TTLV: Tổ chức quản lý hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Thứ tư - 22/09/2021 23:28
1. Họ và tên học viên: Hồ Thị Lành                                 2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 06/8/1986
4. Nơi sinh: Hà Tĩnh
5. Quyết định công nhận học viên số:  4420/QĐ-XHNV
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài của Luận văn: Tổ chức quản lý hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.
8. Chuyên ngành: Quản trị văn phòng                                            Mã số: 8340406.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Thị Phụng
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Chương 1: Luận văn hệ thống những vấn đề lý luận và pháp lý cơ bản về tổ chức  quản lý hồ sơ bệnh án và đi sâu phân tích vai trò, nguyên tắc, quy trình của công tác tổ chức quản lý hồ sơ bệnh án; đồng thời tóm tắt một số văn bản, quy định của Bộ y tế và của pháp luật hiện hành về tổ chức quản lý hồ sơ bệnh án.
Chương 2: Tác giả khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức quản lý hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương và rút ra nhận xét: Công tác tổ chức quản lý hồ sơ bệnh án  về cơ bản đã được lãnh đạo Bệnh viện quan tâm, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế như: công tác tổ chức quản lý hồ sơ bệnh án hàng năm chưa được tập huấn lại; hệ thống trang thiết bị trong kho lưu trữ chưa được trang bị đầy đủ; chưa có hình thức khen thưởng, xử phạt khi làm sai; chưa số hoá, chưa lưu trữ bệnh án điện tử.
        Chương 3: Trên cơ sở phân tích thực trạng ở chương 2, luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc tổ chức quản lý hồ sơ bệnh án tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương, bao gồm: nâng cao nhận thức về công tác quản lý hồ sơ bệnh án; đầu tư mua sắm thiết bị để trang bị cho kho lưu trữ hồ sơ bệnh án; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng tổ chức quản lý hồ sơ bệnh án và triển khai việc lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận văn là cơ sở để tham mưu, giúp Bệnh viện Nội tiết Trung ương nâng cao chất lượng công tác lưu trữ hồ sơ bệnh án và là tài liệu tham khảo cho các bệnh viện khác.
 
INFORMATION ON MASTER THESIS

1. Student's full name: Hồ Thị Lành                                  2. Gender: Female
3. Date of birth: August 6, 1986
4. Birthplace: Hà Tĩnh
5. Student recognition decision number: 4420/QD-XHNV
6. Changes in the training process:
7. Thesis title: Organization and management of medical records at the Central Hospital of Endocrinology.
8. Major: Office Administration                                        Code: 8340406.01
9. Scientific instructor: Assoc. Prof. Dr. Vũ Thị Phụng
10. Summary of the results of the thesis:
Chapter 1: Systematic thesis on basic theoretical and legal issues on organization of medical record management and analyze in depth the roles, principles and processes of organization and management of medical records; and at the same time summarize several documents and regulations of the Ministry of Health and current laws on organization of medical record management.
Chapter 2: The author surveys and evaluates the current situation of medical record management organization at the Central Hospital of Endocrinology and draws comments: The organization and management of medical records has been basically concerned by hospital leaders, but there are still many limitations such as: the organization and management of annual medical records has not been retrained; equipment system in the storage warehouse is not fully equipped; there is no form of reward or punishment for wrongdoing; not digitized, not stored electronic medical records.
Chapter 3: On the basis of analyzing the situation in Chapter 2, the thesis has proposed some solutions to improve the organization and management of medical records at the Central Hospital of Endocrinology, including: raising awareness on the management of medical records; invest in procurement of equipment to equip the medical record archive; to step up the application of information technology; improve the quality of the organization and management of medical records and implement the storage of electronic medical records.
11. Applicability in practice: The research results of the thesis are the basis to advise and help the Central Hospital of Endocrinology improve the quality of medical record keeping and serve as a reference for other hospitals.

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây