TTLV: Thông điệp về việc phòng chống tác hại của rượu bia trên báo chí

Thứ năm - 07/04/2022 05:31
1. Họ và tên học viên: Vũ Thị Tuyết                                      2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 20/04/1984
4. Nơi sinh: Minh Lộc – Hậu Lộc – Thanh Hóa
5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/QĐ-XHNV ngày 26/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Thông điệp về việc phòng chống tác hại của rượu bia trên báo chí
8. Chuyên ngành: Báo chí học;                                   Mã số: 8320101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Hải Chung, Giảng viên Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn: : Thông điệp về việc phòng chống tác hại của rượu bia trên báo chí
- Chương 1: Thông điệp về việc phòng chống tác hại của rượu bia trên báo chí lý luận và thực tiễn.
- chương 2: Nội dung thông điệp và cách truyền thông, thông điệp về việc phòng chống tác hại của rượu bia trên báo chí.
- Chương 3: giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng thông điệp về việc phòng chống tác hại của rượu bia trên báo điện tử Sức khỏe và đời sống, Vnexpress, Sức khỏe và Môi trường.
Đề tài làm rõ một số lý luận về thông điệp về việc phòng chống tác hại của rượu bia trên báo chí; vai trò của báo điện tử Việt Nam trong Thông điệp về việc phòng chống tác hại của rượu bia. Tác giả khảo sát 3 báo điện tử Sức khỏe & đời sống; VnExpress, Sức khỏe và Môi trường trong việc thông tin, phản ánh, tuyên truyền thông điệp về việc phòng chống tác hại của rượu bia. Qua đó, tác giả đánh giá ưu điểm, hạn chế về nội dung, hình thức, tác động đến công chúng và khuyến nghị đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền chủ động, minh bạch, định hướng, hình thành dư luận tích cực, tạo sự đồng thuận trong xã hội cùng tham gia phòng chống tác hại của rượu bia. 
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: 
Từ nghiên cứu, thông điệp về việc phòng chống tác hại của rượu bia trên báo chí, đề tài là tài liệu tham khảo kết nối các nhà lãnh đạo cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn, cơ quan báo chí đưa ra những chính sách, chủ trương, biện pháp đồng bộ truyền thông trên báo chí Việt Nam về phòng chống tác hại của rượu bia trên báo chí, hấp dẫn, thu hút sự chú ý của công chúng.
Với việc khảo sát đầy đủ, toàn diện, có hệ thống góp phần đánh giá nội dung, cách thức thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh, những nhà quản lý báo chí, chuyên gia y tế về lĩnh vực này, qua đó nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội cùng tham gia góp sức thực hiện phòng chống tác hại rượu bia trong giai đoạn hiện nay.
Sau khi nghiên cứu, tác giả cũng tự rút ra bài học cho bản thân trong quá trình công tác, tích cực trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực, hiểu biết, trình độ chuyên môn về báo chí, hiểu biết về phòng chống tác hại rượu bia... để làm tốt công tác truyền thông, đưa đến cho công chúng những thông tin chính xác, truyền tải thông tin mang tính quả cao, chất lượng. Đồng thời, đề tài cũng là tài liệu góp phần nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăn sóc sức khỏe khoa học đến người dân để họ thay đổi lối sống, chủ động phòng chống dịch bệnh, tự giác thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
                                                              INFORMATION ON MASTER’S THESIS 
1. Fullname : Vu Thi Tuyet                                              2. Sex : Female
3. Date of birth : 20 / 04 / 1984  
4. Place of birth : Minh Loc – Hau Loc – Thanh Hoa .
5. Admission decision : 4420/QD – XHNV  dated : 26/11/2019 by the schoolmaster of  University of Social &  Humanities , HaNoi University .
6. Changes in academic process :  No
7. Official thesis tittle : Message on preventing the negative effects of alcohol in press.
8. Major : Journalism.                                       9. Code : 8320101.01
10. Supervisors : Mr. Phạm Hải Chung , the lecturer at University of Social Science & Humanities.
11. Summary of findings  of the thesis :
 - The tittle :Message on preventing the negative effects of alcohol in press.
          + Chapter 1: The theoretical basis and the reality. 
          + Chapter 2: The content of the message and the way to convey to everyone by press. 
          + Chapter 3: The solutions and the recommandations to improve the quality of life through the message on preventing the negative effects of alcohol by readin online news such as Suc khoe & doi song , VnExpress , Suc khoe & moi truong. 
 - The topic clarifies some theories about the message on preventing the negative effects of alcohol.in press ; the role of Vietnamese online news in the way to convey the message about the harmful effects of using alcohol. The author surveyed three online news including Suc khoe & doi  song ,VnExpress, Suc khoe & moi truong  in providing information, reflecting and propagting messages on the prevention of harmful effects of alcohol. Thereby, the author will evaluate the advantages and limitations of content , form and impact on the public . Then, the author will recommend solutions to improve the effectiveness of spreading news clearly, creating consensus in society to make everyone want to participate in the campaign to reduce alcohol consumption. 
12. Practical applicablity :
- The message on preventing the negative effects of alcohol is a document connecting leaders of functional agencies , professional agencies, press agencies to make  policies, guidelines and measures to synchronize communication with the press of Vietnam on preventing harmful effects of alcohol in the press to attract public attention. 
- By providing information clearly , making objective assessments and giving solutions to overcome problems , it will help imprve the effectiveness of propaganda about avoiding social evils and the speacial thing is drinking alcohol causes many bad effects on health and  the community.  
- After the research process, the author will have more information , improve knowledge and expertise in journalism , the author also have a better understanding of how to prevent harmful impacts of alcohol.     
- Besides , this is also a document to propagate knowledge to everyone to improve the quality of life , protect the health of themselves and the community.  
13. Futher research directions , If any :
14. Thesis-related publication, If any :

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây