Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V: Đoàn kết – Sáng tạo – Bứt phá – Hội nhập

Thứ bảy - 15/08/2015 10:14
Đó là khẩu hiệu hành động của Đảng bộ ĐHQGHN tại Đại hội đại biểu Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8/2015. Với khẩu hiệu này, Đảng bộ ĐHQGHN khẳng định sẽ kiên trì tư duy đổi mới, sáng tạo, sẵn sàng tăng tốc và bứt phá vượt qua những trở ngại, khó khăn để xây dựng ĐHQGHN đạt các tiêu chí cơ bản của đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực vào năm 2020
Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V: Đoàn kết – Sáng tạo – Bứt phá – Hội nhập
Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V: Đoàn kết – Sáng tạo – Bứt phá – Hội nhập

Có 300 đại biểu chính thức được triệu tập, đại diện cho hơn 1.600 đảng viên và 28 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tham dự Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tới dự Đại hội còn có các đồng chí: Đào Trọng Thi - Uỷ viên BCHTW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; Hà Ngọc Chiến - Uỷ viên BCHTW Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính TW; Mai Tiến Dũng - Uỷ viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận TW; Lê Quang Vĩnh – Phó Chánh Văn phòng TW Đảng; Phạm Quang Thao - Bí thư Đảng uỷ Khối các Cơ quan TW và đại diện các đồng chí lãnh đạo Bộ, Ban, Ngành trung ương và địa phương.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020/Ảnh: Quốc Toản

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nêu rõ: trong nhiệm kỳ IV (2010-2015), mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ ĐHQGHN đã luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, vị trí pháp lý và cơ chế tự chủ cao của ĐHQG đã được khẳng định trong Điều 8 của Luật Giáo dục đại học; Nghị định và Quy chế về Tổ chức và hoạt động của ĐHQG và các cơ sở giáo dục thành viên được ban hành đã tạo cơ chế thuận lợi để phát triển ĐHQGHN thành đại học định hướng nghiên cứu tiên tiến. Mô hình đại học nghiên cứu tiên tiến, tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao của ĐHQGHN từng bước được hoàn thiện.

Công tác phát triển đội ngũ công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ các nhà khoa học được đẩy mạnh. Đến nay, đội ngũ cán bộ khoa học của ĐHQGHN có trình độ tiến sĩ, tiến sĩ khoa học tăng đáng kể: từ 38% năm 2010 lên 47% năm 2014; tỉ lệ cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ dưới 45 tuổi đạt 31. Tỉ lệ cán bộ khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư đạt 20,6% tổng số cán bộ khoa học. Tỉ lệ giảng viên cơ hữu/sinh viên đạt đạt tỷ lệ 1/15, gần đạt tiêu chí của đại học nghiên cứu.

Công tác đào tạo có nhiều chủ trương đột phá: ĐHQGHN tiên phong thực hiện đổi mới phương thức tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực, được xã hội đánh giá cao. Các hệ đào tạo tài năng, tiên tiến, chất lượng cao, chuẩn quốc tế được chú trọng. Quy mô đào tạo sau đại học đạt xấp xỉ quy mô đào tạo của các trường đại học tiên tiến. Công tác kiểm định chất lượng và xếp hạng giáo dục quốc gia, quốc tế có bước đột phá với 03 lĩnh vực khoa học nằm trong nhóm 100 và 01 lĩnh vực nằm trong 200 các trường đại học hàng đầu châu Á.

Hoạt động khoa học và công nghệ phát triển về quy mô và chất lượng. Các nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn đã góp phần tích cực tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học, phục vụ công tác lý luận và hoạch định các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật, Y dược tiếp tục phát triển mạnh, tiếp cận trình độ quốc tế.

Hợp tác phát triển được mở rộng, góp phần nâng cao vị thế của ĐHQGHN. Hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục có uy tín được ưu tiên phát triển. Chỉ số hội nhập và quốc tế hóa của ĐHQGHN ngày càng gia tăng.

Công tác xây dựng Đảng được coi trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Các tổ chức chính quyền và đoàn thể quần chúng các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên.

Đồng chí NguyễnThế Thảo - Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phát biểu tại Đại hội/Ảnh: Quốc Toản

Bước sang giai đoạn 2015-2020, mục tiêu phát triển của Đảng bộ ĐHQGHN là: “Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, huy động hiệu quả các nguồn lực, tạo sự bứt phá trong các lĩnh vực hoạt động để đến năm 2020, ĐHQGHN phấn đấu xây dựng và hoàn thành các tiêu chí cơ bản của đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực”.

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm được xác định: Một là, nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế và tăng khả năng có việc làm của người học; Hai là, phát huy tiềm lực và nâng cao năng lực khoa học và công nghệ; Ba là, phát triển và nâng cao hiệu quả hợp tác và phát triển để thu hút nguồn lực phát triển ĐHQGHN; Bốn là, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ ĐHQGHN cũng xác định sẽ tập trung vào hai khâu đột phá để phát triển: Một là phát triển đội ngũ cán bộ cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển ĐHQGHN trở thành đại học nghiên cứu. Hai là phát triển cơ sở vật chất, trong đó ưu tiên thúc đẩy tiến độ triển khai Dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Thảo đã đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của Đảng bộ ĐHQGHN trong việc bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. ĐHQGHN đã nắm bắt được thời cơ, tận dụng mọi lợi thế để tập trung cao độ các nguồn lực xây dựng được mô hình cơ cấu đại học theo kiểu mới hiện đại, trong đó đã chú trọng cơ cấu đa ngành, đa lĩnh vực, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu, thúc đẩy mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, tạo sự kết nối chặt chẽ, thống nhất trong toàn ĐHQGHN. Nhờ đó, ĐHQGHN đã khẳng định được vị thế đứng đầu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, là đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong nhóm 200 trường đại học hàng đầu Châu Á.

Để tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, thực hiện tốt vai trò nòng cốt của hệ thống giáo dục đại học, đồng chí Nguyễn Thế Thảo đề nghị Đảng bộ ĐHQGHN tiếp tục đi đầu trong hoạt động triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI về phát triển khoa học - công nghệ; hoàn thiện và phát triển mô hình ĐHQGHN, sớm phát triển thành đại học nghiên cứu có uy tín trong khu vực và trên thế giới; tiếp tục việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy tiềm năng, thế mạnh, năng động tìm kiếm và huy động các nguồn lực từ xã hội để đầu tư mở rộng cơ sở vật chất, hiện đại hoá trang thiết bị nghiên cứu và khoa học; chủ động tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với các bộ ngành địa phương để đẩy mạnh tiến độ xây dựng ĐHQGHN tại Hoà Lạc, tạo tiền đề cho ĐHQGHN cất cánh vươn lên.

Đánh giá cao tâm huyết và những đóng góp quan trọng của ĐHQGHN đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thế Thảo đề nghị trong thời gian tới, ĐHQGHN và Hà Nội cần đẩy mạnh hơn nữa việc hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác mà lãnh đạo hai bên đã ký kết, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ mà ĐHQGHN có thế mạnh về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.

Đồng chí Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh: Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để ĐHQGHN tiếp tục phát triển về mọi mặt sớm trở thành một trung tâm đại học, sau đại học, nghiên cứu và chuyển giao tri thức ngang tầm khu vực và quốc tế.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm có 27 đồng chí. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ đã tái đắc cử Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội cũng đã bầu các đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI.

Thay mặt Ban Chấp hành mới, Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN Phùng Xuân Nhạ phát biểu khẳng định: Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V đã thành công tốt đẹp. Đại hội là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và sức mạnh của tập thể, đồng lòng với mục tiêu đưa ĐHQGHN lên một tầm cao phát triển mới. Trong đó, tư duy sáng tạo và đổi mới là sợi dây xuyên suốt trong các chiến lược phát triển; tinh thần dám nghĩ dám làm, sẵn sàng bứt phá để tạo ra những giá trị mới là động lực cho phát triển. Tất cả vì mục tiêu quyết tâm xây dựng ĐHQGHN trở thành cơ sở giáo dục đại học hàng đầu, trọng điểm của đất nước, có tầm vóc và uy tín trong khu vực và quốc tế, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khoá V ra mắt đại hội/Ảnh: Quốc Toản

Tác giả: Thanh Hà (theo vnu.edu.vn)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây