TTLV: Phát triển du lịch thể thao khu vực phía Bắc thông qua các giải chạy Marathon

Thứ năm - 05/05/2022 03:46
1. Họ và tên học viên: Lê Thị Thủy                       2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 15/12/1992
4. Nơi sinh: Thanh Hóa
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày: 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  
7. Tên đề tài luận văn: “Phát triển du lịch thể thao khu vực phía Bắc thông qua các giải chạy Marathon”.
8. Chuyên ngành: Du lịch;                                     9. Mã số: 8810101.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thu Thủy – Giảng viên khoa Du lịch học, trường đai học Khoa học xã hội và Nhân văn, đại học Quốc gia Hà Nội.
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn là một trong những nghiên cứu khá mới về du lịch thể thao nói chung và sự ảnh hưởng của các giải chạy Marathon đến phát triển du lịch tại các tỉnh phía Bắc nói riêng. Nghiên cứu này là nền tảng, cơ sở cho các nghiên cứu sau này về chủ đề du lịch thể thao, sự kiện thể thao hoạc sẽ mở rộng sang nhiều lĩnh vực thể thao khác có liên quan đến du lịch khác. 
    Bên cạnh việc tổng quan các công trình nghiên cứu trước đó về du lịch thể thao, du lịch sự kiện, sự kiện thể thao thì việc nghiên cứu “Phát triển du lịch thể thao qua các giải chạy Marathon tại khu vực phía Bắc" của tác giả đã tổng hợp được những luận điểm về các nghiên cứu trên thế giới cũng như tại Việt Nam về lý thuyết cho sự phát triển du lịch thể thao. Nghiên cứu cũng đã đề xuất được mô hình định lượng nhằm đo lường mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển du lịch thể thao tại khu vực phía Bắc qua các giải Marathon qua các biến như: Tự khám phá, sự thư giãn và văn hóa hay những yếu tố về cảnh quan, sự kiện và hoạt động, lịch sử văn hóa.
Thông qua quá trình nghiên cứu, kết luận các yếu tố ảnh hưởng tích cực và là nền tảng cho việc phát triển du lịch thể thao khu vực phía Bắc thông qua các giải Marathon, theo mức độ tác động mạnh nhất và giảm dần sau đây: Tương tác xã hội; Sự kiện và hoạt động; Lịch sử và văn hoá; Cảnh quan; Tự khám phá; và Thư giãn.
12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên các ngành về du lịch, khách sạn và là cơ sở khoa học mà các đề tài sau này có thể tham khảo trong quá trình hoạt động kinh doanh, phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch thể thao qua các giải Marathon.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Những yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia các sự kiện du lịch thể thao.
14. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Le Thi Thuy                                               2. Gender: Female
3. Date of birth: December 15th, 1992                       4. Place of birth: Thanh Hoa Province
5. Decided number of admission student: 2705/2020/QĐ-XHNV; on 24/12/2020 by the Principle of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Varieties in academic process: 
7. Official title of thesis: “Development of sports tourism in the Northern region through Marathon races”.
8. Major: Tourism                                                          9. Code: 8810101.01
10. Supervisors: PhD. Nguyen Thu Thuy - Faculty of Tourism Studies, University of Social sciences and Humanities, Viet Nam National University.
11. Summary of the findings of the thesis: 
The thesis is one of the relatively new studies on sports tourism in general and the influence of Marathon races on tourism development in the Northern provinces in particular. This research is a foundation for future studies on the topic of sports tourism, sporting events or the extension of many other sports related to tourism.
In addition to an overview of previous studies on sports tourism, event tourism and sports events, the study of "Development of sports tourism through Marathon races in the Northern region" has been synthesized the arguments about the development of sports tourism in the world as well as in Vietnam. The study has also proposed a quantitative model to measure the level of impact. The dynamics of factors affecting the development of sports tourism in the Northern region through Marathons through variables such as: self-discovery, relaxation and culture or factors of landscape, events and activities, cultural history.
Thanks to the research, conclude the factors that positively influence and the foundation for the development of sports tourism in the Northern region through the Marathons, according to the level of the strongest impact and decreasing as follows: Social interaction; Events and activities; History and culture; View; Self-discovery; and relax.
12. Practical applicability: As a reference for students in tourism and hospitality industries and as a scientific basis that future topics can refer to in the course of business activities, develop sports tourism products and services through Marathon tournaments.
13. Further research directions: Affections of participation in sports tourism events.
14. Thesis-related publications: 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây