TTLV: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Thứ hai - 09/05/2022 04:44
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thanh                          2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 28/06/1995                                                   4. Nơi sinh: Hưng Yên
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 
7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
8. Chuyên ngành: Du lịch                                                  9. Mã số: 8810101.01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Hồng Long - Trưởng khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN 
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Luận văn hệ thống hóa các lý luận, thực tiễn về một số yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Từ đó làm rõ ảnh hưởng của sự tham gia của cộng đồng và sự hỗ trợ của chính quyền trong việc phát triển du lịch tại đây. Trên cơ sở nghiên cứu, tác giả đưa ra những khuyến nghị cụ thể nhằm góp phần phát triển du lịch, nâng cao đời sống người dân địa phương.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Góp phần làm rõ mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Từ đó đưa ra các khuyến nghị cụ thể nhằm góp phần phát triển du lịch, nâng cao đời sống người dân địa phương.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
14. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Nguyen Thi Thanh                                  2. Sex: Female
3. Date of birth: 28/06/1995                                          4. Place of birth: Hung Yen
5. Admission decision number: No. 2705/2020/QĐ-XHNV dated December 24th 2020 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities under Vietnam National University, Ha Noi.
6. Changes in academic process:         
7. Official thesis title: Research on factors affecting the development of community-based tourism in Lam Binh district, Tuyen Quang province
8. Major: Tourism                                                        9. Code: 8810101.01
10. Supervisors: Pham Hong Long PhD, Assoc.Prof., Dean, Lecturer of Faculty of Tourism Studies, VNU University of Social Sciences and Humanities
11. Summary of the findings of the thesis: The thesis systematizes the theory and practice on some factors affecting the development of community-based tourism in Lam Binh district, Tuyen Quang province. Thereby clarifying the influence of community participation and government support in tourism development here. On the basis of the research, the author gives specific recommendations to contribute to tourism development and improve the lives of local people.
12. Practical applicability, if any: Contributing to clarify the level of influence of factors affecting the development of community tourism in Lam Binh district, Tuyen Quang province. From there, give specific recommendations to contribute to tourism development and improve the lives of local people.
13. Further research directions, if any: None
14. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây