TS. Lê Thị Thu Giang

Email lttgiang.dph@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Đông phương học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1977.
 • Email: lttgiang.dph@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Đông phương học.
 • Học vị: Tiến sĩ.                     Năm nhận: 2016.
 • Quá trình đào tạo:

1995 - 1999: Cử nhân Đông phương học tại Khoa Đông phương học, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2000 - 2001: Học nâng cao tiếng Hàn tại Đại học Yeonsei, Hàn Quốc.

2000 - 2003: Thạc sĩ Đông phương học tại ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2009 - 2016: Tiến sĩ Đông phương học tại ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Hàn (C), tiếng Anh (B).
 • Hướng nghiên cứu chính:  Quan hệ quốc tế Hàn Quốc, quan hệ quốc tế khu vực Đông Bắc Á, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, lịch sử Hàn Quốc hiện đại.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Tiếng Hàn tổng hợp cho người Việt Nam (sơ cấp 1, viết chung), Nxb Darakwon, Hàn Quốc, 2008.
 2. Tiếng Hàn tổng hợp cho người Việt Nam (sơ cấp 2, viết chung), Nxb Darakwon, Hàn Quốc, 2009.
 3. Tiếng Hàn tổng hợp cho người Việt Nam (trung cấp 1, viết chung), Nxb Darakwon, Hàn Quốc, 2009.
 4. Tiếng Hàn tổng hợp cho người Việt Nam (trung cấp 2, viết chung), Nxb Darakwon, Hàn Quốc, 2009.
 5. Tiếng Hàn tổng hợp cho người Việt Nam (cao cấp 1, viết chung), Nxb Darakwon, Hàn Quốc, 2010.
 6. Tiếng Hàn tổng hợp cho người Việt Nam (cao cấp 2, viết chung), Nxb Darakwon, Hàn Quốc, 2010.
 7. Korean Studies in Vietnam, Korean Studies Abroad - Profiles of Countries and Regions (viết chung), Nxb The Academy of Korean Studies, Korea, 2010.
 8. Nhập môn Hàn Quốc học (Phần 1, 4; trong Mai Ngọc Chừ, Lê Thị Thu Giang) Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2014.

Bài báo

 1. “Tancheong”, Báo cáo hội thảo khoa học Quốc gia Đông phương học Việt Nam lần thứ hai: “Phương Đông hợp tác và phát triển, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
 2. “Vài nét về quá trình du nhập, nguồn gốc âm đọc và tình hình sử dụng chữ Hán ở Triều Tiên”, Báo cáo hội thảo 10 năm đào tạo và nghiên cứu Hàn Quốc học tại Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003.
 3. “Ý thức gia đình Nho giáo trong cách suy nghĩ của người Hàn Quốc”, Tạp chí Đông Bắc Á, ISSN: 0868 - 3646, số 6 (48), 2003.
 4. “Nguyên tắc phiên âm chữ Hangeul sang chữ Latinh”, Kỷ yếu hội thảo “Giá trị sáng tạo chữ viết Hangeul và vai trò của nó trong phát triển văn hóa, giáo dục Hàn Quốc”, 2006.
 5. “Suy nghĩ về phương pháp miêu tả và phương pháp so sánh trong việc dạy tiếng Hàn cho sinh viên Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Hàn và Hàn Quốc học tại Việt Nam”, 2005.
 6. “동남아시아에서의 한국학: 현황, 과제 및 전망”, 동남아시아의 한국학: 전망 과제, 한국외국어대학교, 2005. (“Thực trạng, vấn đề và triển vọng của Hàn Quốc học tại Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo Thực trạng và triển vọng của ngành Hàn Quốc học tại khu vực Đông Nam Á, Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc, 2005).
 7. “Tình hình đào tạo và nghiên cứu Hàn Quốc học tại Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo Hàn Quốc học khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ IX, 2008 (viết chung).
 8. “Bước đầu khảo sát về tính thực dụng trong nghiên cứu khoa học của sinh viên (Nghiên cứu trường hợp sinh viên ngành Korea học, Khoa Đông phương học, Trường ĐHKHXH&NV)”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế Đông phương học Việt Nam lần thứ 4, Nxb Thế giới, 2009.
 9.  “Bộ môn Korea học, Khoa Đông phương học, Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội - 16 năm xây dựng và phát triển”, Kỷ yếu hội thảo “Thúc đẩy Hàn Quốc học ở Việt Nam”, Nxb Thế giới, T3/2010.
 10. “Các chính sách của chính phủ Hàn Quốc đối với vấn đề thống nhất bán đảo Triều Tiên”, Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á, ISSN: 0868 - 3646, số 10 (140), tr.15 - 24, T10/2012.
 11.  “Hợp tác ASEAN - Hàn Quốc trong tiến trình hợp tác ASEAN + 3”, Hội thảo Hàn Quốc học khu vực Đông Nam Á lần thứ 5: Hàn Quốc học khu vực Đông Nam Á, T8/2012.
 12.  “Korea studies in Vietnam, The BESETOHA University Presidents’ Forum”, Asian Consensus for Education, Seoul National University, Feb 2013.
 13.  “Chính sách của chính phủ Hàn Quốc đối với vấn đề liên kết Đông Á”, Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á, ISSN: 0868 - 3646, số 2 (156), tr.9 - 20, T2/2014,
 14.  “Quan hệ ASEAN - Hàn Quốc: Từ đối tác đối thoại đến đối tác toàn diện (1991 - 2009)”, Phát biểu tại hội thảo Liên hiệp các trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc học thế giới lần thứ 11: Hội nhập tương lai - Sự phát triển của Hàn Quốc học tại các quốc gia đang phát triển (11th Worldwide Consortium of Korean Studies Centers Workshop: Integrating into the Future - The Spreading of Korean Studies in Developing Regions), Trường Đại học Phúc Đán, Thượng Hải, tr. 179 - 208, T5/2015.
 15. “Hàn Quốc trong quan hệ với ASEAN: từ đối tác đối thoại đến đối tác toàn diện (1991 - 2009)”, Tạp chí điện tử Trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc, Viện nghiên cứu Đông Bắc Á, http://cks.inas.gov.vn/index.php?newsid=509 , T3/2015.
 16. “Quá trình xây dựng quan hệ đối tác toàn diện ASEAN - Hàn Quốc trong cục diện chính trị Đông Á (1989 - 2009)”, Kỷ yếu Phương Đông truyền thống và hiện đại, ISNB: 978-604-77-1830-6, Nxb Thế giới, tr.171-188, 2015.
 17.  “Hoạt động của đuôi từ thể hiện sự kính trọng đối với chủ ngữ (으)시trong tiếng Hàn hiện đại”, Tạp chí Hàn Quốc, ISSN: 2354 - 0621, số 2, 3, 4 (16, 17, 18), tr. 176 ~ 194. 
 18. “Suy nghĩ về vai trò của quản lý người Việt trong việc thu hẹp khoảng cách văn hóa Việt - Hàn: Trường hợp các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Hà Nội”, Hội thảo quốc tế Giao tiếp Hàn-Việt: Giao tiếp Hàn - Việt, những va chạm văn hóa và hướng dẫn ứng xử giảm mâu thuẫn, tăng hòa hợp (-베간 발생하는 문화 갈등 감소, 화합 증진 바람직한 의식소통 방안에 대한 국제학술대회),Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 234 - 242.
 19.  “Vài nét về ngoại giao cường quốc hạng trung của Hàn Quốc”, Tạp chí Hàn Quốc, ISSN: 2354 - 0621, số 1 (19), tr. 16 ~ 27.

III. Đề tài KH & CN các cấp

 1. Tìm hiểu về tiểu từ cách trong tiếng Hàn hiện đại, Đề tài nghiên cứu cấp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, T5/2005.
 2. Những nỗ lực của chính phủ Hàn Quốc trong quá trình thống nhất bán đảo - Thách thức và giải pháp, Đề tài nghiên cứu cấp ĐHQG, QX-09-09, 2011.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Học bổng nâng cao tiếng Hãn của Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) cho sinh viên năm 2000.
 2. Học bổng Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc cho học viên cao học chuyên ngành Hàn Quốc năm 2009, 2020, 2011.
 3. Học bổng Chương trình nâng cao năng lực cho giáo viên tiếng Hàn của KOICA năm 2011.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây