Khung chương trình

Thứ sáu - 15/03/2019 05:43

1.   Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ, trong đó:

* Khối kiến thức chung: 4 tín chỉ

* Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 47 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức cơ sở: 16 tín chỉ 

      + Bắt buộc: 6 tín chỉ

      + Lựa chọn: 10 /26 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành và thực tập, thực tế: 31 tín chỉ

      + Bắt buộc: 10 tín chỉ    

      + Lựa chọn: 15 /33 tín chỉ 

      + Thực tập, thực tế: 6 tín chỉ

* Luận văn thạc sĩ: 9 tín chỉ   

2.  Khung chương trình đào tạo:

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số

tín

chỉ

Số giờ tín chỉ

Mã học phần tiên quyết

Lí thuyết

Thực hành

Tự học

I

Khối kiến thức chung

8

 

 

 

 

1

PHI 5001

Triết học (Philosophy)

4

45

5

10

 

2

Ngoại ngữ cơ bản(chọn 1 trong 5 thứ tiếng)*

4

 

 

 

 

 

ENG 5001

Tiếng Anh cơ bản (Basic English)

 

35

15

10

 

 

RUS 5001

Tiếng Nga cơ bản (Basic Russian)

35

15

10

 

 

FRE 5001

Tiếng Pháp cơ bản (Basic French)

35

15

10

 

 

GER 5001

Tiếng Đức cơ bản (Basic German)

35

15

10

 

 

CHI 5001

Tiếng Trung cơ bản (Basic Chinese)

35

15

10

 

II

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành

47

 

 

 

 

II.1

Khối kiến thức cơ sở

16

 

 

 

 

II.1.1

Các học phần bắt buộc

6

 

 

 

 

3

PHI 6090

 

Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của ĐCS Việt Nam về Tôn giáo

Marxism - Leninism and Ho Chi Minh, the Communist Party of Vietnam on Religion

3

39

6

0

 

4

PHI 6072

Tôn giáo, tín ngưỡng và văn hóa

Religious beliefs and cultural

3

39

6

 

 

II.1.2

Các học phần tự chọn

10/26

 

 

 

 

5

PHI 6280

 

Tôn giáo ở Việt Nam: lý luận và thực tiễn

Religion in Vietnam: theory and practice

3

25

20

0

 

6

PHI 6057

Vấn đề tôn giáo trong lịch sử triết học

The issue of religion in the history of philosophy

2

26

4

0

 

7

PHI 6095

Phương pháp nghiên cứu tôn giáo học

Methods for Religious Studies

3

30

15

0

 

8

PHI 6028

Thế giới quan tôn giáo và thế giới quan triết học

Religious Viewpoints and Philosophical Viewpoints of the World

2

26

4

0

 

9

PHI 6263

Phật giáo Việt Nam - Lịch sử và tổ chức

Buddhism in Vietnam - History and organization

2

26

4

0

 

10

PHI 6162

 

Kitô giáo - Tổ chức giáo hội ở Việt Nam

Christianity - Church Organization in Vietnam

2

26

4

0

 

11

PHI 6281

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng hiện nay

State management of religious activities and beliefs to day

2

20

10

0

 

12

PHI 6091

Lễ hội tôn giáo ở Việt Nam

Religious festivals in Vietnam

3

20

10

0

 

13

PHI 6282

Khoan dung tôn giáo và những vấn đề đặt ra

Religious intolerance and the problems posed

2

26

4

0

 

14

PHI 6176

Các trào lưu xã hội học tôn giáo

The fundamentalist religious sociology

2

26

4

0

 

15

PHI 6169

Các trào lưu nhân học tôn giáo

The fundamentalist religious anthropology

2

26

4

0

 

16

PHI 6034

Thời đại ngày nay: Những vấn đề chính trị - xã hội

Contemporary Time: Social Political Problems

2

26

4

0

 

II.2

Khối kiến thức chuyên ngành và TT – TT

31

 

 

 

 

II.2.1

Các học phần bắt buộc

10

 

 

 

 

17

PHI 6068

Vai trò của tôn giáo trong thời đại hiện nay

The role of religion in the current era

2

20

10

0

 

18

PHI 6071

Các tôn giáo phương Đông - Lịch sử và hiện tại

The Eastern religions - History and present

2

26

4

0

 

19

PHI 6283

Tôn giáo và vấn đề lợi dụng tôn giáo

Religion and religious abuse problems

2

20

10

0

 

20

PHI 6284

Mối quan hệ giữa tổ chức tôn giáo và tổ chức chính trị xã hội ở địa phương

The relationship between religious organizations and political organizations in the local society

2

15

15

0

 

21

PHI 6285

Bảo tồn di sản văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương hiện nay

Preserving cultural heritage of belief and religion in current local

2

20

10

0

 

II.2.2

Các học phần tự chọn

15/33

 

 

 

 

22

PHI6286

Tôn giáo và các vấn đề quốc tế hiện nay

Religious and current international issues

2

26

4

0

 

23

PHI 6082

Tôn giáo, tín ngưỡng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Religious beliefs of ethnic minorities in Vietnam

2

20

10

0

 

24

PHI 6085

Khái luận về “hiện tượng tôn giáo mới”

Expression on "new religious phenomenon"

3

26

4

0

 

25

PHI 6287

Du lịch tâm linh tôn giáo ở Việt Nam

Religious spiritual tourism in Vietnam

3

20

25

0

 

26

PHI 6073

Giới thiệu kinh sách Phật giáo

Introduction Buddhist texts

2

26

4

0

 

27

PHI 6288

Xu hướng phát triển của Phật giáo ở Việt Nam hiện nay

Development trends of Buddhism in Vietnam today

2

26

4

0

 

28

PHI 6100

Xu hướng phát triển đạo Tin Lành ở Việt Nam hiện nay

The development trend of Protestantism in Vietnam today

2

26

4

0

 

29

PHI 6289

 

Thực hành tư vấn pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo

Legal consulting practice of religion and religion

2

10

20

0

 

30

PHI 6290

Công tác từ thiện trong tín ngưỡng, tôn giáo

Charity work in belief and religion

2

20

10

0

 

31

PHI 6291

Tôn giáo và sự liên kết cộng đồng

Religious and community links

2

20

10

0

 

32

PHI 6292

Tín ngưỡng, tôn giáo của người Khmer ở Nam Bộ

Belief and religion of the Khmer in southern

2

20

10

0

 

33

PHI 6120

Mối quan hệ giữa Tôn giáo với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội

The relationship between religion with other areas of social life

3

26

4

0

 

34

PHI 6293

 

Thực hành nghi lễ tín ngưỡng, tôn giáo đối với phong tục các địa phương

Practice religious rituals, customs and religion of the local

2

10

20

0

 

35

PHI 6081

Các trào lưu thần học Ki tô

The fundamentalist Christian theology

2

26

4

0

 

36

PHI 6096

Nho giáo với các đặc tính tôn giáo

Confucianism with religious characteristics

2

26

4

0

 

37

PHI 6101

Nghệ thuật học tôn giáo

Religious art

2

26

4

0

 

II.2.3

PHI 6294

Thực tập, thực tế (Practise)

6

10

40

10

 

III

PHI 7004

Luận văn thạc sĩ (Thesis)

9

 

 

 

 

Tổng cộng

64

 

 

 

 

 

Ghi chú: * : Học phần ngoại ngữ cơ bản là học phần điều kiện, có khối lượng 4 tín chỉ, được tổ chức đào tạo chung trong toàn ĐHQGHN cho các học viên có nhu cầu và được đánh giá theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. Kết quả đánh giá học phần ngoại ngữ không tính điểm trung bình chung tích lỹ nhưng vẫn tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây