TTLV: Báo Chí Kinh Tế Việt Nam Đầu Thế Kỷ 20

Thứ sáu - 08/04/2022 10:17
1. Họ và tên học viên: Phạm Thị Hải Yến                         2. Giới tính : Nữ
3. Ngày sinh: 02/09/1994
4. Nơi sinh: Thái Nguyên
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/QĐ-XHNV Ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn 6 tháng
7. Tên đề tài luận văn: Báo Chí Kinh Tế Việt Nam Đầu Thế Kỷ 20
8. Chuyên ngành: Báo Chí Học;                                  Mã số: 8320101. 01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Cẩm Ngọc, Giảng viên Viện Đào Tạo Báo Chí và Truyền Thông
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Đề tài luận văn : Báo Chí Kinh Tế Việt Nam đầu thế kỷ 20 ( Khảo sát báo Nông Cổ Mín Đàm ( 120 số báo (từ số 21 đến số 150; trong đó, thất lạc 9 số từ số 56 đến số 65 ).
Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về báo chí kinh tế Việt Nam đầu thế kỷ XX
Chương 2. Yếu tố ảnh hưởng và đặc điểm nội dung trên báo chí kinh tế đầu thế kỷ XX
Chương 3. Tác động của báo chí kinh tế đối với xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX
Luận văn đã phân tích, đánh giá những vấn đề lý luận bao trùm đặc điểm báo chí kinh tế Việt Nam giai đoạn đầu thế kỷ 20 thông qua khảo sát 120 số báo Nông Cổ Mín Đàm. Qua đó rút ra những chỉ báo phản ánh mối liên hệ giữa báo chí và bối cảnh lịch sử chính trị xã hội giai đoạn này và góp phần bổ sung vào hệ thống tài liệu về lịch sử Việt Nam nói chung và lịch sử báo chí Việt Nam nói riêng về giai đoạn đầu thế kỷ 20.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: Không
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name : Pham Thi Hai Yen
2. Sex: Female
3. Date of birth: September, 2, 1994 
4. Place of  birth: Thai Nguyen
5. Admission decision number: 4420/QD-XHNV dated November 26, 2019 by the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: 6 month extension
7. Official thesis title: Viet Nam Economic Journalism at the beginning of 20th century
8. Major: Journalism 
9. Code: 8320101.01
10. Supervisors: Dr. Nguyen Cam Ngoc
11. Summary of the findings of the thesis: 
Thesis title: Viet Nam Economic Journalism at the beginning of 20th century (Surveying Nong Co Min Dam Newspaper including 120 issues from number 21 to number 150, in which 9 numbers from number 56 to number 65 are lost).
Chapter 1. The theoretical and practical basis of Vietnamese economic journalism at the beginning of 20th century.
Chapter 2. Influential factors and characteristics of the contents in the economic journalism at the beginning of 20th century.
Chapter 3. Impacts of the economic journalism on Vietnamese society at the beginning of 20th century.
The thesis has analyzed and evaluated theoretical issues covering the characteristics of Vietnamese economic journalism at the beginning of 20th century through surveying 120 issues of Nong Co Min Dam Newspapers. Thereby it draws out indicators which reflect the relationship between the press and the socio-political historical context during this period and contributes to the documentation system of Vietnam’s history in general and Vietnamese journalism’s in particular about the early 20th century.
12. Practical applicability, if any: No
13. Further research directions, if any: No
14. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây