TTLV: Nâng cao chất lượng phóng sự ngắn trong chương trình Thời sự truyền hình địa phương

Thứ sáu - 13/11/2020 01:59
1. Họ và tên học viên: PHAN TRƯỜNG SƠN                    2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 01/06/1980
4. Nơi sinh: Cái Nước, Cà Mau
5. Quyết định công nhận học viên số: 3617/2018/QĐ-XHNV ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có
7. Tên đề tài luận văn: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÓNG SỰ NGẮN TRONG CHƯƠNG TRÌNH THỜI SỰ TRUYỀN HÌNH ĐỊA PHƯƠNG
8. Chuyên ngành: Báo chí học             Mã số: 8320101-01-UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thị Tri
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:  Luận văn được trình bày trong 3 chương :
- Chương 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến phóng sự ngắn
- Chương 2: Thực trạng phóng sự ngắn trong chương trình thời sự trên sóng truyền hình địa phương
- Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng phóng sự ngắn
Qua đó làm rõ được:
- Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài: Chương trình thời sự truyền hình, phóng sự truyền hình, phóng sự ngắn, chất lượng chương trình...
- Phân tích, đánh giá về thực trạng chất lượng phóng sự ngắn được sử dụng trong Chương trình thời sự trên sóng truyền hình địa phương khu vực ĐBSCL
- Đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng phóng sự ngắn được sử dụng trong Chương trình thời sự trên sóng truyền hình địa phương khu vực ĐBSCL
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các giải pháp Luận văn nêu ra mang tính thực tiễn, có thể áp dụng ngay.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có
     
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : PHAN TRUONG SON                2. Sex: Male
3. Date of birth: 01/06/1980                              4. Place of  birth: Ca Mau
5. Admission decision number: 3617/2018/QĐ-XHNV  Dated 04/12/2018
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Enhancing the Quality of  Short Reportage in the News Program of the Local Television Station
8. Major: Journalism                      Code: 8320101-01-UD
9. Supervisors: PhD Tran Thi Tri
10. Summary of the findings of the thesis:                      
The thesis is divided into three chapters:
- Chapter 1: The theoretical and practical basis of short reportage. 
- Chapter 2: Reality of  the short reportage in the News Program of the Local Television Station
- Chapter 3: Propose some solutions to enhance the quality of  short reportage in the News Program of the Local Television Station
To make it clear:
- Some basic concepts related to the thesis such as: News television program, television reportage, short reportage, program quality 
-  Analysing and evaluating the current quality of short reportage in the News Program of the Local Television Station in Mekong River Delta.
- Proposing some solutions to enhance the quality of short reportage in the News Program of the Local Television Station in Mekong River Delta.
11. Practical applicability, if any:  The practical solutions of the thesis can be applied at work
12. Further research directions, if any: None
13. Thesis-related publications: None

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây