TTLA: Hợp tác quốc phòng đa phương ở châu Á - Thái Bình Dương từ năm 1994 đến nay

Thứ ba - 28/07/2020 06:12

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN VĂN KHU                 2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 27/01/1972                                                         4. Nơi sinh: Thái Bình, Việt Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2014

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Thay đổi tên đề tài: Tên đề tài cũ: "Vấn đề Đài Loan trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ 2000 đến 2016"; Tên đề tài mới: "Hợp tác quốc phòng đa phương ở châu Á - Thái Bình Dương từ năm 1994 đến nay", theo Quyết định Số 266/QĐ-XHNV ngày 14 tháng 2 năm 2017.

- Thay đổi cán bộ hướng dẫn: Cán bộ hướng dẫn cũ Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Thị Huệ; Cán bộ hướng dẫn mới Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, theo Quyết định Số 266/QĐ-XHNV ngày 14 tháng 2 năm 2017.

7. Tên luận án: Hợp tác quốc phòng đa phương ở châu Á - Thái Bình Dương từ năm 1994 đến nay

8. Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế                                   9. Mã số: 62 31 02 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Gáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Điểm mới của Luận án là bước đầu đã đưa ra được những đánh giá đáng chú ý về những đặc điểm của hình thức hợp tác quốc phòng đa phương ở khu vực, những đóng góp của nó đối với cấu trúc và tình hình an ninh ở châu Á - Thái Bình Dương.

- Đánh giá được quá trình hình thành và phát triển của các hình thức hợp tác quốc phòng đa phương chính ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kể cả chính thức và không chính thức; dự báo được các kịch bản trong tương lai.

- Luận án cũng đã bước đầu đánh giá về sự tham gia của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương ở khu vực - một lĩnh vực hợp tác tương đối nhạy cảm và mới đối với Việt Nam, kể cả những mặt mạnh - yếu và những cơ hội - thách thức trong thời gian tới.

- Luận án gợi mở được một số giải pháp có tính khả thi cao cho Bộ Quốc phòng Việt Nam nói riêng và Đảng, Nhà nước nói chung trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của hợp tác quốc phòng đa phương trong tình hình mới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Đề tài được sử dụng trong các hoạt động nghiên cứu về lĩnh vực hợp tác quốc phòng nói chung và hợp tác quốc phòng đa phương nói riêng của các cơ quan có liên quan.

- Đề tài góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ và sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam về hoạt động hợp tác quốc phòng đa phương của Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

- Đề tài gợi mở một số giải pháp nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong việc nâng tầm hoạt động hợp tác quốc phòng đa phương của Việt Nam trong thời gian tới.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

(1) Nguyễn Văn Khu (2018), "Vấn đề an ninh biển tại châu Á - Thái Bình Dương: Từ góc nhìn của Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN", Tạp chí Quan hệ Quốc phòng (34), tr. 77 - 82.

(2) Nguyễn Văn Khu (2018), "Chiến lược Kết nối Âu - Á của Liên minh châu Âu", Tạp chí Kiến thức Quốc phòng Hiện đại (7), tr. 38 - 46.

(3) Nguyễn Văn Khu (2018), "Sáng kiến tái đảm bảo châu Á - Chiến lược Tổng thể của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", Tạp chí Kiến thức Quốc phòng Hiện đại (2), tr. 3-8.

(4) Van Khu NGUYEN, Hong Quan NGUYEN (2019), "Multilateral Mechanisms in the Asia - Pacific Region: Impacts on ASEAN's centrality and Implications for Vietnam", Journal of United Service Institution of India (CXLIX:616), pp. 210-217.

(5) Nguyễn Văn Khu (2019), "Xu hướng hợp tác đa phương ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương", Tạp chí Kiến thức Quốc phòng Hiện đại (8), tr. 3 - 7.

(6) Nguyễn Văn Khu (2019), "Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và tương lai của Nhóm BRICS", Tạp chí Kiến thức Quốc phòng Hiện đại (9), tr. 3 - 8.

(7) Van Khu NGUYEN (2019), "The Growth of multilateral Mechanisms in the Asia - Pacific Region: Impacts on ASEAN's centrality and Implications for Vietnam's Foreign Policy", International Conference Proceedings: Cooperation and intergration in the Baltic region and Southeast ASIA: A comparative perspective, Hanoi University of Social Sciences & Humanities, Konrad Adenauer Fund/Germany, pp. 199 - 218.

(8) Nguyễn Văn Khu (2019), "Hội nghị Thượng đỉnh G7: Dấu hiệu rạn nứt Chủ nghĩa đa phương trong thế giới phương Tây", Tạp chí Kiến thức Quốc phòng hiện đại (10), tr. 9 - 14.

                                                                                

                                                           INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: NGUYEN VAN KHU                                 2. Sex: Male

3. Date of birth: 27/1/1972                              4. Place of birth: Thai Binh, Việt Nam

5. Admission decision number: No. 3216/2014/QĐ-XHNV-SĐH, dated December, 31st 2014.

6. Changes in academic process:

- Change in thesis title: Previous title: "Taian issues in China's foreign policy from 2000 to 2016"; New title: "Multilateral Defense Cooperation in the Asia - Pacific region since 1994", Decision No. 266/QĐ-XHNV dated Janualy, 14th, 2017.

- Change in supervisor: Previous supervisor, Assoc. Prof. Dr. Phung Thi Hue; Current supervisor: Prof. Dr. Nguyen Hong Quan, Decision No. 266/QĐ-XHNV dated Janualy, 14th, 2017.

7. Official thesis title: Multilateral Defense Cooperation in the Asia - Pacific region since 1994

8. Major: International relations                                        9. Code: 62 31 02 06

10. Supervisor: Pro. Doc. Nguyen Hong Quan

11. Summary of the new findings of the thesis:

- The thesis provides assessments on features of the regional multilateral defense cooperation and its contributions to the security structure and context of the Asia - Pacific region.

- The thesis analyzes the establishment and development of the multilateral defense cooperation mechanisms in Asia - Pacific, either official and non-official ones and anticipate possible scenarios of their development in the future.

- The thesis reviews overall Vietnam's participation in the regional multilateral defense cooperation - a new and sensitive field of cooperation for Vietnam - including strengths and weaknesses; opportunities and challenges to Vietnam's integration into the region and the World in terms of defense cooperation.

- The thesis discusses recommendations of feasible measures that the Ministry of Defense in particular, and the Communist Party in general, can take to promote outcomes of its participation in the regional multilateral defense cooperation in the coming times.

12. Practical applicability, if any:

- The thesis may be used for furthe study in field of general defense cooperation and multilateral defense cooperation in particular of concerned bodies.

- The thesis would make an additional countribution to improve People Army of Vietnam's oficial, officers and personel's awareness to multilateral defense cooperation in times of Vietnam's international integration.

- The thesis suggests a number of measures to realize objectives of the Party, the State and the People Army of Vietnam' guidelines and policy for upgrading multilateral defense cooperation in comming years.

13. Further research directions, if any:

14. Thesis-related publications:

(1) Nguyen Vân Khu (2018), "Maritime security issues in Asia-Pacific region: From the ASEAN Regional Fourum's Perspective", Defense Relations Review (34), pp. 77-82.

(2) Nguyen Van Khu (2018), "EU Strategy for connecting Europe and Asia", Contemporary Defense Review (7), pp. 38 - 46.

(3) Nguyen Van Khu (2018), "Asia Reassurance Initiative - U.S. Grand Strategy to India -Pacific region", Contemporary Defense Review, (2), pp. 3-8.

(4) Van Khu NGUYEN, Hong Quan NGUYEN (2019), "Multilateral Mechanisms in the Asia - Pacific Region: Impacts on ASEAN's centrality and Implications for Vietnam", Journal of United Service Institution of India, (CXLIX:616), pp. 210-217.

(5) Nguyen Van Khu (2019), "Multilatera cooperation trend in Asia-Pacific Region", Contemporary Defense Review, (8), pp. 3-7.

(6) Nguyen Van Khu (2019), "BRICS's Foregein Minister's Meeting and BRICS's Future", Contemporary Defense Review, (9), pp. 3-8.

(7) Van Khu NGUYEN (2019), "The Growth of multilateral Mechanisms in the Asia - Pacific Region: Impacts on ASEAN's centrality and Implications for Vietnam's Foreign Policy", in International Conference Proceedings: Cooperation and intergration in the Baltic region and Southeast ASIA: A comparative perspective, Hanoi University of Social Sciences&Humanities and Konrad Adenauer Fund, pp. 199-218.

(8) Nguyễn Văn Khu (2019), "G7 Summit: Indication of divison of Multilateralism in the Westen World", Contemporary Defense Review  (10), pp. 9 - 14.

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây