TTLV: Tổ chức chuyên trang pháp luật trên báo điện tử Tây Nam Bộ

Thứ năm - 11/11/2021 04:50
1. Họ và tên học viên: LÊ PHƯƠNG MAI                                  2. Giới tính: Nữ 
3. Ngày sinh: 30/03/1985
4. Nơi sinh: Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
5. Quyết định công nhận học viên số: 4419/2019/QĐ-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không có
7. Tên đề tài luận văn: Tổ chức chuyên trang pháp luật trên báo điện tử Tây Nam Bộ
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng                     Mã số: 8320101-01 (UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Sơn Minh, Trung tâm Truyền thông giáo dục, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Nghiên cứu đề tài: “Tổ chức chuyên trang pháp luật trên báo điện tử Tây Nam Bộ”, mang lại kết quả như sau: 
Với nhiều nội dung được đưa lên các chuyên trang, chuyên mục, chuyên mục pháp luật sẽ đạt được những thành công nhất định khi khai thác, theo dõi và có thông tin kịp thời về những vấn đề quan trọng vừa phát sinh liên quan đến vấn đề. pháp luật. Đây cũng là một trong những biện pháp tuyên truyền quan trọng nhất đối với vấn đề pháp luật hiện nay trong nước. Nội dung thông tin trên các chuyên trang, chuyên mục pháp luật hữu ích đối với công chúng, giúp công chúng hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. nhiệm vụ của mình trong kiểm tra, giám sát.
- Luận án sẽ là tài liệu hữu ích cho cán bộ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các cơ quan báo chí nói chung, Báo Ấp Bắc, Báo Long An, Báo Đồng Khởi nói riêng.
- Những kiến nghị trong luận văn sẽ góp phần tham mưu cho lãnh đạo Ban biên tập Báo Ấp Bắc, Long An, Đồng Khởi để có những quyết định, điều chỉnh cần thiết nhằm thực hiện tốt hơn việc tổ chức chuyên trang pháp luật trên Báo điện tử. 
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: 
Với những kết quả nghiên cứu trong luận văn có tính ứng dụng rất cao trong các cơ quan báo chí. Đặc biệt là ứng dụng kết quả để tổ chức thành công không chỉ các chuyên trang pháp luật trên báo điện tử mà còn các chuyên trang khác trong thời đại số, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của luận văn này, có thể tiếp tục nghiên cứu tìm giải pháp nâng cao chất lượng các chuyên trang khác trên báo điện tử, hoặc nghiên cứu tổ chức một chuyên trang đúng nghĩa trên báo điện tử. Có thể nghiên cứu thêm hướng xây dựng toà soạn đa phương tiện. Để báo chí luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của người dân và bắt kịp thời đại số.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: không có
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : LE PHUONG MAI                       2. Sex: Female
3. Date of birth: 30/3/1985                                 4. Place of  birth: Tien Giang
5. Admission decision number: 4419/2019/QĐ-XHNV November 26, 2019 of the Principal University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Ha Noi.
6. Changes in academic process: No    
7. Official thesis title: Operating Law Column on Online Newspaper in Southwestern Rigeon
8. Major: Journalism                                                Code: 8320101-01 (UD) 
9. Supervisors: Dr. Nguyen Son Minh, The Centre of Education Communication, the Office of the Ministry of Education
10. Summary of the findings of the thesis: 
- With a lot of content covered on special pages and sections, the legal column will achieve certain successes when exploiting, following up and having timely information on important issues that have just arisen related to the issue. law. This is also one of the most important propaganda methods for the current legal issue in the country. The information content in the legal pages and sections is useful to the public, helping the public to understand the Party's guidelines and the State's legal policies. its duties in inspection and supervision.
- The thesis will be a useful document for press managers, reporters and editors working in press agencies in general, Ap Bac Newspaper, Long An Newspaper, and Dong Khoi Newspaper in particular.
- The recommendations in the thesis will contribute to advising the leaders of the editorial board of Ap Bac, Long An and Dong Khoi Newspapers to make the necessary decisions and adjustments to better implement the organization of legal pages on the electronic newspaper. 
11. Practical applicability, if any: 
With the research results in the thesis has very high applicability in press agencies. Especially, applying the results to successfully organize not only legal pages on electronic newspapers but also other specialized pages in the digital age, meeting the increasing needs of readers.
12. Further research directions, if any: 
Based on the research results of this thesis, it is possible to continue researching to find solutions to improve the quality of other specialized pages in the electronic newspaper. Further direction can be studied to build a multimedia compilation. Let the press always be an indispensable spiritual food in people's lives and keep up with the digital age.
13. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây