TTLV: Tổ chức sản xuất chương trình “Nông thôn ngày nay” trên sóng phát thanh địa phương

Thứ năm - 11/11/2021 05:04
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thanh Phong                     2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 20/01/1989
4. Nơi sinh: Thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
5. Quyết định công nhận học viên số:4419/2019/QĐ-XHNV Ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không có
7. Tên đề tài luận văn: Tổ chức sản xuất chương trình “Nông thôn ngày nay” trên sóng phát thanh địa phương.
8. Chuyên ngành: Báo chí học định hướng ứng dụng;                     Mã số: 8320101-01-UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS.Nguyễn Minh Hải, Trường CĐ Truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận văn gồm có 3 chương:
- Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn tổ chức sản xuất chương trình phát thanh “Nông thôn ngày nay” trên sóng phát thanh địa phương. 
- Chương 2: Thực trạng tổ chức sản xuất chương trình “Nông thôn ngày nay” trên sóng phát thanh địa phương (nghiên cứu trường hợp: đài PT-TH Tiền Giang và đài PT-TH Vĩnh Long) 
- Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức sản xuất chương trình “Nông thôn ngày nay” trên sóng phát thanh địa phương.
Qua đó, luận văn đã làm rõ một số nội dung sau:
- Với vai trò của mình, báo chí nói chung và phát thanh nói riêng luôn thực hiện tốt chức năng của mình trong tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và định hướng dư luận xã hội, trở thành một trong những công cụ quản lý xã hội của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và là kênh thông tin quan trọng trong phổ biến, tư vấn những kiến thức về sản xuất nông nghiệp cũng như các lĩnh vực khác. 
-Trình bày khái quát về chương trình Nông thôn ngày nay trên Đài PT - TH Tiền Giang và Đài PT-TH Vĩnh Long; khảo sát, phân tích đầy đủ, khách quan và làm rõ ràng về toàn bộ cách thức tổ chức sản xuất chương trình Nông thôn ngày nay trên hai Đài này. Trên cơ sở những tiêu chí đánh giá hiệu quả của hoạt động tổ chức sản xuất. Phân tích, đánh giá về những thành công và hạn chế trong hoạt động tổ chức sản xuất chương trình Nông thôn ngày nay của Đài PT - TH Tiền Giang và Vĩnh Long.
-Chương trình phát thanh nói chung và chương trình Nông thôn ngày nay nói riêng đều đóng vai trò quan trọng việc thực hiện chức năng tuyên truyền, phục vụ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và đáp ứng nhu cầu giải trí, trò chuyện, tâm tình của công chúng trên địa bàn địa phương. Trong bối cảnh cạnh tranh thông tin giữa các phương tiện truyền thông đại chúng như hiện nay, để có thể theo kịp các phương tiện truyền thông khác, phát thanh thật sự phải đổi mới mình, biến mình trở thành những chương trình mũi nhọn, làm được điều này sẽ càng khẳng định được vị trí và vao trò của phát thanh trong bối cảnh hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: 
Tất cả những kết luận đưa ra đều được minh chứng bằng các số liệu cụ thể, khách quan, qua đó có thể giúp đội ngũ sản xuất chương trình phát thanh Đài PT - TH Tiền Giang và Vĩnh Long xem xét, tham khảo để có những điều chỉnh phù hợp về nội dung và hình thức đáp ứng đúng nhu cầu của công chúng để ngày càng thu hút được đông đảo người nghe hơn.
Trong quá trình phát triển xã hội, đặc biệt với một đất nước lấy nông nghiệp làm chủ đạo thì vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn có tầm quan trọng đặc biệt. Phát huy vai trò của kênh phát thanh truyền thống nói chung và chương trình nông thôn ngày nay nói riêng trong việc tuyên truyền, giáo dục nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho người dân là một hướng đi mới trên con đường tìm ra những biện pháp khoa học, thích hợp và hiệu quả, góp phần vào công tác giáo dục trở thành con người phát triển toàn diện, có ích cho tổ quốc.
Là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho đơn vị sản xuất chương trình và các đơn vị liên quan tham khảo để đánh giá và lấy đó làm cơ sở để nâng cao chất lượng các chương trình của mình trong thời gian tới.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Thanh Phong                 2. Sex: Male
3. Date of birth: 20/01/1989                               4. Place of  birth: Ben tre
5. Admission decision number: 4419/2019/QĐ-XHNV;  Dated 26/11/2019
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: ORGANIZING THE PROGRAM "THE COUNTRYSIDE TODAY" ON THE LOCAL RADIO STATION.
8. Major: Journalism                                               9. Code: 8320101-01-UD
10. Supervisors: Dr.  Nguyễn Minh Hải, College of Television.
11. Summary of the findings of the thesis: 
In addition to the Introduction and Conclusion, the thesis consists of three chapters:
- Chapter 1: Theoretical and practical basis for organizing the production of radio programs "rural today" on local radio waves.
- Chapter 2: The reality of the production organization of the program "Rural Today" on local radio waves (case study: Tien Giang Radio and Television Station and Vinh Long Radio and Television Station).
- Chapter 3: Solutions to improve the efficiency of the production organization of the program "Rural today" on local radio waves.
Thereby, the thesis has clarified some of the following issues:
- With its role, the press in general and radio in particular always perform well its function in propagating and disseminating the Party's guidelines and policies, state laws and orienting public opinion. become one of the social management tools of Party committees and local authorities at all levels and an important information channel in disseminating and consulting knowledge on agricultural production as well as other fields.
-Presenting an overview of the Rural Program today on Tien Giang Radio and Television Station and Vinh Long Radio and Television Station; survey, analyze fully, objectively and clarify the whole way of organizing the production of Rural Today program on these two radio stations. On the basis of criteria for evaluating the effectiveness of production organization activities. Analysis and assessment of the successes and limitations in the production of Rural Today program of Tien Giang and Vinh Long Radio and Television Stations.
Radio programs in general and rural programs in particular today play an important role in performing propaganda functions, serving political, economic, cultural and social goals and improving living standards. materially and spiritually and meet the entertainment, conversation and mood needs of the public in the locality. In the current context of information competition among mass media, in order to keep up with other media, radio must really innovate itself, turning itself into a spearhead program. Doing this will further confirm the position and role of radio in the current context.
12. Practical applicability, if any: All the conclusions made are proven by specific and objective data, which can help the production team of radio programs Radio PT - TH Tien Giang and Vinh Long to consider and refer to appropriate adjustments in content and form to meet the needs of the public to attract more and more listeners.
In the process of social development, especially in a country that is dominated by agriculture, the issue of agriculture, farmers and rural areas is of special importance. Promoting the role of traditional radio channels in general and today's rural programs in particular in propagating and educating the people in agriculture, farmers and rural areas is a new direction on the way to find new opportunities. scientific, appropriate and effective measures, contributing to education to become a fully developed and useful person for the country.
It is a useful reference source for program producers and related units to evaluate and use as a basis to improve the quality of their programs in the coming time.
13. Further research directions, if any:         
14. Thesis-related publications: 

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây