TTLV: Thông điệp về E-learning trên báo điện tử Việt Nam

Thứ ba - 10/05/2022 04:29
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thùy Linh                                   2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 23/08/1984                                                                  4. Nơi sinh: Hưng Yên
5. Quyết định công nhận học viên số 3953/QĐ-XHNV ngày 14/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Thông điệp về E-learning trên báo điện tử Việt Nam
8. Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 60.32.01.01.
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thu Huyền – Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
- Cung cấp cái nhìn tổng quan; hệ thống hóa các cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến Thông điệp về E-Learning trên báo điện tử; từ đó rút ra một số vấn đề cơ bản trong hoạt động thông tin tuyên truyền, truyền thông, lý thuyết về báo điện tử, quản trị nguồn tin, lý thuyết truyền thông về E-Learning và một số khái niệm khác.
- Khảo sát, đánh giá thực trạng Thông điệp về E-Learning trên báo điện tử từ năm 2017 đến hết năm 2021: Chỉ ra nguyên nhân và hướng khắc phục.
- Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả Thông điệp về E-Learning trên báo điện tử.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
- Luận văn có thể là tài liệu tham khảo, tài liệu phục vụ cho việc quản lý, hoạch định chính sách về phát triển và ứng dụng E-Learning, đặc biệt là các nhà quản lý và triển khai truyền tải Thông điệp về E-Learning, ứng dụng E-Learning vào cuộc sống;
- Luận văn là nguồn tư liệu hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhà báo tác nghiệp các vấn đề liên quan đến E-Learning; đặc biệt là những người trực tiếp tác nghiệp ở loại hình báo điện tử;
- Nội dung Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu phục vụ nghiên cứu và xây dựng các chuyên đề, bài giảng, giáo trình phục vụ công tác đào tạo đội ngũ những người làm báo nói chung, báo điện tử nói riêng và đơn vị, tổ chức làm nhiệm vụ truyền thông về giáo dục, đào tạo.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận: Không
INFORMATION ON MASTER’s THESIS
1. Full name : Nguyen Thi Thuy Linh                           2. Sex: Female
3. Date of birth: 23/08/1984                                         4. Place of  birth: Hung Yen
5. Admission decision number: 3953/QĐ-XHNV Dated 14/10/2019
6. Changes in the academic process: None
7. The official thesis title: Messages about E-learning in Vietnamese online newspapers
8. Major: Journalism;                                                       Code: 60.32.01.01
9. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Thanh Huyen, School of Journalism and communication, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi
10. Summary of the findings of the thesis:
- Provide an overview; systematize the theoretical and practical foundations related to the E-Learning Message in the online newspaper; thereby drawing some basic issues in the activities of propaganda, communication, the theory of online newspapers, source management, communication theory of E-Learning, and some other concepts.
- Surveying and evaluating the current situation of e-Learning messages in online newspapers from 2017 to the end of 2021: Specifying the causes and directions of overcoming.
- Propose several solutions to improve the effectiveness of the E-Learning Message in the online newspaper.
11. Practical applicability:
- The thesis can be a reference, material for the management, policymaking on the development and application of E-Learning, especially the managers and implement the transmission of the Message of E-Learning, application of E-Learning to life;
- The thesis is a source of supporting materials, creating conditions for journalists to work on issues related to E-Learning; especially those who directly work in the form of online newspapers;
- The content of the thesis can be used as a document for research and the development of topics, lectures, and syllabuses for the training of journalists in general, electronic newspapers in particular, units, and organizations performing communication tasks in education, and training.
12. Further research directions, if any: None
13. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây