TTLV: Việc thực hiện quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang hiện nay: Thực trạng và giải pháp

Thứ sáu - 17/09/2021 04:17
1. Họ và tên học viên: Võ Văn Lập
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 10/10/1976
4. Nơi sinh: xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.
5. Căn cứ Quyết định công nhận học viên số: 3379/QĐ-XHNV-SĐH, ngày 19-12-2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Ra hạn
7. Tên đề tài luận văn: Việc thực hiện quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang hiện nay: Thực trạng và giải pháp.
8. Chuyên ngành: Tôn giáo học.
9. Mã số:  60220309.
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Thị Hòa Hới.
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
- Trình bày một cách khoa học, tổng hợp về tình hình thực hiện quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Đồng thời nêu một cách khoa học, khách quan về thực trạng việc thực hiện quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang hiện nay.
- Qua đó đề ra một số nội dung và giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang hiện nay. Đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm tăng cường hơn nữa tính hiệu quả của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị về của huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang trong việc thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước hiện nay.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: 
- Với những kết quả nghiên cứu tổng hợp, khảo sát và đánh giá thực tiễn, các đề xuất, giải pháp đề ra trong luận văn có thể giúp cho việc xây dựng và hoàn thiện các chính sách, pháp luật về hoạt động tôn giáo của Đảng, Nhà nước nói chung và trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang nói riêng, nhằm góp phần thực hiện tốt chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
- Dùng làm tài liệu tra cứu và tham khảo cho những đối tượng quan tâm.
13.Các hướng nghiên cứu tiếp theo: sẽ nghiên cứu mở rộng thêm ở địa bàn một số tỉnh miền Tây Nam bộ.
14. Những công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Chưa.
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Vo Van Lap
2. Sex: Male
3. Date of birth: 10/10/1976
4. Place of birth: Vinh Phong, Vinh Thuan, Kien Giang
5. Admission decision number: 3379/QD-XHNV-SDH dated 19/12/2017 of Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University Hanoi
6. Changes in academic progress:
7. Thesis title: The implementation of religious views and policies of the Party and State in Vinh Thuan district, Kien Giang province nowadays: Actual situation and solutions.
8. Major: Religion studies;                      Code: 60220309
9. Supervisor: Assoc.Prof.Dr., Do Thi Hoa Hoi
10. Summary of thesis result:
- Presenting scientifically, synthetically situation of the implementation of religious views and policies of the Party and State in Vinh Thuan district, Kien Giang province. At the same time, pointing out scientifically and objectively actual situation of the implementation of religious views and policies of the Party and State in Vinh Thuan district, Kien Giang province nowadays.
- Proposing some basic contents and solutions to improve the leadership and direction effectiveness of the implementation of religious views and policies of the Party and State in Vinh Thuan district, Kien Giang province and making some recommendations to further enhance the effectiveness of the Party Committee, authorities and the political system of Vinh Thuan district, Kien Giang province in implementing religious views and policies of the Party and State nowadays.
11. Practical applicability:
- The results of comprehensive research, practical surveys and assessments, proposals and solutions proposed in the thesis can help formulate and improve policies and laws on the Party's religious activities. , The State in general and in the area of ​​Vinh Thuan district, Kien Giang province in particular, in order to contribute to the good implementation of the national program on new rural construction
- Using as references for people interested in.
12. Further research directions:
Expending studies in some southwestern provinces
13. The published works are related to the thesis: none

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây