PGS.TS Trần Thị Kim Oanh

Email oanhtgh@yahoo.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Bộ môn Tôn giáo học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung

 • Năm sinh: 1968.
 • Email: oanhtgh@yahoo.com
 • Đơn vị công tác: Bộ môn Tôn giáo học.
 • Học hàm: Phó Giáo sư.                                Năm phong: 2013.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                              Năm nhận: 2006.
 • Quá trình đào tạo:

1991: Tốt nghiệp Đại học ngành Triết học, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

1999: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Triết học và Chủ nghĩa vô thần Khoa học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2006: Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Tôn giáo học, Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc của Nga.

 • Trình độ ngoại ngữ: Thông thạo tiếng Nga.
 • Hướng nghiên cứu chính: Lý luận tôn giáo, Tôn giáo và văn hóa, Các tôn giáo cụ thể: Hồi giáo, Công giáo, Triết học tôn giáo,...

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Hồi giáo và Hồi giáo ở Việt Nam, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2013
 2. Католицизм в кулътуре въетиама ( Чаи Тхи Ким Оанъ), Российский уииверситет  Дружбы народов, Nga, 2014.
 3. Đào tạo Tôn giáo học ở Việt Nam - Quá trình hình thành và phát triển, Nxb Tôn giáo, 2017.

Bài báo

 1. Влияние религии (на примере католицизма) на духовную жизнъ въетнамцев, Вестник МГОУ (Московсково Государстве-нного Областного Университета), Серия; Философс- кие науки. ISSN2072-8530, 2011
 2. Будлизм ивера во Въетнаме , Вестник Российского Университета Дружбы Народов. Серия; Философия. ISSN0869-8732, 2011
 3. Будизм и эпоху правления династии Ли, Вестник НГУ (Новосибирсково государственново Университе-та). Серия, философия. ISSN1818-796X, 2011
 4. Место католицизма в духовной жизни Въетнама, Вестник Российского Университета Дружбы Народов. Серия; Философия, ISSN0869-8732, 2011.
 5. Особенности архитектуры буддистских пагод во Въетнаме, Вестник МГОУ (Московско-во Государстве-нного Областного Университета), Серия; Философс-кие науки. ISSN2072-8530, 2011
 6. Влияние католицизма на веру и нравственностъ Въетнама, Вестник Российского Университета Дружбы Народов, Серия; Философия. ISSN0869-8732, 2012.
 7. Влияние католицизма на веру и нравственностъ Въетнама, Вестник Российского Университета Дружбы Народов. Серия; Философия. ISSN0869-8732, 2013.
 8. Ктолицизм в культуре Вьетнама, Москва. Россииский Университет Дружбы Народов, Серия; Философия. ISSN0869-8732, 2014.
 9. Vị thế của Phật giáo trong văn hóa Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, 2012.
 10. “Chùa Diên Phúc đối với đời sống văn hóa tinh thần của người dân Hoa Lâm”, Kỷ yếu hội thảo "Chùa Diên Phúc đối với đời sống văn hóa tinh thần của người dân Hoa Lâm", 2012.
 11. “Chức năng xã hội của tôn giáo - nhìn từ góc độ triết học”, Tạp chí Triết học, 2013.
 12. “Một số suy nghĩ về văn hóa Công giáo Việt Nam và việc bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa đó”, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, 2013.
 13. “Hồ Chí Minh và Công giáo ở Việt Nam”, Tạp chí Lý luận Chính trị, ISSN 0868 - 2771, 2013.
 14. “Biến đổi quan hệ gia đình ở giáo xứ Thạch Bích, giáo hạt Thanh Oai, giáo phận Hà Nội (từ năm 1986 đến nay)”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, 2015.
 15. “Biểu hiện sự hội nhập của Phật giáo và tín ngưỡng truyền thống tại các ngôi chùa hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại một số ngôi chùa ở Hà Nội)”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2016.
 16. “Bảo tồn di tích và quản lý lễ hội ở các làn ven đô thị hóa thành phường tại Hà Nội”, Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế "Tôn giáo và Văn hóa. Một số vấn đề lý luận", Nxb Tôn giáo, 2014.
 17. “Vai trò Công giáo đối với xã hội Việt Nam hiện nay - nhìn từ chức năng xã hội của tôn giáo (qua nghiên cứu trường hợp làng Công giáo toàn tòng)”, Hội thảo "Đời sống Công giáo Việt Nam", 2015.
 18. “Sự phát triển của Phật giáo Việt Nam hiện nay, nhìn từ góc độ Tôn giáo học Mác xít”, Hội thảo Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 2016.
 19. “Heeghen - người có công khám phá hệ thống nghệ thuật đi sâu vào tận cùng "cái tôi nội cảm", Hội thảo khoa học của Trung tâm nghiên cứu Tôn giáo đương đại, 2016.
 20. “Công tác từ thiện của Phật giáo Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp (Qua thực địa tại chùa Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội)”, Hội thảo Phát huy vai trò Phật giáo tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện, 2017.

III. Đề tài KH&CN các cấp

 1. Biến đổi xã hội và văn hóa ở làng Công giáo từ sau đổi mới đến nay (Nghiên cứu trường hợp làng Thạch Bích, xã Bích Hoài, huyện Thanh Oai, Hà Nội), 2014-2016.
 2. Tập bài giảng sau đại học Tôn giáo, tín ngưỡng và văn hóa, 2013-2015.
 3. Giáo trình Sau đại học Tín ngưỡng, tôn giáo và văn hóa, 2016 -2017.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây