TTLV: Phòng chống đại dịch Covid-19 trên báo điện tử Việt Nam

Thứ tư - 22/09/2021 23:15
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Vân        
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 28/10/1990
4. Nơi sinh: Lê Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/QĐ-XHNV ngày 26/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Phòng chống đại dịch Covid-19 trên báo điện tử Việt Nam
8. Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 8320101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn:Phòng chống đại dịch Covid-19 trên báo điện tử Việt Nam, gồm 3 chương: 
- Chương 1: Những vấn đề lý luận về phòng chống đại dịch Covid-19 trên báo điện tử 
- Chương 2: Thực trạng phòng chống đại dịch Covid-19 trên báo điện tử Việt Nam
- Chương 3: Vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao phòng chống đại dịch Covid-19 trên báo điện tử trong thời gian tới
Luận văn làm rõ một số lý luận về thông tin phòng chống đại dịch Covid-19 trên báo điện tử Việt Nam; vai trò của báo điện tử Việt Nam trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19. Tác giả khảo sát 3 báo điện tử Sức khỏe & đời sống; VnExpress, VietnamPlus - Thông tấn xã Việt Nam trong việc thông tin, phản ánh, tuyên truyền phòng chống đại dịch Covid-19. Qua đó, tác giả đánh giá ưu điểm, hạn chế về nội dung, hình thức, tác động đến công chúng và khuyến nghị giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền chủ động, minh bạch, định hướng, hình thành dư luận tích cực, tạo sự đồng thuận trong xã hội cùng tham gia thực hiện phòng chống đại dịch Covid-19, đặc biệt chống lại tin giả gây hoang mang dư luận. 
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: 
Từ nghiên cứu, thông tin tuyên truyền phòng chống đại dịch Covid-19 trên báo điện tử Việt Nam, luận văn là tài liệu tham khảo kết nối các nhà lãnh đạo cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn, cơ quan báo chí đưa ra những chính sách, chủ trương, biện pháp đồng bộ truyền thông trên báo điện tử Việt Nam về phòng chống đại dịch Covid-19, hấp dẫn, thu hút sự chú ý của công chúng. Đồng thời, đề tài cũng là tài liệu góp phần nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăn sóc sức khỏe khoa học đến người dân để họ thay đổi lối sống, chủ động phòng chống dịch bệnh, tự giác thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Thi Van  
2. Sex: Female
3. Date of birth: October 28, 1990
4. Place of  birth: Le Thanh - My Duc - Hanoi
5. Admission decision number: 4420/QD-XHNV dated November 26, 2019 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Prevention of the Covid-19 pandemic on Vietnamese electronic newspapers
8. Major: Journalism;  Code: 8320101.01
9. Supervisors: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Truong Giang, Deputy Director of the Academy of Journalism and Propaganda
10. Summary of the results of the thesis:
Thesis: Prevention of the Covid-19 pandemic in Vietnamese electronic newspapers, including 3 chapters:
- Chapter 1: Theoretical issues on the prevention of the Covid-19 pandemic in electronic newspapers
- Chapter 2: Situation of Covid-19 pandemic prevention and control of Vietnamese electronic newspapers
- Chapter 3: Problems and solutions to improve the prevention of the Covid-19 pandemic in online newspapers in the near future
The thesis clarifies a number of theories about information on prevention of the Covid-19 pandemic on Vietnamese electronic newspapers; The role of Vietnamese electronic newspapers in the prevention of the Covid-19 pandemic. The author surveyed 3 online newspapers Health & life; VnExpress, VietnamPlus - Vietnam News Agency in informing, reflecting and propagating the prevention of the Covid-19 pandemic. Thereby, the author evaluates the advantages and limitations in terms of content, form, impact on the public and recommends solutions to contribute to improving the effectiveness of proactive, transparent, and oriented information and communication activities, forming positive public opinion, creating consensus in society to join in the prevention of the Covid-19 pandemic, especially against fake news that confuses public opinion.
11. Practical applicability: From research and propaganda on the prevention of the Covid-19 pandemic on Vietnamese electronic newspapers, the thesis is a reference to connect leaders of functional agencies, professional agencies, and press agencies to bring information about the situation, out policies, guidelines and measures to synchronize communication on Vietnamese electronic newspapers on the prevention of the Covid-19 pandemic, which are attractive and attract the attention of the public. At the same time, the topic is also a document that contributes to improving the quality of information, propagating and disseminating scientific health care knowledge to people so that they can change their lifestyles, actively prevent diseases, and practice self-discipline take measures to protect the health of yourself and the community.
12. Further research directions, if any:         
13. Thesis-related publications: 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây