TTLV: Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho học viên ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay

Chủ nhật - 27/06/2021 22:07
1. Họ và tên học viên:          LÊ QUỐC VIỆT                   2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 12/02/1988
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Quyết định công nhận học viên số 3014/2019 ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho học viên ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay.
8. Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 8229001.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đình Bắc - Khoa Hồ Chí Minh học, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Thứ nhất, làm rõ một số vấn đề lý luận về giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho học viên ở Trường Sĩ quan Chính trị.
Thứ hai, đánh giá thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân ưu điểm, hạn chế của hoạt động giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho học viên ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay.
Thứ ba, xác định yêu cầu và đề xuất giải pháp chủ yếu giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho học viên ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể cung cấp cơ sở khoa học cho việc giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho học viên ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay.
Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho giảng viên ở Trường Sĩ quan Chính trị và một số trường sĩ quan quân đội trong tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho học viên.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Nghiên cứu giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho thanh niên quân đội, làm cơ sở để xây dựng và hoàn thiện phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng, qua đó góp phần xây dựng quân đội về chính trị, tư tưởng, bảo đảm cho quân đội luôn là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
- Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2020 của Trường Sĩ quan Chính trị: “Phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” của học viên ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay” (Tác giả là thành viên Ban đề tài).
                                                                                   
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name:             LE QUOC VIET                   2. Sex: Male 
3. Date of birth: 12/02/1988                                  4. Place of birth: Haiduong province
5. Admission decision number: 3014/2019 /QĐ-XHNV. Dated: 30/7/2019
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Educate traditional ethical values for cadets at the Political Officers College currently.
8. Major: Philosophy                                               9. Code: 8229001.01        
10. Supervisors: Assoc. Prof. Nguyen Dinh Bac - Political Academy
11. Summary of the findings of the thesis:
Firstly, clarify some theoretical issues about educate traditional ethical values for cadets at the Political Officers College.
Secondly, assess the current situation, specifying the reasons for the advantages and lacunas of educate traditional ethical values for cadets at the Political Officers College currently.
Thirdly, identify requirements and propose essential solutions to educate traditional ethical values for cadets at the Political Officers College currently.
12. Practical applicability:
The research results of the thesis can provide a scientific basis for the education of traditional ethical values for cadets at the Political Officers College currently.
The thesis can be used as a reference for lecturers at the Political Officer College and some military officer schools in conducting political, ideological and ethical education for students.
13. Further research directions:
Researching and educating traditional ethical values ​​for military youth, serving as a basis for building and perfecting the quality and personality of revolutionary soldiers, thereby contributing to the military's political and ideological construction, ensuring that the army is always a loyal and reliable political force, ready to accept and fulfill all tasks assigned by the Party, State and People.
14. Thesis-related publications:
The 2020 grassroots science project of the Political Officers College: Promoting the cultural value of “Uncle Ho's Soldiers” of cadets at the Political Officer School currently (The author is a member of the thesis committee).

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây