TTLV: Thông tin về du lịch Kiên Giang trên báo điện tử Việt Nam 

Thứ năm - 11/11/2021 05:10
1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Hoàng Dung                    2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 07/10/1980
4. Nơi sinh: Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang
5. Quyết định công nhận học viên số 4419/2019/QĐ-XHNV, ngày 26 tháng11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Thông tin về du lịch Kiên Giang trên báo điện tử Việt Nam 
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng        Mã số:  8320101. 01(UD)
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Phó Giáo sư. Tiến sĩ. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Trong những năm gần đây, du lịch đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của đất nước và ngày càng khẳng định vị thế trên thế giới. Thông qua lượng khách đến du lịch hàng năm tăng cao. Tổng thu về du lịch chiếm gần 10% GDP cả nước. 
Trong định hướng phát triển, tỉnh Kiên Giang đã quy hoạch, đầu tư và đang khai thác tiềm năng du lịch, để sớm đưa ngành công nghiệp không khói trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Bằng nhiều thông tin, phương tiện truyền thông khác nhau, Kiên Giang đã và đang giới thiệu đến khách tham quan trong nước và quốc tế những danh lam thắng cảnh, những đặc sản địa phương và trên hết là bày tỏ sự chào đón một cách nồng nhiệt và trân trọng. Song việc thông tin, phương tiện truyền thông vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục.
Luận văn là công trình nghiên cứu thật sự cần thiết và có ý nghĩa lý luận, thực tiễn cao, trước hết là đối với báo chí và Du lịch tỉnh Kiên Giang. Đề tài nghiên cứu thành công, sẽ góp phần đánh giá đúng thực trạng, hình thức thông tin “Thông tin về Du lịch Kiên Giang trên báo điện tử Việt Nam”. Trên cơ sở đó, đề ra một số giải pháp và những bài học kinh nghiệm trong thông tin về du lịch về Kiên Giang trên báo điện tử Việt Nam. 
Luận văn cũng góp phần khẳng định vai trò của báo chí hiện nay, đặc biệt là các báo điện tử trong tình hình hiện nay, giúp cho các cơ quan báo chí đánh giá đúng, đầy đủ việc thực hiện các sản phẩm tin, bài về thông tin về du lịch không chỉ tại Kiên Giang còn các tỉnh, thành phố, vùng miền khác.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có): 
Kết quả nghiên cứu cũng là cơ sở để các báo điện tử nhìn nhận và đánh giá đúng vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vu của mình để có thể lựa chọn hình thức thích hợp nhằm khai thác có hiệu quả thế mạnh của mình, đáp ứng nhu cầu của độc giả trong và ngoài nước.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: “Thông tin về Du lịch Kiên Giang trên báo điện tử Việt Nam” đăng  trên chuyên mục “Nghiên cứu và trao đổi” của Tạp chí Người Làm Báo tháng 6 - 2021.
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Phạm Thị Hoàng Dung               2. Sex: Female
3. Date of birth: 07/10/1980                             4. Place of  birth: An Giang
5. Admission decision number: 4419/2019/QĐ-XHNV dated November 26, 2019 of Rector of VNU University of Social Sciences and Humanities 
6. Changes in academic process:
7. Official thesis title: Information about Kien Giang tourism on Viet Nam online newspapers. 
8. Major: Journalism                                    Code: 8320101.01 (UD)
9. Supervisors: Assoc.Prof.Dr Nguyen Thi Truong Giang, Vice President of the Academy of Journalism and Propaganda
10. Summary of the findings of the thesis: 
(Summarize them with stress on the new findings, if any)
       In recent years, tourism plays an important role in the economic development of the country and increasingly asserts its position in the world. Through the increasing number of tourists coming to tourism every year. Total tourism revenue accounts for nearly 10% of the country's GDP.
        In the development orientation, Kien Giang province has planned, invested and is exploiting tourism potential, to soon turn the smokeless industry into a spearhead economic sector of the province. Through various information and media, Kien Giang has been introducing to domestic and international visitors the scenic spots, local specialties, and above all, expressing a warm welcome. warmly and respectfully. However, the information and communication media still have some limitations that need to be overcome.
       The thesis is a research work that is really necessary and has high theoretical and practical significance, first of all for the press and tourism of Kien Giang province. The successful research project will contribute to the correct assessment of the status and form of information "Information about Kien Giang tourism on Vietnamese online newspapers". On that basis, propose some solutions and lessons learned in tourism information about Kien Giang on Vietnamese online newspapers.
       The thesis also contributes to affirming the role of the press today, especially electronic newspapers in the current situation, helping press agencies to properly and fully evaluate the implementation of news products and articles. information on tourism not only in Kien Giang but also in other provinces, cities and regions.
11. Practical applicability, if any: 
      The research results are also the basis for online newspapers to recognize and properly assess their position, role, function and duties so that they can choose the appropriate form to effectively exploit the strengths of the media. meet the needs of domestic and foreign readers.
12. Further research directions, if any:         
13. Thesis-related publications: Information about Kien Giang tourism on Viet Nam online newspapers, Published in the research and exchange section of the magazine of Journalists in June 2021

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây