Thông báo về đào tạo dành cho SV trúng tuyển bổ sung

Thứ ba - 11/09/2012 10:36
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo về đào tạo dành cho các sinh viên trúng tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2012. Sinh viên đăng kí xét tuyển bổ sung và đã được công nhận trúng tuyển đều đủ điều kiện đăng kí xét tuyển vào các chương trình đào tạo chất lượng cao (trừ sinh viên trúng tuyển khối A vào ngành Triết học thì phải đạt từ 17 điểm trở lên). Ngày 12/09/2012, Nhà trường tổ chức thi tuyển lần thứ nhất cho chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Khoa học quản lí, ngành Văn học. Sau ngày 14/09/2012, chỉ tiêu tuyển sinh cho đợt 2 với ngành Khoa học quản lí, Văn học (ở thông báo dưới đây) sẽ được cập nhật tại website này.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo về đào tạo dành cho các sinh viên trúng tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2012. Sinh viên đăng kí xét tuyển bổ sung và đã được công nhận trúng tuyển đều đủ điều kiện đăng kí xét tuyển vào các chương trình đào tạo chất lượng cao (trừ sinh viên trúng tuyển khối A vào ngành Triết học thì phải đạt từ 17 điểm trở lên). Ngày 12/09/2012, Nhà trường tổ chức thi tuyển lần thứ nhất cho chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Khoa học quản lí, ngành Văn học. Sau ngày 14/09/2012, chỉ tiêu tuyển sinh cho đợt 2 với ngành Khoa học quản lí, Văn học (ở thông báo dưới đây) sẽ được cập nhật tại website này. Tham khảo:

Phần thứ nhất: Tuyển sinh khoá QH-2012–X chương trình đào tạo chất lượng cao và lớp Pháp ngữ chuyên ngành Tâm lí học lâm sàng

I. Tuyển sinh các chương trình đào tạo chất lượng cao 1. Chỉ tiêu: 100: ngành Văn học - 25, ngành Lịch sử - 25, ngành Triết học - 20 và ngành Khoa học Quản lí - 30. 2. Quyền lợi của sinh viên: Ngoài những quyền lợi chung của sinh viên hệ đào tạo chính quy, sinh viên các chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao còn được hưởng các quyền lợi sau: - Được các nhà khoa học đầu ngành, các giáo sư, giảng viên có trình độ cao, có uy tín chuyên môn cao trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu khoa học. - Được tham gia miễn phí 01 khoá học ngoại khoá/học kì trong suốt khoá học để nâng cao năng lực học tập suốt đời, năng lực tìm việc làm và phát triển cá nhân. - Được ưu tiên cấp tài khoản thư viện điện tử của ĐHQGHN, ưu tiên sử dụng các tài liệu học tập, các phương tiện, trang thiết bị kĩ thuật, thư viện, hệ thống internet phục vụ cho học tập và nghiên cứu khoa học. - Được ưu tiên sắp xếp chỗ ở trong kí túc xá từ năm học thứ hai; hàng năm, được cấp thẻ mua giáo trình, tài liệu tham khảo miễn phí tại nhà xuất bản, nhà sách do Nhà trường quy định. - Được cấp học bổng khuyến khích học tập (dự kiến loại A: 560.000đ/tháng, loại B: 520.000đ/tháng, loại C: 480.000đ/tháng) và học bổng tài trợ của tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước. - Được ưu tiên xét chọn đi học ở nước ngoài theo chỉ tiêu của Nhà nước hoặc theo các chương trình hợp tác quốc tế phù hợp với mục tiêu đào tạo cử nhân chất lượng cao của ĐHQGHN và của Nhà trường. - Khi tốt nghiệp, được ưu tiên xét chuyển tiếp cao học và nghiên cứu sinh hoặc tuyển chọn làm cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu của Đại học Quốc gia Hà Nội. 3. Đối tượng và phương thức tuyển chọn 3.1. Đối tượng tuyển chọn Sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2012 (diện tuyển thẳng, diện thi tuyển, không phân biệt trúng tuyển ngành nào), đạt yêu cầu về kiểm tra trình độ ngoại ngữ và viết bài luận, đồng thời thoả mãn một trong các điều kiện sau đây: a. Đạt giải ba toàn quốc trở lên trong kì thi học sinh giỏi lớp 12 (năm 2011, 2012) b. Là học sinh giỏi 3 năm liền ở bậc trung học phổ thông (THPT) lớp 10, 11, 12 c. Đã tốt nghiệp THPT chuyên của các trường đại học hoặc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương d. Điểm thi đại học (tính cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng): Ngành Khoa học quản lí (khối A: từ 17 điểm, khối C: từ 21.5 điểm, khối D: từ 17.5 điểm), ngành Lịch sử (khối C: từ 18 điểm, khối D: từ 17 điểm), ngành Văn học (khối C: từ 18.5 điểm, khối D: từ 17 điểm), ngành Triết học (khối A: từ 17 điểm, khối C: từ 18 điểm, khối D: từ 17 điểm). 3.2. Phương thức tuyển chọn: 3.2.1.Tuyển thẳng: Các đối tượng nêu ở mục I.3.1.a 3.2.2 Xét tuyển: Đối tượng còn lại ở mục I.3.1 II. Tuyển sinh lớp pháp ngữ chuyên ngành Tâm lí học lâm sàng 1. Chỉ tiêu: 20 2. Quyền lợi của sinh viên - Được học theo chương trình đào tạo ngành Tâm lí học có tăng cường thêm 440 giờ học tiếng Pháp và học một số môn chuyên ngành bằng tiếng Pháp. - Được ưu tiên sử dụng tài liệu, phương tiện học tập, internet của chương trình đào tạo sau đại học Pháp ngữ. - Được ưu tiên xét cấp học bổng khuyến khích học tập (dự kiến loại A: 560.000đ/tháng, loại B: 520.000đ/tháng, loại C: 480.000đ/tháng) và học bổng tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước. - Được ưu tiên là nguồn tuyển sinh cho các chương trình liên kết đào tạo sau đại học giữa các trường đại học của Cộng hoà Pháp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; là nguồn tuyển chọn du học sau đại học bằng học bổng của nhà nước hoặc các chương trình hợp tác quốc tế của trường. 3. Đối tượng và phương thức tuyển chọn 3.1. Đối tượng tuyển chọn Những sinh viên đã trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2012 (diện vào thẳng, diện thi tuyển, không phân biệt trúng tuyển ngành nào), đạt yêu cầu kiểm tra trình độ ngoại ngữ và có điểm thi đại học (tính cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng): Khối A từ 18 điểm, khối B từ 19.5 điểm, khối C từ 20 điểm, khối D từ 18.5 điểm, được đăng kí xét tuyển. 3.2. Phương thức tuyển chọn Xét tuyển theo điểm thi đại học trong số sinh viên đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, có ưu tiên những sinh viên đã học tiếng Pháp ở phổ thông trung học. III. Lịch trình thực hiện
  • Đăng kí: 17h, 25/9/2012
  • Thi viết bài luận: 16h, 26/9/2012
  • Thi tiếng Anh: 17h30, 26/9/2012
  • Bắt đầu học: 01/10/2012
Ghi chú: Lịch “Bắt đầu học” chỉ áp dụng cho các môn nâng cao của CTĐT CLC, các môn học khác, SV học bình thường theo TKB hiện có. IV. Đăng kí xét tuyển - Nhận mẫu đơn và nộp Đơn đăng kí xét tuyển tại phòng 604, nhà E, Trường Đại học KHXH&NV - Lệ phí thi và xét tuyển: 150.000đ/sinh viên V. Lưu ý với sinh viên - Danh sách thi dán tại phòng Thông tin, tầng 1, nhà G từ 13h30, 26/9/2012. Công bố kết quả xét tuyển vào 16h, thứ 6, 28/9/2012 - Nếu trúng tuyển, SV không được thay đổi nguyện vọng; không trúng tuyển thì học tiếp ngành đã nhập học VI. Quy định về thi viết luận và tiếng Anh 1. Bài thi viết luận Bài viết luận thực hiện trong thời gian 60 phút, không quy định số từ/số trang của bài viết. Đề thi về những vấn đề liên quan đến ngành học mà sinh viên đăng kí xét tuyển. 2. Bài thi tiếng Anh - Bài thi tiếng Anh thực hiện trong thời gian 60 phút. - Bài thi gồm 3 phần + Phần I (Ngữ pháp và Từ vựng) có 10 câu hỏi với dạng thức là chọn đáp án đúng. Ngữ liệu cho trước là câu chưa hoàn chỉnh và đáp án gợi ý A,B,C,D + Phần II (Đọc hiểu) có 2 đoạn văn: a) Ngữ liệu cho trước là đoạn văn khoảng 120 đến 150 từ, có 5 câu hỏi hoặc 5 câu chưa hoàn chỉnh với 4 đáp án lựa chọn A,B,C,D dựa theo nội dung bài đọc. Sinh viên trả lời theo dạng thức chọn đáp án đúng. b) Ngữ liệu cho trước là đoạn văn khoảng 100 từ với 10 chỗ trống. Có 10 câu hỏi và sinh viên phải trả lời theo dạng thức điền từ/đoạn từ vào chỗ trống. + Phần III (Viết) có 2 yêu cầu: a) Ngữ liệu cho trước là các từ gợi ý. Có 5 câu hỏi và sinh viên phải viết thành 5 câu hoàn chỉnh. b) Ngữ liệu cho trước là chủ đề kèm theo một số gợi ý, sinh viên viết 1 đoạn văn khoảng 80 – 100 từ.

Phần thứ hai: Thi đánh giá năng lực tiếng Anh để xét miễn học, công nhận tín chỉ môn tiếng Anh

1. Sử dụng kết quả kì thi: Kết quả kì thi được phân loại theo trình độ bậc A1, A2, B1, B2, C1 và C2. Sinh viên đạt trình độ nào được miễn học, nhận điểm tối đa cho học phần tương ứng và các học phần ở trình độ bậc thấp hơn. Ví dụ: Sinh viên thi đạt trình độ B1 thì sinh viên được công nhận điểm A+ cho các môn Tiếng Anh A1, Tiếng Anh A2, Tiếng Anh B1 với tổng thời lượng là 14 tín chỉ. Sinh viên được miễn học phí của các môn học này. 2. Thời gian thi: Ngày 23/09/2012 (7h00: thi Nghe, Từ vựng- Ngữ pháp, Đọc, Viết; 13h00 thi Nói.) 3. Địa điểm thi: Tại nhà A2, Trường Đại học Ngoại ngữ (đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) 4. Lệ phí thi: 150.000đ (một trăm năm mươi nghìn đồng). Nộp tại nơi đăng kí dự thi. 5. Đăng kí dự thi: Tại Phòng 604, nhà E, Trường Đại học KHXH&NV 6. Thời gian đăng kí: Từ ngày nhập học đến ngày 20/09/2012 (trong giờ hành chính) 7. Sinh viên cần nhớ:
  • Sinh viên các ngành Quốc tế học, Tâm lí học, Văn học, Xã hội học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử nếu đăng kí thi đánh giá năng lực tiếng Anh thì được tạm hoãn học chính trị đầu khoá học và chuyển học cùng sinh viên trúng tuyển bổ sung. Phòng Đào tạo sẽ chuyển danh sách sinh viên được tạm hoãn cho phòng Chính trị và Công tác sinh viên
  • Danh sách phòng thi được thông báo trước ngày thi 5 ngày tại Website của Trường Đại học Ngoại Ngữ (http://www.ulis.vnu.edu.vn) chuyên mục Đào tạo – Đào tạo ngoại ngữ trong ĐHQGHN – Thông báo.
  • Kết quả kì thi dự kiến được công bố vào ngày 27/09/2012.
  • Trong thời gian từ ngày nhập học đến 27/09/2012, sinh viên đã đăng kí kì thi này không phải học môn tiếng Anh có trong thời khoá biểu được Nhà trường phát cho sinh viên trong ngày nhập học. Khi có kết quả thi, Nhà trường sẽ thông báo cụ thể về việc học cho sinh viên.

Liên hệ với Phòng Đào tạo

Sinh viên cần thường xuyên xem thông báo mới của Nhà trường tại địa chỉ dt.ussh.edu.vn. Khi cần, sinh viên liên hệ qua email: phongdaotao@sv.ussh.edu.vn hoặc các số điện thoại: 04.38585237, 04.35575892

Tác giả bài viết: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây