TTLV: Báo quân đội đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về bản chất Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

Thứ ba - 29/06/2021 00:52
1. Họ và tên học viên: Trần Quyết Thắng                     2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh:  09/03/1985
4. Nơi sinh: Ninh Bình
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/QĐ –XHNV, ngày 26/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không
7. Tên đề tài luận văn: Báo quân đội đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về bản chất Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng                           Mã số: 8320101_01_UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Linh Khiếu
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: Trên cơ sở hệ thống hoá một số vấn đề lý luận liên quan đến đề tài, luận văn phân tích thực trạng tin, bài viết về đề tài đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, bịa đặt về bản chất Quân đội nhân dân Việt Nam trên các báo quân đội, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả những tác phẩm mảng đề tài này, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong toàn quân.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn có ý nghĩa đối với hai nhóm ngành: Thứ nhất, đối với các cơ quan báo chí, truyền thông, cơ quan quản lý báo chí truyền thông xây dựng được định hướng đấu tranh với những thông tin xuyên tạc, bịa đặt về Quân đội, đồng thời tuyên truyền phẩm chất cao đẹp của chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam; Thứ hai, đối với các lãnh đạo, cơ quan, đơn vị trong Quân đội gắn với nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, qua đó tăng cường các biện pháp bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong toàn quân.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Tran Quyet Thang                     2. Sex: Male
3. Date of birth: 09/03/1985                            4. Place of birth: Ninh Binh 
5. Admission decision number: 4420/QĐ -XHNV; Dated: 26/11/2019 of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Military press agencies in the fight against hostile forces’ views on the nature of the Vietnam People's Army in the current context
8. Major: Journalism                          Code: 8320101_01_UD
9. Supervisors:  Associate Professor Ph.D Nguyen Linh Khieu, Communist Review
10. Summary of the findings of the thesis: Basing on systematizing theoretical issues related to the topic, the thesis analyzes articles on the fight against hostile forces’ disinformation on the nature of the Vietnam People’s Army (VPA) on military media. From that point, to suggest measures to improve quality and efficiency of articles on this field in order to contribute to firmly protecting the Communist Party of Vietnam’s ideological foundation in the whole military.
11. Practical applicability, if any: The thesis has significance for two groups: Firstly, press agencies and press management agencies build orientations toward combating disinformation on the military and at the same time popularizing the image of troops of the VPA; Secondly, leaders of organs and units in the military that are in charge of identifying hostile forces’ schemes and plots in the ideological and cultural front, whereby to further strengthen the firm ideological battlefield in the whole military.
12. Further research directions, if any: No
13. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây