TTLV: Từ tiểu thuyết “Phía sau nghi can X” của Higashino Keigo đến phim chuyển thể “Nghi can X” của Hiroshi Nishitani (tiếp cận qua góc nhìn văn hóa).

Thứ năm - 14/07/2022 23:02
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ HỒNG (LỆ)               2. Giới tính: nữ
3. Ngày sinh: 10/07/1992
4. Nơi sinh: Vũ Công – Kiến Xương – Thái Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ- XHNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng): không thay đổi.
7. Tên đề tài luận văn: Từ tiểu thuyết “Phía sau nghi can X” của Higashino Keigo đến phim chuyển thể “Nghi can X” của Hiroshi Nishitani (tiếp cận qua góc nhìn văn hóa).
8. Chuyên ngành: Lý luận, lịch sử điện ảnh, truyền hình; Mã số: 8210232.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Thục - giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)
Qua nghiên cứu đề tài: Từ tiểu thuyết “Phía sau nghi can X” của Higashino Keigo đến phim chuyển thể “Nghi can X” của Hiroshi Nishitani (tiếp cận qua góc nhìn văn hóa)” luận văn đã đạt được những kết quả như sau:
- Đi sâu nghiên cứu được về bối cảnh văn hóa Nhật Bản đương đại thông qua phim Nghi Can X với những nét đặc sắc của không gian văn hóa quốc đảo này. Một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Mang trong mình sự hài hòa của hiện đại và truyền thống tuy nhiên không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của nó.
- Trong bối cảnh ấy, văn hóa Nhật Bản đương đại là một nền văn hóa vô cùng đặc sắc. Chính vì vậy, việc chúng ta nhìn nhận đúng đắn, kịp thời để đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm phát huy giá trị tốt đẹp của nét văn hóa này, cũng như việc tiếp thu những giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại.
- Luận văn hướng đến việc tìm hiểu, phân tích tác phẩm văn học tiểu thuyết của Higashino Keigo và tác phẩm chuyển thể điện ảnh của Hiroshi Nishitani để chỉ ra những phương diện biểu hiện của văn hóa Nhật Bản đương đại trong tác phẩm văn học và điện ảnh.
- Luận văn cũng chỉ ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa 2 phiên bản tác phẩm trong cách thể hiện văn hóa Nhật Bản đương đại.
- Ngoài ra luận văn còn chỉ ra những đóng góp của nhà văn Higashino Keigo cũng như của đạo diễn Hiroshi Nishitani đối với nền văn hóa và điện ảnh của Nhật bản nói riêng và thế giới nói chúng.
- Đây là nền văn hóa ít có sự pha trộn. Bên cạnh đó còn hiểu được sâu hơn về văn hóa giao tiếp giữa người với người, tình yêu và đam mê trong máu của người Nhật. Một tình yêu đơn thuần sẵn sàng hi sinh tất cả vì người mình yêu.
- Tình yêu với đam mê của chính mình.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Các nghiên cứu của luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các nhà biên tập, đạo diễn làm phim và các nhà nghiên cứu về phim nói chung bên cạnh đó còn giúp các nhà nghiên cứu hiểu hơn về văn hóa Nhật.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: ( nếu có ) Nghiên cứu về phong cách và phương pháp sáng tạo trong cách xây dựng nhân vật trong bối cảnh văn hóa Nhật Bản hiện nay.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)
                                                                        
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : ​NGUYEN THI HONG LE              2. Sex: ​Female
3. Date of birth: 10/07/1992.                                 ​ 4. Place of  birth: ​Thái Bình
5. Admission decision number: No: 2705/2020/QĐ - XHNV Dated ​24/12/2020signed by President of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in academic process: ​(List the forms of change and corresponding times): Constant
7. Official thesis title: From the novel the devotion of suspect X by Keigo Higashino to the film adaptation suspect X by Hiroshi Nishitani (Approach through a culture perspective)
8. Major: ​Theory, History of Film and Television;                 Code: ​8210232.01
9. Supervisors:  Dr. Tran Thi Thuc - University of Social Sciences and Humanities (USSH)
10. Summary of the findings of the thesis: ​(Summarize them with stress on the new findings, if any)
- Deeply research into the contemporary Japanese cultural context through the movie Nghi Can X with the unique features of this island nation's cultural space. A culture imbued with national identity. Bringing in the harmony of modernity and tradition, however, it does not lose its inherent beauty.
- In that context, contemporary Japanese culture is a very unique culture. Therefore, it is our right and timely recognition to come up with effective solutions to promote the good value of this culture, as well as to absorb the quintessential values ​​of human culture.
- The thesis aims to understand and analyze literary works of novels by HigashinoKeigo and film adaptations of Hiroshi Nishitani to point out the expressive aspects of contemporary Japanese culture in literary works. and cinema.
- The thesis also points out the similarities and differences between the two versions of the work in the expression of contemporary Japanese culture.
- In addition, the thesis also points out the contributions of writer HigashinoKeigo as well as of director Hiroshi Nishitani to the culture and cinema of Japan in particular and the world in general.
- This is a culture of little mixing. Besides, they also understand more deeply about the culture of communication between people, love and passion in the blood of the Japanese. A pure love is willing to sacrifice everything for the one you love.
- Love with your own passion.
11. Practical applicability, if any:The research of the thesis can be used as a reference for editors, film directors and film researchers in general, besides it also helps researchers to better understand Japanese culture.
12. Further research directions, if any:Research on styles and creative methods in character building in the current Japanese cultural context.
13. Thesis-related publications: ​(List them in chronological order)

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây