TTLV: Đặc điểm tiểu thuyết các nhà văn quân đội thời hậu chiến (qua Lính trận của Trung Trung Đỉnh, Đối chiến của Khuất Quang Thụy, Mưa đỏ của Chu Lai)

Thứ hai - 06/09/2021 23:33
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Đức Hà                             2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 08/11/1991
4. Nơi sinh: Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/2019/QH-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Đặc điểm tiểu thuyết các nhà văn quân đội thời hậu chiến (qua Lính trận của Trung Trung Đỉnh, Đối chiến của Khuất Quang Thụy, Mưa đỏ của Chu Lai)
8. Chuyên ngành: Lí luận văn học;                               Mã số: 8229030.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Đức Phương, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn hướng đến làm rõ đặc điểm tiểu thuyết các nhà văn quân đội thời hậu chiến thông qua Lính trận của Trung Trung Đỉnh, Đối chiến của Khuất Quang Thụy, Mưa đỏ của Chu Lai. Luận văn sử dụng phương pháp tiếp cận chính là thi pháp học, kết hợp với các phương pháp loại hình, so sánh, lịch sử - xã hội, các thao tác thống kê, phân tích, tổng hợp. Từ đó, chúng tôi đưa ra những nghiên cứu, đánh giá đặc điểm tiểu thuyết nhìn từ nội dung phản ánh thông qua việc làm rõ đề tài, chủ đề, nhân vật và cốt truyện. Đồng thời, luận văn khảo sát những đặc điểm tiểu thuyết nhìn từ phương thức biểu hiện thông qua việc làm rõ ngôn ngữ, nghệ thuật xây dựng nhân vật, thời gian và không gian nghệ thuật. Thông qua đó, chúng tôi đi đến khẳng định những kế thừa và những cách tân, đổi mới của các nhà văn quân đội thời hậu chiến trong tiến trình phát triển của văn học hiện đại Việt Nam nói chung, văn học viết về đề tài chiến tranh cách mạng nói riêng.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
           INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Duc Ha                                       2. Sex: Male
3. Date of birth: 08/11/1991
4. Place of birth: Dai Dong, Tien Du, Bac Ninh
5. Admission decision number: 4420/2019/QH-XHNV signed by VNU University of Social Sciences and Humanities’s Academic Director; Dated 26/11/2019
6. Changes in academic process: 
7. Official thesis title: Features of novels by post-war military writers (through Linh tran by Trung Trung Dinh, Doi chien by Khuat Quang Thuy, Mua do by Chu Lai)
8. Major: Literary Theory                                           9. Code: 8229030.01
10. Supervisors: Associate Professor PhD Doan Duc Phuong, Faculty of Literature, University of Social Sciences and Humanities
11. Summary of the findings of the thesis:
The thesis aims to clarify features of the novels by post-war military writers including Linh tran by Trung Trung Dinh, Doi chien by Khuat Quang Thuy, Mua do by Chu Lai. The main approaches of the thesis are poetics, combined with typology, comparison, history-society, statistical manipulations, analysis, and synthesis. We study and evaluate features of those novels in the light of the content reflected by the themes, topics, characters and plots. Simultaneously, there are also several novel features revealed through expression method, considering arts of language, character building, time and space. Thanks to that, we come to affirm about the inheritances and innovations of the post-war military writers in the development of modern Vietnamese literature in general, and literature written on the topic of the revolutionary war in particular.
12. Practical applicability, if any: 
13. Further research directions, if any:
14. Thesis-related publications:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây