TTLV: Thơ Nguyễn Phong Việt như một hiện tượng văn hóa đại chúng

Thứ tư - 23/06/2021 23:45
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Ngọc Trâm                      2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 13/05/1996
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 1325/QĐ-XHNV Ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 
7. Tên đề tài luận văn: Thơ Nguyễn Phong Việt như một hiện tượng văn hóa đại chúng
8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Mã số: 8229030.04
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Năm Hoàng – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn đã giải quyết được các nội dung nghiên cứu sau:
Thứ nhất: Luận văn đã khái quát chung về thơ Nguyễn Phong Việt trong bối cảnh văn hóa đại chúng đương đại.
Thứ hai: Luận văn đã tìm hiểu những đặc điểm nổi bật, độc đáo trong cách lựa chọn hệ thống đề tài, chủ đề, hình ảnh thơ và những thông điệp dành cho công chúng đương đại.
Thứ ba: Luận văn đã chỉ ra những đặc trưng tiêu biểu trong phương thức sáng tác của Nguyễn Phong Việt trên phương diện thể thơ, ngôn ngữ và giọng điệu. Đồng thời chỉ ra cách thức tiếp cận độc giả và lan tỏa thơ của Nguyễn Phong Việt đến với công chúng. Từ đó có thêm cơ sở để hiểu về văn hóa đại chúng cũng như những đóng góp của Nguyễn Phong Việt với thơ Việt Nam đương đại. 
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: làm cơ sở để hiểu về thơ Nguyễn Phong Việt trong bối cảnh văn hóa đại chúng
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: tiếp tục so sánh thơ Nguyễn Phong Việt với các tác giả khác để nhận thấy sự khác nhau và độc đáo của tác giả
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Full name: Nguyen Ngoc Tram                      2. Sex: Female 
3. Date of birth: 13/05/1996                              4. Place of birth: Hanoi 
5. Admission decision number: 1325/QĐ-XHNV Dated 28 July 2020 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process:         
7. Official thesis title: Poetry of Nguyen Phong Viet as popular cultural phenomenon. 
8. Major: Vietnamese Literature                           Code: 8229030.04
9. Supervisors: Dr. Nguyen Thi Nam Hoang - University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
10. Summary of the findings of the thesis: 
This thesis has dealt successfully with research contents, as follows:
Firstly, the thesis has an overview of poetry of Nguyen Phong Viet in the context of contemporary popular culture. 
Secondly, the thesis learns about the outstanding and unique characteristics in selecting the title system, theme, poetical images and messages for contemporary people.
Thirdly, the thesis shows the typical characteristics in creating method of Nguyen Phong Viet in terms of poetry style, language and tongue. Simultaneously, it presents the methods of approaching readers and spreading poems of Nguyen Phong Viet to the public. Consequently, we have more foundations to understand about popular culture and also contributions of Nguyen Phong Viet into contemporary poetry of Vietnam.
11. Practical applicability, if any: It becomes a foundation to understand about poetry of Nguyen Phong Viet in the context of popular culture.
12. Further research directions, if any: continuing to compare the poetry of Nguyen Phong Viet with poetries of other authors to recognize differences and uniqueness of this author.
13. Thesis-related publications: 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây