TTLV: Truyền thông quảng bá nông sản miền Tây Nam Bộ trên báo chí Tiền Giang

Thứ sáu - 13/11/2020 02:06
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Văn Sự
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 01/01/1985
4. Nơi sinh: xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.
5. Quyết định công nhận học viên: Quyết định 3617/2018/QĐ-XHNV, ngày 4/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Truyền thông quảng bá nông sản miền Tây Nam Bộ trên báo chí Tiền Giang.
8. Chuyên ngành: Báo chí học;  Mã số: 8320101-01-UD
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Lê Thị Nhã, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Báo chí Tiền Giang đóng vai trò vô cùng to lớn trong việc truyền thông quảng bá nông sản miền Tây Nam Bộ cho người tiêu dùng trong và ngoài nước. Những thông tin trên Báo Ấp Bắc điện tử và Đài PT-TH Tiền Giang có sức mạnh và tầm ảnh hưởng vô cùng to lớn đến nhận thực chung của cộng đồng. Nó không chỉ nâng cao nhận thức của công chúng mà còn tiến tới làm thay đổi nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, người sản xuất nói riêng và của công chúng nói chung về tầm quan trọng của việc xây dựng, bảo vệ và quảng bá nông sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Việc phân tích, đánh giá đúng thực trạng công tác truyền thông trên báo chí Tiền Giang trong việc quảng bá sản phẩm nông sản để đưa ra giải pháp hữu hiệu nhằm góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng, phát triển nông sản Việt Nam là vấn đề hết sức quan trọng không chỉ về mặt nhận thức, lý luận mà còn về mặt thực tiễn trong điều kiện nước ta hội nhập sâu rộng và nền kinh tế quốc tế. Xuất phát từ quan điểm này, luận văn đã tập trung nghiên cứu và giải quyết những vấn đề sau:
Luận văn đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về công tác truyền thông quảng bá nông sản; vai trò, ý nghĩa của công tác truyền thông quảng bá nông sản. Thông qua việc tiếp thu, tìm hiểu, luận văn cũng đã đưa ra những vấn đề về lý luận của báo điện tử, truyền hình; thế mạnh của báo điện tử, truyền hình so với loại hình báo in trong việc truyền thông quảng bá nông sản. Đồng thời, luận văn cũng chỉ rõ vai trò của báo điện tử, truyền hình đối với công tác truyền thông quảng bá nông sản miền Tây Nam Bộ để nông sản khu vực này có sức cạnh tranh trên thương trường.
Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận, thông qua nghiên cứu các bài báo, phỏng vấn lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên của Báo Ấp Bắc điện tử và Đài PT-TH Tiền Giang, luận văn tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng nội dung và hình thức truyền thông quảng bá nông sản miền Tây Nam Bộ trên báo điện tử và truyền hình hiện nay. Đồng thời, đối chiếu với những ý kiến của doanh nghiệp, người tiêu dùng, biên tập viên, phóng viên trong quá trình phỏng vấn sâu, từ đó, luận văn đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của báo chí truyền hình trong việc truyền thông quảng bá nông sản miền Tây Nam Bộ hiện nay.
Do thời gian nghiên cứu còn ít, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học của tác giả còn hạn chế nên chắc chắn luận văn không tránh khỏi những thiếu sót cần khắc phục. Do vậy, rất mong được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của đồng nghiệp, các thầy cô giáo, các nhà nghiên cứu nhằm hoàn thiện hơn nữa các nội dung của luận văn.
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn:
Thông qua đề tài luận văn này, chúng tôi đưa ra cái nhìn cận cảnh về thực trạng hoạt động của báo chí Tiền Giang trong sự vận động tìm hướng đi riêng, trước xu hướng cạnh tranh ngày càng gay gắt với các loại truyền thông khác ở khu vực này và trên cả nước. Từ đó, luận văn đánh giá một cách thiết thực vai trò, tác động của báo chí địa phương đối với truyền thông quảng bá nông sản miền Tây Nam Bộ. Ngoài ra, người viết mong rằng luận văn này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các cơ quan truyền thông, tài liệu bổ ích tham mưu cho các cấp chính quyền định hướng phát triển báo chí nhằm phục vụ cho việc quảng bá nông sản hiện nay.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
          Sau luận văn này, chúng tôi tiếp tục khảo sát bạn đọc và người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh về công tác truyền thông quảng bá nông sản miền Tây Nam Bộ trên báo chí Tiền Giang. Đó là cơ sở thực tế trong việc đề xuất những ý kiến của mình đối với ngành chức năng và cơ quan truyền thông.
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có.
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name of the practitioner: Nguyen Van Su
2. Gender: Male
3. Date of birth: January 1, 1985
4. Place of birth: My Thanh Bac commune, Cai Lay district, Tien Giang province.
5. Student recognition decision: Decision 3617/2018 / QD-XHNV, dated December 4, 2018 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi.
6. Changes in the training process:
7. Title of dissertation topic: Communication to promote agricultural products in the Southwest region on Tien Giang newspaper.
8. Major: Journalism;                   Code: 8320101-01-UD
9. Scientific instructors: Dr. Le Thi Nha, Institute of Journalism and Propaganda.
10. Summary of the results of the thesis:
Tien Giang press plays a huge role in the communication and promotion of agricultural products in the Southwest to domestic and foreign consumers. The information on the Electronic North Newspaper and Tien Giang Radio and Television Station has a great power and influence on the community's common awareness. It not only raises public awareness, but also progresses to change the perception of the business community, producers in particular and the public in general about the importance of building, protecting and promoting. Vietnamese agricultural products in the current period.
The analysis and correct assessment of the current situation of media work in the Tien Giang press in promoting agricultural products to provide effective solutions to contribute to promoting the process of building and developing Vietnamese agricultural products is The issue is very important not only in terms of perception and theory but also in practice in terms of our country's deep integration into the international economy. From this point of view, the thesis has focused on researching and solving the following problems:
Thesis systematized and clarified the theoretical issues about the communication to promote agricultural products; the role and meaning of communication to promote agricultural products. Through acquiring, learning, the thesis has also raised theoretical issues of electronic newspapers and television; the strength of electronic newspapers and television compared to printed newspapers in the communication and promotion of agricultural products. At the same time, the thesis also clearly shows the role of electronic newspapers and television in the communication and promotion of agricultural products in the southwestern region so that agricultural products of this region can be competitive in the market.
On the basis of researching theoretical issues, through researching articles, interviewing leaders, editors and reporters of the Electronic Northern Newspaper and Tien Giang Radio and Television Station, the thesis analyzed. , assessing the current status of content and forms of communication to promote agricultural products in the Southwest region on electronic newspapers and television today. At the same time, comparing with opinions of businesses, consumers, editors and reporters in the in-depth interview, then, the thesis has pointed out the advantages and limitations of television media in the current communication and promotion of agricultural products in the South West.
Due to the limited research time and the limited scientific research experience of the author, it is certain that the thesis cannot avoid shortcomings that need to be overcome. Therefore, we look forward to the guidance and suggestions of colleagues, teachers, and researchers to further improve the contents of the thesis.
11. Practical applicability in practice:
Through this thesis, we give a close look at the current situation of Tien Giang press in the movement to find its own direction, in the face of the increasingly fierce competition with other media types. in this region and across the country. Since then, the dissertation practically assesses the role and impact of the local media on the media to promote agricultural products in the Southwest. In addition, the writer hopes that this thesis will be a useful reference for the media, a useful document advising authorities at all levels to develop the press to serve agricultural promotion. current production.
12. Further research directions:
After this thesis, we continue to survey readers and consumers inside and outside the province about the communication to promote agricultural products in the Southwest region in the Tien Giang newspaper. That is the practical basis in proposing their opinions to the authorities and the media.
13. Published works related to the thesis:

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây