TTLV: Ứng dụng marketing hỗn hợp tại Thư viện Trường Đai học Y Hà Nội

Chủ nhật - 04/07/2021 21:35
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Liên
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 22/06/1988
4. Nơi sinh: Hải Dương
5. Quyết định công nhận học viên số 4420/2019/QĐ-XHNV ngày 26/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 
7. Tên đề tài luận văn: Ứng dụng marketing hỗn hợp tại Thư viện Trường Đai học Y Hà Nội.
8. Chuyên ngành: Khoa học Thông tin - Thư viện;         
9. Mã số: 8320201.01 
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Bùi Thanh Thủy 
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng ứng dụng marketing hỗn hợp tại Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội. Từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá và tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động marketing hỗn hợp tại thư viện. Đồng thời, đề xuất những giải pháp có tính khả thi cho việc nâng cao hiệu quả ứng dụng marketing hỗn hợp, nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thư viện  nói riêng và hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học nói chung của nhà Trường.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể ứng dụng tại Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội. Ngoài ra, các nội dung nghiên cứu mà tác giả thực hiện trong luận văn cũng là căn cứ, gợi ý góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng marketing hỗn hợp tại các thư viện khác.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
 “ Tiếp thị số trong thư viện thông minh”đăng trên Tạp chí Thông tin-Tư liệu, Số 2/2021, Tr.22-29.
            INFORMATION OF MASTER’S THESIS    

1. Name: Nguyen Thi Lien                                2. Sex: Female
3. Date of birth: 22/ 6/1988                               4. Place of birth: Hai Duong
5. Admission decision number: 4420/2019/QĐ-XHNV  Dated November 26, 2019 by the Rector of University of Social Sciences and Humanity, Ha Noi National University. 
6. Changes in academic process: 
7. Official thesis title: Marketing Mix for the Ha Noi Medical University .
8. Major: Information – Library Science;                        9. Code: 8320201.01
10. Supervisor: Dr. Bui Thanh Thuy 
11. Summary of the findings of the thesis: 
The thesis focuses on researching the current situation of mixed marketing application at the Ha Noi Medical University Library. From there, it makes comments, evaluates and finds the cause of the limitations in marketing activities at the library. At the same time, it proposes feasible solutions to improve the effectiveness of the marketing mix application, thereby it helps to improve the effciency of library operation to contribute to teaching and scientific researching at the university.
12. Practical applicability in practice.
Research results of the thesis may be applied at Library Ha Noi Medical University. In addition, the research content which the authors performed in the thesis is also the basis and suggestion contribute to improving the effectiveness of the application of mixed marketing in other libraries.
13. Follow-up studies
14. Published works related to the thesis:
“Digital marketing in the Smart Library”

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây