TTLV: Phát triển nguồn tài nguyên thông tin số tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Thứ ba - 15/06/2021 00:14

1. Họ và tên học viên: Trịnh Thị Thảo

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 25/04/1991

4. Nơi sinh: Hưng Yên

5.Quyết định công nhận học viên Số 4420/2019/QH-XHNV ngày 26/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

7. Tên đề tài luận văn: Phát triển nguồn tài nguyên thông tin số tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

8. Chuyên ngành: Khoa học Thông tin - Thư viện;         

9. Mã số: 8320201.01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Kim Dung 

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn: 

Luận văn nghiên cứu thực trạng công tác phát triển nguồn tài nguyên thông tin số tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Trên cơ sở đó đưa ra những nhận xét, đánh giá trong công tác phát triển nguồn tài nguyên thông tin số tại Trung tâm. Đồng thời, đề xuất những giải pháp có tính khả thi cho việc phát triển nguồn tài nguyên thông tin số tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể ứng dụng tại Trung tâm Lưu trữ và Thư viện trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, đề tài có thể là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích đối với những ai quan tâm đến hướng nghiên cứu của đề tài, đặc biệt là đối với thư viện đại học các trường Công an nhân dân khi muốn xây dựng phát triển nguồn tài nguyên thông tin số một cách hiệu quả. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION OF MASTER’S THESIS

1. Name: Trinh Thi Thao                                   2. Sex: Female

3. Date of birth: 25/04/1991                             4. Place of birth: Hung Yen

5. Admission decision number: 4420/2019/QĐ-XHNV  Dated November 26, 2019 by the Rector of University of Social Sciences and Humanity, Ha Noi National University. 

6. Changes in academic process: 

7.Official thesis title: Developing digital information resources of the Library and Archives Center in the University of Fire Fighting and Prevention. 

8. Major: Information – Library Science;                        9. Code: 8320201.01

10. Supervisor: Dr. Nguyen Thi Kim Dung 

11. Summary of the findings of the thesis: 

The thesis is to research the current situation of developing digital information resources at the Library and Archives Center in the University of Fire Fighting and Prevention. Based on that research, we give comments and evaluations in the way to develop digital information resources at the Center. At the same time, we propose feasible solutions for the development of digital information resources at the Library and Archives Center to improve the efficiency of the Center's operations, contributing to improving the quality of education training at the University of Fire Fighting and Prevention.

12. Practical applicability in practice.

The results of the research can be applied at the Library and Archives Center in the University of Fire Fighting and Prevention.. In addition, the thesis can be a useful reference source for those who are interested in researching the topic, especially for the library of police schools when they want to build and develop the digital information resources effectively. 

13. Follow-up studies

14. Published works related to the thesis

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây