TS. Võ Thị Minh Hà

Email minhha75@gmail.com
Chức vụ Đang cập nhật
Khoa Khoa Ngôn ngữ học

Giới thiệu / kỹ năng

I. Thông tin chung  

 • Đơn vị công tác: Khoa Ngôn ngữ học.
 • Học vị: Tiến sĩ.                                Năm nhận: 2017.
 • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (cử nhân).
 • Quá trình đào tạo:

2001: Đại học, Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2004: Thạc sĩ, Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

2017: Tiến sĩ, Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

II. Công trình khoa học

Sách

 1. Từ vựng học tiếng Việt (viết chung), Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên), Nxb Giáo dục Việt Nam, 2016.

Bài báo

 1. “Lịch sử nước An Nam (1659)” (Phần đầu của danh ngữ tiếng Việt thế kỉ XVII), Kỉ yếu hội thảo Khoa học quốc tế Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, 2013, tr. 1185-1197.
 2. “Đặc điểm ngữ pháp của những, các trong một số văn bản thư từ của người công giáo thế kỉ XVII- XIX”, Tạp chí Ngôn ngữ (8), 2014, tr. 63-77.
 3. “Lượng từ chỉ số lượng trong văn bản thư từ thế kỉ XVII- XIX của người công giáo”, Tạp chí Ngôn ngữ (1), 2016, tr. 64- 77.
 4. “Một số hiện tượng đặc biệt của trung tâm danh ngữ tiếng Việt thế kỉ XVII- XIX (Qua các văn bản viết bằng chữ Quốc ngữ)”, Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống (2), 2016, tr. 48-55.
 5. “Một số hiện tượng từ vựng đặc biệt trong các văn bản thư từ viết bằng chữ Quốc ngữ thế kỉ XVII- XIII”, Kỉ yếu hội thảo khoa học "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và Giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường", tr. 132-139, 2016.
 6. “Động từ tình thái tính trong động ngữ thế kỉ XVII (Qua các văn bản viết bằng chữ quốc ngữ)”, Kỉ yếu hội thảo khoa học Nghiên cứu và giảng dạy Ngôn ngữ học- những vấn đề lý luận và thực tiễn, 2016tr. 157-166.
 7. “Khảo sát sự thay đổi từ vựng từ Tự vị Annam - Latinh đến Từ điển tiếng Việt”, Kỉ yếu hội thảo "Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt và tiếng Trung và văn hóa ở Đông và Đông Nam Á", 2009.
 8. “Các đặc ngữ tôn giáo trong các cuốn từ điển từ thế kỉ XVII, XVIII đến XIX”, Kỉ yếu Hội thảo Ngữ học trẻ, 2006.
 9. “Cấu trúc Tự vị Annam - Latinh”, Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống, 2006.
 10. “Bị động trong tiếng Việt”, Kỉ yếu Hội thảo Ngữ học trẻ, 2003.

III. Đề tài  KH&CN các cấp

 1. T.2007.13, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN, 01/2017- 01/2018.
 2. Khái niệm và thuật ngữ ngôn ngữ học (tham gia), VII2.1-2012.06, đề tài cấp Quốc gia, Bộ Khoa học và công nghệ, 2012- 2016.
Tìm kiếm hồ sơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây