TTLV: Vấn đề phát triển du lịch địa phương trên đài truyền thanh cơ sở ở An Giang

Thứ năm - 18/11/2021 21:42
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN VĂN THÊM                           2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:10/10/1985
4. Nơi sinh: ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
5. Quyết định công nhận học viên số 4419/2019/QĐ-XHNV, ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Vấn đề phát triển du lịch địa phương trên đài truyền thanh cơ sở ở An Giang.
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng;    Mã số:  8320101.01(UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Thị Thanh Tịnh. Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn sẽ đánh giá được thực trạng và những kết quả đạt được, hạn chế và khó khăn trong vấn đề phát triển du lịch trên các đài truyền thanh cơ sở ở An Giang hiện nay. Trên cơ sở đó, sẽ đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị, kêu gọi sự thống nhất trong nhận thức, sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành liên quan để thực hiện những giải pháp phát triển du lịch trên các đài truyền thanh cơ sở;  từ xây dựng nguồn nhân lực, cải tiến nội dung và phương thức thực hiện chương trình đến chọn lựa giải pháp công nghệ phù hợp… nhằm đẩy mạnh thông tin phát triển du lịch trên các đài truyền thanh cơ sở góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội, từng bước đưa ngành du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh An Giang.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: kết quả của luận văn sẽ làm cơ sở cho các Đài Truyền thanh xây dựng nội dung, thiết kế chương trình và các giải pháp thiết thực để thông tin tuyên truyền, quảng bá và phát triển du lịch địa phương, đặc biệt là du lịch An Giang nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Full name : NGUYEN VAN THEM                                   2. Sex: Male
3. Date of birth: 10/10/1985 
4. Place of  birth: Dong An Hamlet, Vinh Chanh Commune, Thoai Son District, An Giang Province
5. Admission decision number: No 4419/2019/QĐ-XHNV, dated November 26th 2019  by the Rector of University of Social Sciences and Humanities under Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Issues on local Tourism Development in An Giang province radio station
8. Major: Journalism                                                         9.Code:          8320101.01(UD)
10. Supervisors: Assoc.Prof.Dr Pham Thi Thanh Tinh, Academy of Journalism and Propaganda
11. Summary of the findings of the thesis: 
       The thesis will evaluate the current situation and the achieved results, limit difficulties in tourism development on the basic radio stations in An Giang today. On that basis, a number of solutions will be given, recommended, called for unity in awareness, synchronous coordination of related departments to implement solutions for tourism development in basic radio stations: from building human resources, improving program content and methods to choosing appropriate technology solutions, etc. to promote tourism development information on basic radio stations which contributes to speeding up socio-economic development, and gradually turns the tourism industry into a key economic sector of An Giang Province.
12. Practical applicability, if any: This thesis will serve as the basis for the Radio Station to build contents, programs and practical solutions to inform, propagate and promote tourism and develop local tourism deeply into the people and in the whole society
13. Further research directions, if any: None
14. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây