TS. Nguyễn Trường Sơn

Email nguyentruongson.tssh@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1980.
 • Email: nguyentruongson.tssh@gmail.com
 • Đơn vị công tác: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                             Năm nhận: 2014.
 • Quá trình đào tạo:

2002: Đại học, Chính trị Quốc tế và Ngoại giao Việt Nam, Học viện Quan hệ Quốc tế.

2005: Thạc sĩ, Quan hệ Quốc tế, Học viện Quan hệ Quốc tế.

2014: Tiến sĩ, Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (trình độ C- Bộ Ngoại giao)
 • Hướng nghiên cứu chính: Việt Nam học, Ngoại giao Việt Nam, Chính sách ngoại giao của Ấn Độ, Chính trị quốc tế.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Hướng về phía Đông: Một chiến lược lớn của Ấn Độ, Nxb Chính trị Quốc gia, 2015.

Bài báo

 1. “Kinh tế và Văn hóa trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 1991-2011, Tạp chí Kinh tế Môi trường, số tháng 11-12/2011, tr. 32-35.
 2. “Bước phát triển mới trong quan hệ Ấn Độ - Nhật Bản thập niên đầu thế kỷ XXI”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 1 (142)/2012, tr. 14-24.
 3. “Biển Đông trong quan hệ Ấn Độ với Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Môi trường, số tháng 3/2012, tr. 28-31.
 4. “Cách luận giải của một số học giả trên thế giới về “Chính sách hướng Đông” của Ấn Độ”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 5 (146)/2012, tr. 32-40.
 5. “40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ (1972-2012): Tình bạn thân thiết không thay đổi theo thời gian”, Tạp chí Kinh tế Môi trường, số tháng 7/2012, tr. 35-38.
 6. “Hợp tác Năng lượng Ấn Độ - Việt Nam ở Biển Đông và phản ứng của Trung Quốc”, Tạp chí Thông tin Khoa học Lý luận Chính trị, số 8, 2015.
 7. “The Role of ASEAN in India’s Foreign Policy after The Cold War”, NAM TODAY Journal, Vol.LVXII, No.12, New Delhi, 2016.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây