TTLV: Đảng lãnh đạo giao lưu và hợp tác văn hóa của Việt Nam với các nước Đông Nam Á từ năm 1995 đến năm 2016

Thứ sáu - 22/07/2022 05:18
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN   2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 23/07/1998
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV Ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Đảng lãnh đạo giao lưu và hợp tác văn hóa của Việt Nam với các nước Đông Nam Á từ năm 1995 đến năm 2016
8. Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Mã số: 8229010.02
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: (Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác) TS. Phạm Minh Thế, Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQGHN).
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: (nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)
Luận văn thu thập và hệ thống hóa lại những nguồn tư liệu có liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng về giao lưu và hợp tác văn hóa của Việt Nam với các nước Đông Nam Á.
Luận văn trình bày một cách khoa học quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo giao lưu và hợp tác văn hóa của Việt Nam với các nước Đông Nam Á từ năm 1995 đến năm 2016. Trên cơ sở các kết quả đạt được, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế cơ bản về việc Đảng lãnh đạo giao lưu, hợp tác văn hóa của Việt Nam với các nước Đông Nam Á từ năm 1995 đến năm 2016 và rút ra một số kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn cung cấp các thông tin có giá trị tham khảo cho hoạt động học tập, nghiên cứu và giảng dạy về văn hóa, về quá trình giao lưu và hợp tác văn hóa của Việt Nam với các nước Đông Nam Á.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu quan điểm của Đảng về văn hóa, hợp tác, giao lưu văn hóa với nước ngoài.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
Nguyễn Thị Thanh Huyền (2022), “Một số quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong văn kiện Đại hội XIII về giao lưu và hợp tác văn hóa với nước ngoài”, Tạp chí Giáo chức, số 182, tr. 9-11, ISSN 1859 – 2902.
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN THI THANH HUYEN  2. Sex: Female
3. Date of birth: 23/07/1998 4. Place of birth: Ha Noi
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV Dated 24/12/2020 Signed by President of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in the academic process: (List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: The Communist Party of Vietnam aimed to lead the process of cultural exchange and cooperation with Southeast Asian countries from 1995 to 2016
8. Major: History of Vietnamese Communist Party 9. Code: 8229010. 02
10. Supervisor: Dr. Pham Minh The, Faculty of History, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
(Full name, academic title, and degree)
11. Summary of the findings of the thesis:
          The master thesis collects and systematizes data sources on the cultural exchanges and cooperation between Vietnam and Southeast Asian countries by the leadership of the Communist Party of Vietnam.
          In addition, the work academically demonstrates the process of the Communist Party of Vietnam leading the cultural exchanges and cooperation between Vietnam and Southeast Asian countries from 1995 to 2016. The results indicate the essential advantages and limitations of the Communist Party of Vietnam leadership in cultural exchanges and cooperation between Vietnam and Southeast Asian countries from 1995 to 2016, as well as some lessons for the next stage.
12. Practical applicability: The master thesis provides valuable reference materials for the cultural researching and teaching activities in Vietnam, and the process of cultural exchanges and cooperation between Vietnam and Southeast Asian countries.
13. Further research directions: Studying the views of the Communist Party of Vietnam on culture, cooperation, and foreign cultural exchanges.
14. Thesis-related publications:
- Nguyễn Thị Thanh Huyền (2022), “Some positon in the document 13th National Congress of the Communist Party of Vietnam on Cultural Exchange and Cooperation with Foreign Countries”, Teacher of Vietnam scientific journal, No. 182, pp. 9-11, ISSN 1859 – 2902.

  

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây