Đại hội Chi bộ Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông: Hoạch định những bước tiến đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2022

Thứ sáu - 15/05/2020 06:36
Ngày 12/5/2020, Chi bộ Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là kỳ đại hội có tính chất bản lề trong chiến lược phát triển của Chi bộ. Trải qua nhiệm kỳ 2017- 2020, tập thể đảng viên và cán bộ nhân viên của Viện đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới không ngừng. Những thành tựu đáng biểu dương của Chi bộ sẽ tiếp tục tạo đà cho những bước tiến đột phá trong nhiệm kỳ tới.
Đại hội Chi bộ Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông: Hoạch định những bước tiến đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2022
Đại hội Chi bộ Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông: Hoạch định những bước tiến đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2022

Lễ Chào cờ

Đại hội có sự tham dự của đồng chí Phạm Quang Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường, đồng chí Ngô Thị Kiều Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị Mai Lan – Chánh VP Đảng ủy cùng 28 đảng viên trong Chi bộ Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông.

Đồng chí Đặng Thị Thu Hương, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 trình bày Báo cáo chính trị của Chi bộ Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông.

Trong phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, Đại hội đã thống nhất cao về những thành tựu mà Chi bộ đã đạt được, khẳng định bản lĩnh chính trị vững vàng và những bước phát triển vượt bậc của tập thể Chi bộ.
Năm 2018, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông được thành lập, xây dựng mô hình Viện đào tạo định hướng tự chủ đầu tiên trong Trường ĐHKHXH&NV, là một trong những mô hình đầu tiên của ĐHQG Hà Nội. Chi bộ lãnh đạo đơn vị nhanh chóng kiện toàn Ban lãnh đạo Viện và các Bộ môn, Trung tâm và đơn vị trực thuộc, tạo định hướng phát triển mới của Viện ĐTBC&TT. Hiện nay, Viện có 04 bộ môn, tạo điều kiện cho nhiều ngành đào tạo mới trong lĩnh vực truyền thông được mở rộng và xây dựng mới. Nhiệm kỳ qua, Viện thu nhận thêm 4 TS (3 TS được đào tạo từ nước ngoài), 01 TS được nhận học hàm PGS.
 Viện ĐTBC&TT là một trong những đơn vị năng động, đảm nhận vai trò tiên phong trong hoạt động nghiên cứu và phát triển các loại hình đào tạo, xây dựng các chương trình đào tạo mới và sáng tạo trong phương thức tuyển sinh. Viện triển khai 03 chương trình đào tạo cử nhân: Báo chí hệ chuẩn, Báo chí hệ CLC XHH Thông tư 23 và Quan hệ công chúng. Viện cũng là một trong số ít các đơn vị  trong Trường phụ trách 4 chương trình Thạc sĩ. Các chương trình mới đều có dấu ấn của sự sáng tạo, tiên phong và sức hút lớn đối với xã hội. Vì vậy, số lượng sinh viên, học viên, nghiên cứu viên của Viện luôn trong top cao nhất toàn Trường. Thông điệp “Enter to Learn, Leave to Achieve” là thông điệp xuyên suốt nhiều hoạt động của Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, không chỉ khích lệ tinh thần học tập của sinh viên, mà còn quảng bá tới các nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo của đơn vị.

Hiện nay, cán bộ Viện đang triển khai nhiều đề tài khoa học thuộc chương trình Quốc chí, đề tài cấp Nhà nước, cấp ĐHQGHN, cấp Trường, Quỹ Nafosted và nhiều Quỹ khác... Mỗi năm, cán bộ Viện công bố hơn 60 bài báo khoa học tại các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, các tạp chí chuyên ngành. Nhiệm kỳ qua, Viện có 6 bài báo công bố quốc tế, trong đó có 3 bài trong danh mục tạp chí ISI/Scopus, 1 sách chuyên khảo bằng Tiếng Anh, mỗi năm biên soạn 2-3 sách chuyên khảo... 
Chi bộ luôn nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên, xây dựng chi bộ vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của chi ủy đối với đơn vị. Chi bộ lãnh đạo các tổ chức quần chúng theo nguyên tắc: Dân chủ, bàn bạc tôn trọng trong hoạt động của Công đoàn bộ phận, Chi đoàn cán bộ, Liên chi đoàn và Liên chi Hội sinh viên. Công đoàn, Liên Chi đoàn, Liên Chi hội SV của Viện đã đạt được nhiều giải thưởng cao nhất trong các hoạt động tập thể và khen thưởng các cấp.
Trước những yêu cầu mới của nhiệm vụ chính trị, tư tưởng và công tác chuyên môn đặt ra đối với tập thể Chi bộ và mỗi đảng viên, Chi bộ Viện Đào tạo BC&TT luôn phát huy vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện mọi mặt công tác của đơn vị, tinh thần chủ động, sáng tạo và tự chịu trách nhiệm của mỗi cá nhân. Chi bộ Viện ĐTBC&TT đoàn kết, năng động và sáng tạo, không ngừng đặt ra các mục tiêu mới để chinh phục và nâng tầm vị thế trong quá trình phát triển.

Đại hội đã tiếp thu nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi và tâm huyết của các đảng viên, để bổ sung, hoàn thiện cho nội dung tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ và dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội XXVIII Đảng bộ Nhà trường và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
Chi bộ Viện ĐTBC&TT nhận rõ những thách thức trong bối cảnh phát triển mới. Đó là áp lực của ngành đào tạo báo chí truyền thông trong bối cảnh cơ chế tự chủ và xu hướng phát triển đại học nghiên cứu. Đó là thách thức về yêu cầu tự chủ tài chính tại các cơ quan báo chí theo Quy hoạch báo chí Việt Nam 2015-2020. Cùng với đó là sự cạnh tranh gay gắt trong đào tạo báo chí truyền thông với sự mở rộng các cơ sở đào tạo về lĩnh vực truyền thông trên cả nước...

Trong bối cảnh đó, Chi bộ đã xác định những thời cơ để Viện ĐTBC&TT đề ra những nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp đột phá trong thời gian tới. Mục tiêu hoạt động của nhiệm kỳ 2020-2022 là: tiếp tục phát huy nội lực và sức mạnh tập thể, giữ vững đoàn kết, ổn định, phát huy thuận lợi, vượt khó khăn để xây dựng và phát triển Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông theo chiều sâu và theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá các mặt công tác trong sự phát triển chung của Nhà trường theo định hướng Đại học nghiên cứu.  Khẩu hiệu hành động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022: “Năng động – Sáng tạo – Đoàn kết – Chất lượng cao”.

Đồng chí Phạm Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm vụ nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng, Chi bộ xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn song hành với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tập thể và mỗi đảng viên. Không những thế, công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn phải đi trước, mở đường cho việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là đối với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp hoặc ở những thời điểm có tính bước ngoặt của đơn vị. Đội ngũ cán bộ được củng cố về số lượng và dần được chuẩn hóa cho phù hợp với chiến lược phát triển của Viện. Cơ chế tự chủ sẽ tạo điều kiện cho Viện đề xuất các ngành đào tạo mới, xã hội hóa theo đặc thù đơn vị. Các ý kiến tham luận tập trung vào những giải pháp như: nâng cao hiệu quả hoạt động của các Bộ môn; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế; gia tăng các sản phẩm đào tạo đặc trưng, tạo thế mạnh khác biệt; nâng tầm vị thế của Viện với việc mở rộng hợp tác chiều sâu với chuyên gia, các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí truyền thông uy tín trong và ngoài nước; phát huy vai trò và những đóng góp tích cực của đội ngũ đảng viên sinh viên trong sự phát triển chung của thể Chi bộ...

Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Phạm Quang Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu nổi bật mà Chi bộ Viện ĐTBC&TT đã đạt được. Trong 5 năm qua, Viện Đào tạo BC&TT là một trong những đơn vị đã có những đổi thay tích cực, mạnh mẽ nhất, phù hợp với những xu thế phát triển chung của Nhà trường, của lĩnh vực báo chí truyền thông và của toàn xã hội. Theo đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Viện ĐTBC&TT cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng lực sáng tạo, tiên phong trong đào tạo, nghiên cứu và công tác quản trị đại học, cụ thể hóa mục tiêu và phương hướng, đề ra những nhiệm vụ mang tính đột phá trong chiến lược phát triển của Viện ĐTBC&TT.

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy của nhiệm lỳ 2020-2022 với 5 đồng chí gồm: đồng chí Đặng Thị Thu Hương (Bí thư Chi bộ), đồng chí Nguyễn Sơn Minh (Phó Bí thư), đồng chí Bùi Chí Trung, đồng chí Đỗ Anh Đức và đồng chí Nguyễn Đình Hậu.
Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn lần thứ XXVIII gồm 13 đồng chí.

Tập thể đảng viên cán bộ và sinh viên Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông chụp ảnh lưu niệm

 Những thành tích nổi bật của Chi bộ Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông trong nhiệm kỳ 2017-2020

 • Năm 2018: Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông được thành lập - mô hình Viện đào tạo định hướng tự chủ đầu tiên trong trường ĐH KHXH và NV, cũng là một trong những mô hình đầu tiên của ĐHQG Hà Nội.
 • Thành lập 4 bộ môn:  Báo chí, PR- Quảng cáo, Truyền thông đa phương tiện, Quản trị Báo chí truyền thông. Mỗi bộ môn đều phụ trách một ngành/ một chuyên ngành.
 • Thêm 4 Tiến sĩ (3 Tiến sĩ được đào tạo tại nước ngoài), 01 Phó Giáo sư.
 • Triển khai: 03 chương trình đào tạo cử nhân: Báo chí hệ chuẩn, Quan hệ công chúng và Báo chí hệ CLC XHH Thông tư 23 ( tuyển sinh từ năm 2019, đạt 140% chỉ tiêu).
 • 4 chương trình Thạc sĩ: Báo chí định hướng nghiên cứu, Báo chí định hướng ứng dụng (tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Vĩnh Long 2 khóa, Cà Mau), Quản trị Báo chí truyền thông (tuyển sinh từ 2020); Quản trị Truyền thông (liên kết với ĐH Stirling Anh theo hình thức xã hội hóa).
 • Triển khai hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học thuộc chương trình Quốc chí, đề tài cấp Nhà nước, ĐHQGHN, Quỹ Nafosted...
 • Công bố 06 bài báo quốc tế (03 bài trong danh mục tạp chí IST/Scopus), 01 sách chuyên khảo bằng Tiếng Anh, mỗi năm biên soạn 2-3 sách chuyên khảo...
 • Hoàn thiện kiểm định chương trình đào tạo ngành Báo chí theo định hướng chuẩn AUN đạt kết quả tốt.
 • Cán bộ và SV tích cực tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn, hội thảo và tham quan học tập tại Hàn Quốc, Mỹ, Singapore, Đức, Myanmar…
 • 03 năm liền đạt Giải Nhất gian trưng bày ấn tượng và các giải bài báo khoa học tại Hội báo toàn quốc. Nhiều năm nhận Bằng khen của Hội Nhà báo vì thành tích hoạt động xuất sắc.
 • Triển khai mô hình “Vườn ươm”, phối hợp với VTV, VOV, Zing News để tăng môi trường thực hành tác nghiệp cho sinh viên.
 • Hợp tác với WCS trong giảng dạy lồng ghép phòng chống buôn bán trái phép động vật hoang dã.
 • Công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn Xuất sắc cấp ĐHQGHN.
 • Đoàn TN - Hội SV Trường đạt nhiều giải thưởng cao nhất tại các cuộc thi của Trường và ĐHQGHN: Giải nhất tập thể hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên 2018; Giải thưởng ý tưởng khởi nghiệp được yêu thích nhất Trường ĐHKHXH&NV 2019; Giải nhất cuộc thi tìm kiếm tài năng MC Trường ĐHKHXH&NV 2019; Cúp vàng giải bóng đá nam sinh viên  2017; Cúp vàng giải bóng đã nữ sinh viên 2018; Giải quán quân cuộc thi sinh viên thanh lịch Đại học Quốc gia Hà Nội 2019...      

http://dangcongsan.vn/thoi-su/lan-dau-tien-dao-tao-va-cap-bang-thac-sy-quan-tri-bao-chi-truyen-thong-547141.html

http://www.ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Gan-ly-luan-voi-thuc-tien-phuong-cham-dao-tao-Thac-sy-Bao-chi-dinh-huong-ung-dung--1-702-19077

http://ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Chi-bo-Vien-Dao-tao-Bao-chi-va-Truyen-thong-2018-2020-Mot-nhiem-ky-cua-chu-dong-sang-tao-va-phat-trien--1-1022-19828

Tác giả: Chi bộ VIện Đào tạo Báo chí và Truyền thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây