TTLV: Diễn ngôn về gia đình từ văn học đến điện ảnh (trường hợp tiểu thuyết “Little women” của L.M.Alcott và hai phim chuyển thể)

Chủ nhật - 03/04/2022 21:33
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Hồng Trà                                            2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 28/10/1997.                                      
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/2019/QĐ-XHNV Ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 
Căn cứ theo Quyết định số 2453/QĐ-XHNV của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội về Việc kéo dài thời gian học tập của học viên cao học.
Thời gian kéo dài: từ ngày 27/11/2021 đến ngày 26/05/2022.
7. Tên đề tài luận văn: Diễn ngôn về gia đình từ văn học đến điện ảnh (trường hợp tiểu thuyết “Little women” của L.M.Alcott và hai phim chuyển thể). 
8. Chuyên ngành: Văn học nước ngoài;                                       Mã số: 8229030.03
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thuỳ Linh, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. 
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Luận văn hướng đến làm rõ diễn ngôn về gia đình trong tiểu thuyết Little Women của Louisa May Alcott, phiên bản chuyển thể điện ảnh năm 1994 của đạo diễn Gillian Amstrong và phiên bản chuyển thể điện ănh năm 2019 của đạo diễn Greta Gerwig. Luận văn sử dụng phương pháp tiếp cận chính là thi pháp học, kết hợp với các phương pháp loại hình, nghiên cứu liên ngành, so sánh, lịch sử - xã hội và các thao tác thống kê, phân tích, tổng hợp. Từ đó, chúng tôi đưa ra những nghiên cứu, đánh giá, phân tích, làm rõ những hình dung, quan điểm, suy nghĩ về gia đình được tác giả Louisa May Alcott thể hiện trong tiểu thuyết Little Women. Đồng thời, thông qua đối chiếu, luận văn hướng đến làm sáng tỏ những kế thừa, phát triển tiếp nối và cả kiến tạo trong việc xây dựng diễn ngôn gia đình của hai đạo diễn phim chuyển thể so với văn bản gốc. Qua đó, chúng tôi đi đến khẳng định những giá trị cốt lõi vượt thời gian của tiểu thuyết Little Women, cũng như có cách nhìn nhận, đánh giá đúng đắn về vai trò của phim điện ảnh chuyển thể trên hành trình “sống” sáng tạo của tác phẩm văn học.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Nguyen Hong Tra                                      2. Sex: Female
3. Date of birth: 28/10/1997
4. Place of birth: Ha Noi. 
5. Admission decision number: 4420/2019/QH-XHNV signed by VNU University of Social Sciences and Humanities’s Academic Director; Dated 26/11/2019
6. Changes in academic process: Pursuant to Decision No. 2453/QĐ-XHNV of the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University on the extension of study time for graduate students.
Extended period: from November 27, 2021 to May 26, 2022.
7. Official thesis title: Discourse on family from literature to film (“Little women” by L.M.Alcott and two its film adaptations). 
8. Major: Foreign Literature;                                      9. Code: 8229030.03
10. Supervisors: Ph.D Nguyen Thuy Linh; Faculty of Literature, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
11. Summary of the findings of the thesis:
The thesis aims to clarify the family discourse in Little Women by Louisa May Alcott, its film adaptation directed by Gillian Armstrong in 1994 and by Greta Gerwig in 2019. The thesis’s main approach which is poetics, combined with the methods of typology, interdisciplinary research, comparison, history - society and statistical manipulations, analysis and synthesis. We thus have made the research, evaluation, analysis and clarification of the images, views and thoughts about the family expressed by author Louisa May Alcott in her novel, Little Women. At the same time, through comparison, the thesis aims to elucidate the inheritance, continuous development and construction in building the family discourse of the two film adaptation directors compared with the original text. We thus come to affirm the timeless core values of novel, as well as have a correct view and assessment of the role of the film adaptation on creative “living” journey of literary works.
12. Practical applicability, if any
13. Further research directions, if any
14. Thesis-related publications

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây