PGS.TS Hà Văn Đức

Email duchv@vnu.edu.vn
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Văn học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

 • Năm sinh: 1954.
 • Email: duchv@vnu.edu.vn
 • Đơn vị công tác: Khoa Văn học.
 • Học hàm: Phó Giáo sư.                    Năm phong: 2003.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                  Năm nhận: 1992.
 • Quá trình đào tạo:

1971 - 1975: Cử nhân, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

1988 - 1992: Tiến sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

 • Trình độ ngoại ngữ:
 • Hướng nghiên cứu chính: Những đặc điểm của văn học Việt Nam 1932 - 1945, Tự lực văn đoàn, Phong trào Thơ mới 1932 - 1945.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Tuyển tập truyện ngắn Việt Nam 1930 - 1945, (viết chung), Nxb Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội, 1985.
 2. Văn học Việt Nam 1930 - 1945, (2 tập) (viết chung), Nxb Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội, 1988.
 3. Tác phẩm văn học, tập 1 (viết chung), Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1990.
 4. Tuyển tập truyện ngắn Khái Hưng (tuyển chọn, giới thiệu) (viết chung), Nxb Hải Phòng, 1994.
 5. 50 năm văn học Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám(viết chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 1996.
 6. Các nhà văn được giải thưởng Hồ Chí Minh (viết chung), Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội, 1997.
 7. Tiếng cười Tú Mỡ (viết chung), Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 2000.
 8. Tự lực văn đoàn trong tiến trình văn học dân tộc(viết chung), Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 2000.
 9. Quá trình hiện đại hoá văn học Việt Nam 1900 - 1945(viết chung), Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 2000.
 10. Văn chương Tự lực văn đoàn (viết chung), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2001.
 11. Ngô Tất Tố - Về tác gia và tác phẩm (viết chung), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2000.
 12. Nam Cao nhà văn hiện thực xuất sắc (viết chung), Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội, 2000.
 13. Thạch Lam - Về tác gia và tác phẩm (viết chung), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2000.
 14. Văn học Việt Nam thế kỷ XX (viết chung), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2004.

Chương sách

 1. "Giao lưu Đông Tây và sự chuyển đổi loại hình tác gia văn học Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XX",  Kỷ yếu Hội thảo 30 năm đổi mới nghiên cứu Văn học, Nghệ thuật và Hán Nôm: thành tựu - vấn đề -  triển vọng, Nxb ĐHQGHN, 11/2016.

Bài báo

 1. "Quan điểm thẩm mỹ qua một số hình tượng nghệ thuật trong tuỳ bút Nguyễn Tuân", Tạp chí Văn học, số 4, 2003, tr.8-15.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Truyện ngắn Thạch Lam nhìn từ góc độ thể loại, QX 2000, Đề tài cấp Đại học Quốc gia, nghiệm thu 2005.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây