TTLV: Tư tưởng vô ngã trong Phật giáo nguyên thủy và giá trị của nó đối với Phật tử Việt Nam hiện nay

Thứ hai - 09/05/2022 04:13
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN TRẦN TRUNG                            2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 04/03/1994
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số 4420/2019/QĐ-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.
7. Tên đề tài luận văn: Tư tưởng vô ngã trong Phật giáo nguyên thủy và giá trị của nó đối với Phật tử Việt Nam hiện nay.
8. Chuyên ngành: Tôn giáo học ứng dụng ; Mã số: 8229009.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Ngọc Quỳnh. 
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
 - Phân tích làm rõ nội dung ý nghĩa của tư tưởng vô ngã trong Phật giáo nguyên thủy và mối liên hệ với một số giáo lý liên quan.
- Chỉ ra được giá trị của tư tưởng vô ngã trong Phật giáo nguyên thủy tác động tới Phật tử Việt Nam hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
- Luận văn có thể làm tài liệu trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập các học phần trong chuyên ngành tôn giáo học.
- Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, làm công tác tôn giáo ở các địa phương cũng như các tín đồ chức sắc các tôn giáo muốn hiểu sâu hơn về tư tưởng vô ngã trong Phật giáo nguyên thủy và giá trị của nó đối với Phật tử Việt Nam hiện nay.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Nghiên cứu về giá trị đạo đức trong Phật giáo nguyên thủy và sự ảnh hưởng của nó đối với đời sống của Phật tử của Việt Nam hiện nay.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: NGUYEN TRAN TRUNG                                    2. Sex: Male
3. Date of birth: 04/03/1994                                     
4. Place of birth: Hanoi      
5. Admission decision number: 4420/2019/QĐ-XHNV Dated: 26th November 2019
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: The Buddhist doctrine of not self and its applied value for the Vietnamese lay followers.
8. Major: Religious Studies                                               Code: 8229009.01 
9. Supervisors: Associate Ph.D Nguyen Ngoc Quynh
10. Summary of the findings of the thesis: 
-    Analysis clarifies the meaning of selfless thought in the original Buddhism and the connection to some related doctrine. 
-    Point out the value of the selfless thought in the original Buddhism that affects Vietnamese Buddhists today.
11. Practical applicability:
- The thesis can be documented in the study, teaching and learning of sections in the field of religious studies.
- The thesis can be used as a reference for the team of leaders, managers, religious workers in localities as well as religious dignitaries who want to understand more deeply about the selfless thought in the original Buddhism and its value to Vietnamese Buddhists today,
12. Further research directions:
The study of the moral value in the original Buddhism and its influence on the lives of Buddhists of Vietnam in the present day.
13. Thesis-related publications: No.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây