TTLV: Chuẩn hoá hoạt động văn phòng tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

Thứ hai - 20/09/2021 03:41
1. Họ và tên học viên: Lê Thị Hồng                      2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 17/02/1990
4. Nơi sinh: Hà Tĩnh
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/QĐ – XHNV ngày 26/11/2019
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài của Luận văn: Chuẩn hoá hoạt động văn phòng tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng                               Mã số: 8340406.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Cam Anh Tuấn
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn đã đạt được các kết quả sau đây:
- Hệ thống hóa cơ sở lý luận của chuẩn hóa hoạt động văn phòng như khái niệm, mục đích, nguyên tắc và nội dung; Trình bày các cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động văn phòng cũng như chuẩn hóa hoạt động văn phòng;
- Khảo sát thực trạng chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trên cơ sở lý luận và pháp lý về chuẩn hóa hoạt động văn phòng trình bày ở chương 1, luận văn đã phân tích thực trạng chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội với các nội dung: xây dựng và ban hành các chuẩn mực về hoạt động văn phòng; phổ biến, hướng dẫn các chuẩn mực về hoạt động văn phòng; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực về hoạt động văn phòng. Qua đó, phân tích kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng nói trên.
- Từ những phân tích, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng chuẩn hóa hoạt động văn phòng, luận văn đề xuất một số giải pháp hoàn thiện việc chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung và giải pháp hoàn thiện chuẩn hóa một số hoạt động văn phòng nói riêng.
Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn góp phần bổ sung thêm các căn cứ khoa học để thực hiện chuẩn hóa hoạt động văn phòng tại Việt Nam nói chung và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh, ĐHQGHN nói riêng. Kết quả của luận văn góp phần phát triển định hướng cho các đề tài nghiên cứu khác có cùng hướng khai thác về chuẩn hóa hoạt động văn phòng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
INFORMATION ON MASTER'S THESIS

1. Student's full name: Lê Thị Hồng                               2. Gender: Female
3. Date of birth: February 17, 1990
4. Birthplace: Hà Tĩnh
5. Student recognition decision No: 4420/QD – XHNV dated November 26, 2019
6. Changes in the training process:
7. Thesis title: Standardization of office operations at the Centre for VNU Military and Security Training Centre, Hanoi
8. Major: Office Administration                                     9. Code: 8340406.01
10. Summary of the thesis results:
The thesis has achieved the following results:
- Systematize the theoretical basis of standardizing office activities such as concepts, purposes, principles and contents; Present the legal basis for regulating office operations as well as standardizing office operations;
- Survey on standardization of office operations at VNU Military and Security Training Center, Hanoi. On the basis of the theoretical and legal basis for standardization of office operations presented in Chapter 1, the thesis has analyzed the situation of standardizing office activities at VNU Military and Security Training Center, Hanoi with the following contents: develop and promulgate standards for office operations; disseminate and guide standards on office operations; monitor and evaluate the implementation of standards on office operations. Thereby, analyze the achieved results, limitations and causes of the above situation.
- From the analysis and evaluation of the achieved results, limitations and causes of the standardization of office activities, a number of solutions are proposed to improve the standardization of office activities at VNU Military and Security Training Center, Hanoi in general to improve standardization of office activities in particular.
Practical applicability: The thesis contributes to adding more scientific bases to standardize office operations in Vietnam in general and VNU Military and Security Training Center, Hanoi in particular. The results of the thesis contribute to the development of orientations for other research projects with the same direction on standardization of office activities in agencies, organizations and enterprises.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây