TTLV: Mức độ hài lòng của công nhân ngành sản xuất và chế biến gỗ tại Hà Nội về điều kiện an toàn và vệ sinh lao động (Nghiên cứu trường hợp Công ty cổ phần Woodsland và Công ty Nitori Việt Nam)

Thứ hai - 11/07/2022 22:37
1. Họ và tên học viên: Trương Thị Nụ      2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 07/10/1997
4. Nơi sinh: Minh Hòa, Kinh Môn, Hải Dương
5. Quyết định công nhận học viên số: 2168/QĐ-XHNV, ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có thay đổi
7. Tên đề tài luận văn: Mức độ hài lòng của công nhân ngành sản xuất và chế biến gỗ tại Hà Nội về điều kiện an toàn và vệ sinh lao động (Nghiên cứu trường hợp Công ty cổ phần Woodsland và Công ty Nitori Việt Nam).
8. Chuyên ngành: Xã hội học; Mã số: 60310301
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đinh Phương Linh, giảng viên Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn về : “Mức độ hài lòng của công nhân ngành sản xuất và chế biến gỗ tại Hà Nội về điều kiện an toàn và vệ sinh lao động (Nghiên cứu trường hợp Công ty cổ phần Woodsland và Công ty Nitori Việt Nam)” đã đạt được một số kết quả đáng chú ý sau:
(1) Phân tích được mức độ hài lòng của công nhân đối với điều kiện an toàn và lao động hiện tại trong doanh nghiệp.
(2) Phân tích, chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của công nhân về điều kiện an toàn và vệ sinh lao động trong doanh nghiệp.
 (3) Đề xuất được một số giải pháp, khuyến nghị nhằm cải thiện, nâng cao điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến gỗ.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các học giả, người nghiên cứu muốn tìm hiểu về vấn đề mức độ hài lòng của công nhân về điều kiện an toàn và vệ sinh lao động trong doanh nghiệp.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
 
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Truong Thi Nu            2. Sex: Female
3. Date of birth: 07/10/1997      4. Place of birth: Minh Hoa, Kinh Mon, Hai Duong
5. Admission decision number: 2168/QĐ-XHNV, Dated: November 19 th, 2020 by Rector of the University of Social Sciences and Humanities, VNU-Hanoi.
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Satisfaction level of workers in the wood manufacturing and processing industry in Hanoi regarding occupational safety and health conditions (Case study of Woodsland Joint Stock Company and Nitori Vietnam Company)
8. Major: Sociology         9. Code: 60310301
10. Supervisors: PhD. Dinh Phuong Linh, Lecturer in the Department of Sociology, University of Social Sciences and Humanities.
11. Summary of the findings of the thesis:
The thesis titled “Satisfaction level of workers in the wood manufacturing and processing industry in Hanoi regarding occupational safety and health conditions (Case study of Woodsland Joint Stock Company and Nitori Vietnam Company)” has obtained some remarkable results as following:
(1) Analyze the level of workers' satisfaction with the current safety and working conditions in the enterprise.
(2) Analyze and point out the factors affecting the satisfaction of workers with occupational safety and health conditions in the enterprise.
 (3) Proposed a number of solutions and recommendations to improve and enhance occupational safety and health conditions in wood production and processing enterprises.
12. Practical applicability: The thesis could apply to teaching and reference
materials of scholars and researchers researching the levels of satisfaction of workers about occupational safety and health conditions in the enterprise.
13. Further research directions, if any: None
14. Thesis-related publications: None

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây