TS. Hoàng Thị Hồng Nga

Email hoanghongnga84@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Lịch sử

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung 

 • Năm sinh: 1984.
 • Email: hoanghongnga84@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Bộ môn Lịch sử Việt Nam cận hiện đại, Khoa Lịch sử.
 • Học vị: Tiến sĩ. Năm nhận: 2016.
 • Quá trình đào tạo:

2002-2006: Đại học, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2006-2009: Thạc sĩ, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2010-2016: Tiến sĩ, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh C
 • Hướng nghiên cứu chính: Lịch sử Việt Nam hiện đại; Lịch sử giáo dục Việt Nam; các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa Việt Nam thời hiện đại

II. Công trình khoa học

Chương sách

 1. “Một số tìm hiểu về phong trào đô thị miền Nam Việt Nam thời kỳ 1954 - 1960” (trong Ngô Đăng Tri, 50 năm Phong trào Đồng Khởi ở miền Nam Việt Nam - Những vấn đề lịch sử, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010, tr 289-308).
 2. “Sài Gòn - xuất phát điểm của Nguyễn Ái Quốc trên hành trình đi tìm đường cứu nước”, (trong Khoa Lịch sử, Một chặng đường nghiên cứu lịch sử (2006 -2011), NXB Thế giới, Hà Nội, 2011, tr.583-596).
 3. “Một số ảnh hưởng của trào lưu đại học phương Tây trong giáo dục đại học dưới chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1954-1975)”, (trong Trường ĐHKHXHNV Hà Nội, Nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn tiếp cận từ góc độ lý thuyết và thực tiễn, Kỷ yếu Hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học (năm học 2014-2015), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2015, tr.375-383).
 4. “Dấu ấn của truyền thống giáo dục thực tiễn Hoa Kỳ trong giáo dục miền Nam 1954-1975)” (trong Khoa Lịch sử, Việt Nam trong lịch sử thế giới, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2016, tr. 448-462).
 5. “Chuyển biến giáo dục đại học Việt Nam 30 năm đổi mới”(trong Trường ĐHKHXH&NV Hà Nội, Trường ĐH Khoa học Huế, 30 năm đổi mới ở Việt Nam (1986-2016): những vấn đề khoa học và thực tiễn, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia, NXB Đại học Huế, 2017, tr.539-551).

Bài báo

 1. “Hội nghị văn hóa toàn quốc (7/1948) - bước ngoặt trong đường lối lãnh đạo văn hóa của Đảng”, Tạp chí Lịch sử Đảng (10/2009), 2009, tr.35-42.
 2. “Một số phong trào đấu tranh của sinh viên miền Nam ViệtNam (1954 - 1975)”, Tạp chí Lịch sử Quân sự (271), 2014, tr.22-27.
 3.  
 4. “Một số tìm hiểu về đại học cộng đồng ở miền Nam Việt Nam (1970 - 1975)”, Tạp chí Giáo dục lý luận (226), 2015, tr.113-116.
 5. “Một số đóng góp về văn hóa giáo dục của Nghiệp đoàn giáo học tư thục Việt Nam (1953-1975)”, Tạp chí Lịch sử Đảng (292), 2015, tr.74-78.
 6. “Đặc điểm giáo dục Hoa Kỳ thế kỷ XX và một số ảnh hưởng trong giáo dục miền Nam ViệtNam (1965 - 1975)”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (204), 2015, tr.54-61.
 7.  
 8. “Cuộc chiến chất độc hóa học/Dioxin của Mỹ ở Việt Nam: Lịch sử và hậu quả”, Tạp chí lịch sử quân sự (296), 2016, tr.61-65.
 9. “Cuộc chiến chất độc hóa học/Dioxin của Mỹ ở Việt Nam: Lịch sử và hậu quả”, Tạp chí lịch sử quân sự (297), 2016, tr. 53-59.
 10. “Truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của nhân dân Hưng Yên trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954)” (viết chung với Nguyễn Thị Thu Hằng), Tạp chí Giáo dục và Xã hội (4/2017), 2017, tr.26-29.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Từ điển Lịch sử Việt Nam (1858 - 2010) (tham gia), Đề tài trọng điểm cấp Đại học Quốc gia, mMã số QGTĐ.2010.
 2. Quá trình đổi mới mô hình kinh tế hợp tác vùng đồng bằng sông Hồng (1988 -2006) (chủ trì), Đề tài khoa học cấp cơ sở, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, mã số CS.2010.10, 2011.
 3. Lịch sử Việt Nam tập 17 (1919-1930) (tham gia),  Đề án cấp Nhà nước, mã số KHXH-LSVN.17/14-18, 2017.
 4. Biên niên sự kiện lịch sử Việt Nam (1400-1771) (tham gia),  Đề án cấp Nhà nước, mã số KHXH-LSVN.27/14-18, 2017.
 5. Nghiên cứu xây dựng thư mục công trình nghiên cứu về lịch sử Việt Nam của các tác giả trong nước và quốc tế (tham gia), Đề án cấp Nhà nước, 2016-2018.

IV. Giải thư­ởng, học bổng

 1. Học bổng Lê Văn Hưu (Canada) dành cho sinh viên tốt nghiệp thủ khoa Khoa Lịch sử, khóa học 2002-2006.
 2. Học bổng Toshiba (Nhật Bản) dành học học viên cao học có kết quả học tập tốt, khóa học 2006-2009.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây