TTLV: Người Việt Nam di cư buôn bán tại chợ Đao Hương, thành phố Pakse, tỉnh Champasak, nước CHDCND Lào

Thứ sáu - 15/07/2022 10:18
1. Họ và tên học viên:  Somsaiy VONGBUPHA     2. Giới tính   Nam          
3. Ngày sinh: 29 / 04 / 1988                       4. Nơi sinh:    thủ đô Viêng Chăn, Lào     
5. Quyết định công nhận học viên số: 3192/QĐ-XHNV ngày   15 / 08 / 2019  của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:    Không                                               
7. Tên đề tài luận văn: “Người Việt Nam di cư buôn bán tại chợ Đao Hương, thành phố Pakse, tỉnh Champasak, nước CHDCND Lào”.
8. Chuyên ngành:     Nhân học      ; Mã số:          831030201               
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đinh Thị Thanh Huyền , Khoa Nhân học, Trường đại học khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
- Luận văn là công trình nghiên cứu về người Việt Nam di cư buôn bán tại Lào, đánh giá và phân tích về nguyên nhân dẫn đến việc di cư của người Việt Nam tại chợ Đao Hương, thành phố Pakse, tỉnh Champasak, nước CHDCND Lào.
- Luận văn nghiên cứu công việc của các tiểu thương người Việt Nam di cư buôn bán tại chợ Đao Hương là vấn đề được tác giả trọng tâm nghiên cứu, bởi xuất thân từ những vùng quê nghèo của Việt Nam, lại không có nhiều tại nghuyên đề phát triển nghề nông vốn có, người Việt Nam di cư tới đây phải tự thích nghi và tìm cho mình hướng đi mới.
- Luận văn bước đầu đi tìm những nguyên nhân di cư và sự hội nhập của công đông người Việt Nam tại chợ Đao Hương Phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về qua trình hội nhập với cộng đồng bản địa, hay từ việc điều chỉnh của pháp luật nước sở tại đối với người định cư không mang quốc tịch Lào.
- luận văn đã đề xuất đi tìm các giải pháp và cải thiện đời sống buôn bán cho cộng đồng người Việt Nam di cư tại chợ Đao Hương, tỉnh Champasak.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Nội dung luận văn có thể là tài liệu tham khảo, phục vụ cho công tác giảng dạy và quảng bá về người Việt Nam di cư buôn bán tại chợ Đao hương. Đồng thời, đưa ra những giải pháp bước đầu cung cấp cho các cơ quan quản lý có thể tham khảo để xây dựng chính sách thích hợp đối với người Việt Nam di cư buôn bán tại Lào.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  Nghiên cứu về cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Nam Lào.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:   Không  .

                                                                                                      
           INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name : Somsaiy VONGBUPHA 2. Sex: Male
3. Date of birth:  29/04/ 1988                      4. Place of  birth:  Vientiane Province, Lao PDR
5. Admission decision number:   3192/QĐ-XHNV ngày   15 / 08  / 2019  by the rector of the University of  Social Science and Humanities, VNU.
6. Changes in academic process:  No
7. Official thesis title: Vietnamese migrants trade is friends at Dao Huong market, Pakse city, Champasak province, Lao PDR.
8. Major:         Anthropology                                       Code:             831030201
9. Supervisors: Dr. Dinh Thi Thanh Huyen; Faculty of Anthropology, University of Social Science and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
10. Summary of the findings of the thesis:

- The thesis is a research work on Vietnamese migrants trading in Laos, assessing anh analyzing the causes leading to the migration of Vietnamese people at Dao Huong market, Pakse city, Champasak province, Lao PDR.

- The thesis research on the work of Vietnamese migrant small trading at Dao Huong market is the main research topic of the author, because coming from poor rural areas of Vietnam, there are not many in the province. In order to develop the inherent agricultural profession, the Vietnamese who migrate here have to adapt anh find a new direction for themselves.
- the thesis initially seeks to find the causes of migration anh the integration of the Vietnamese community at Dao Huong market. Faced with many difficulties anh challenges in the process of integration with the indigenous community, or from the Regulations of the laws of the host country for non-Lao nationals settlers.
- The thesis has proposed to find solutions and improve the trading life for the Vietnamese migrant community at Dao Huong market, Champasak province.
11. Practical applicability, if any:
           The content of the thesis can be a reference, serving the teaching and promotion fo Vietnamese migrants and traders at Dao Huong market. At the same time, provide initial solutions for management agencies to refer to to develop appropriate policies for Vietnamese migrants and trade in Laos.
12. Further research directions, if any: Research on the Vietnamese community living in Southern Laos.
13. Thesis-related publications:  None
 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây