TTLV: Tổ chức sản xuất chương trình thời sự truyền hình ở Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương

Thứ năm - 18/11/2021 21:50
1. Họ và tên học viên: LÂM PHƯƠNG DIỆU                              2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 25/10/1984
4. Nơi sinh: Bình Dương 
5. Quyết định công nhận học viên cao học số 4417/2019/QĐ-XHNV ngày 26 tháng 11 năm 2019, của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: “Tổ chức sản xuất chương trình thời sự truyền hình ở Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương” 
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng;                            9. Mã số: 8320101-01-UD.
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Thị Thu Hằng - Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn: “Tổ chức sản xuất chương trình thời sự truyền hình ở Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương” gồm 3 chương: 
Chương 1: Những Vấn Đề Chung Về Tổ Chức Sản Xuất Chương Trình Thời Sự Truyền Hình
Chương 2: Thực trạng tổ chức sản xuất chương trình thời sự truyền hình ở Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Bình Dương 
Chương 3: Những vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất chương trình thời sự truyền hình ở Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Bình Dương
Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận về truyền hình, chương trình thời sự truyền hình, tổ chức sản xuất các chương trình thời sự truyền hình. Đồng thời, từ những số liệu khảo sát thực tế đã phân tích thực trạng tổ chức sản xuất chương trình thời sự truyền hình trên Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương, những mặt được và chưa được. Qua đó, đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng tổ chức sản xuất chương trình thời sự truyền hình, làm tốt nhiệm vụ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của khán giả. 
12. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Thông qua những phân tích, đánh giá, Luận văn đã đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm cải tiến phương thức tổ chức chương trình thời sự truyền hình của Đài PTTH Bình Dương, tăng hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe và đa dạng của công chúng truyền hình.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
    
 INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name     : LAM PHUONG DIEU                     2. Sex: Female
3. Date of birth: October 25, 1984                            4. Place of  birth: Bình Dương
5. Admission decision number: 4417/QD-XHNV dated November 26, 2019 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Organization of producing television news programs at Binh Duong Radio-Television Station.
8. Major: Journalism                                               9. Code: 8320101-01-UD
10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr Dinh Thi Thu Hang - Senior Lecturer, Vice Dean, Faculty of Radio and Television, Academy of Journalism and Communication. 
11. Summary of the findings of the thesis: 
Thesis: "Organization of producing television news programs at Binh Duong Radio-Television Station" consists of 3 chapters:
Chapter 1: General Issues about Organizing the Production of TV News Programs
Chapter 2: Situation of Organizing the Production of TV News Programs at Binh Duong Radio and Television Station
Chapter 3: Problems and Solutions to Improve the Effectiveness of Organizing TV News Program Production at Binh Duong Radio and Television Station
The thesis systematizes theoretical issues about television, television news programs, organization of producing television news programs. At the same time, from actual survey data, it analyzes actual situation of producing TV news programs of Binh Duong Radio and Television Station (BTV), advantages and disadvantages. Thereby, it proposes directions and solutions to improve the effectiveness and quality of TV news program production, how to well perform the task of information supply to meet requirements of political tasks and the viewers’ needs. 
12. Practical applicability, if any: 
With its analysis and evaluation, the thesis also proposes specific solutions to improve methods of organizing TV news programs of BTV, increase effectiveness of information supply and propaganda work to meet increasingly demanding and diverse needs of the viewers.
13. Further research directions, if any: none
14. Thesis-related publications: none

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây