TTLV: Phát triển du lịch cộng đồng tại xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Thứ hai - 09/05/2022 05:07
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Thu Hoài                             2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 27/08/1989
4. Nơi sinh: Hà Giang
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: “Phát triển du lịch cộng đồng tại xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang”
8. Chuyên ngành: Du lịch học;                                       Mã số: 8810101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Đặng thị phương anh - Giảng Viên khoa du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Du Già là tên còn khá mới mẻ trong bản đồ du lịch Hà Giang, nhưng tiềm năng để phát triển du lịch nói chung và du lịch cộng đồng nói riêng thì vẫn chưa được khai thác. Bên cạnh giá trị cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tài nguyên đa dạng, phong phú, cộng đồng dân tộc Mông, Dao, Tày… còn lưu giữ được các nét văn hóa truyền thống như: Lễ cấp sắc, lễ cúng cơm mới, lễ hội cầu mùa, lễ hội Gầu Tào, lễ tết nhảy, chợ phiên, chợ tình… Nhận thấy được tầm quan trọng của du lịch đối với sự phát triển của xã Du Già, luận văn đã tiến hành nghiên cứu và phát hiện những điểm mới thu hút khách du lịch, để Du Già được biết đến nhiều hơn nữa, và có cơ sở để hoạch định những chính sách phát triển phù hợp hơn nữa.
Căn cứ vào khung nghiên cứu được xác lập, đề tài đã phân tích định tính các tác động của du lịch với người dân trên địa bàn xã Du Già thông qua dữ liệu thứ cấp. Kết quả phân tích này là cơ sở để đề tài xây dựng ma trận SWOT xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức nhằm nâng cao chất lượng du lịch cộng đồng thời gian tới.
Dựa trên kết quả khảo sát và phỏng vấn sâu người dân và du khách, luận văn đưa ra dẫn chứng cụ thể cho mức độ tham gia của cộng đồng địa phương vào hoạt đông du lịch, đánh giá động cơ du lich, sự hài lòng của khách hàng qua các dịch vụ và trải nghiệm du lịch.
Thông qua các kết quả phân tích, luận văn đã đưa ra những lý luận và thông tin chính xác về các số liệu, tình hình du lịch cộng đồng tại xã Du Già. Kết quả này là cơ sở đánh giá về việc phát triển du lịch cộng đồng ở đây có thực sự hiệu quả không, từ đó đưa ra những phương hướng trực tiếp và đẩy mạnh việc phát triển du lịch bền vững.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn là tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên các ngành về du lịch, nghiên cứu và là cơ sở khoa học để góp phần đánh giá các chính sách thiết thực nhất đối với việc phát triển du lịch tại xã Du Già.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với du lịch nông thôn tại xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.
13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: không
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: Nguyen Thi Thu Hoai                   2. Sex: Female
3. Date of birth: 27/08/1989                              4. Place of birth: Ha Giang
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV Dated 24/12/2020 2019 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: “Developing community-based tourism in Du Gia commune, Yen Minh district, Ha Giang province”
8. Major:  Tourism                                           9. Code: 8810101.01
10. Supervisors:
Du Gia is a relatively new name in the tourist map of Ha Giang, but the potential for tourism development in general and community tourism in particular has not been exploited. Besides the value of the majestic natural landscape, diverse and rich resources, the Mong, Dao, and Tay ethnic communities ... also preserve traditional cultural features such as: the ceremony of granting the identity, the new rice offering ceremony, Harvest festival, Gau Tao festival, dance festival, fair, love market... Realizing the importance of tourism for the development of Du Gia commune, the thesis has researched and discovered the new attractions to attract tourists, to make Du Gia more known, and to have a basis for planning more appropriate development policies.
Based on the established research framework, the topic has qualitatively analyzed the impacts of tourism on people in Du Gia commune through secondary data. This analysis result is the basis for the topic to build a SWOT matrix to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats to improve the quality of community-based tourism in the coming time.
Based on the survey results and in-depth interviews with locals and visitors, the thesis provides specific evidence for the level of participation of the local community in tourism activities, assessing tourism motivation, customer satisfaction. of customers through travel services and experiences.
Through the analysis results, the thesis has given the theory and accurate information about the data, the situation of community tourism in Du Gia commune. This result is the basis for assessing whether the development of community-based tourism here is really effective, thereby giving direct directions and promoting sustainable tourism development.
11. Summary of the findings of the thesis: The thesis is a reference for students and trainees in tourism, research and is a scientific basis to contribute to the assessment of the most practical policies for tourism development in Du Gia commune.
12. Further research directions, if any: Developing community tourism in combination with rural tourism in Du Gia commune, Yen Minh district, Ha Giang province.
13. Thesis-related publications: No

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây