TTLV: Văn hóa đọc của giảng viên tại Học viện Chính trị khu vực I

Thứ ba - 15/06/2021 00:12

1. Họ và tên học viên: Đỗ Anh Đào                                               2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 28/03/1985                                                               4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận học viên cao học số: 3014/2019 ngày: 30/07/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận văn: Văn hóa đọc của giảng viên tại Học viện Chính trị khu vực I.

8. Chuyên ngành: Khoa học Thông tin - Thư viện;                    

9. Mã số: 8320201.01 (UD)

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Kim Dung

11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của văn hóa đọc, vai trò của văn hoá đọc trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của giảng viên tại Học viện Chính trị khu vực I. Phân tích, đánh giá thực trạng văn hoá đọc của giảng viên, sự tác động của văn hoá đọc tới quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên tại Học viện. Chỉ ra những mặt mạnh, mặt yếu và nguyên nhân của vấn đề. Đề xuất các giải pháp phát triển văn hoá đọc cho giảng viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại Học viện.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể ứng dụng tại Trung tâm Thông tin khoa học – Học viện Chính trị khu vực I. Ngoài ra, các nội dung nghiên cứu mà tác giả thực hiện trong luận văn cũng là căn cứ, gợi ý góp phần nâng cao văn hoá đọc của giảng viên trong Học viện.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 

      INFORMATION OF MASTER’S THESIS    

 

1. Name: Do Anh Dao                                                                           2. Sex: Female

3. Date of birth: 28/ 03/1985                                                               4. Place of birth: Hà Nôi

5. Admission decision number: 3014/2019 /QĐ-XHNV  Dated July 30, 2019 by the Rector of University of Social Sciences and Humanity, Ha Noi National University.

6. Changes in academic process:

7. Official thesis title: The reading culture of lecturers at Political Academy Region 1

8. Major: Information – Library Science;                                9. Code: 8320201.01

10. Supervisor: Dr. Nguyen Thi Kim Dung

11. Summary of the findings of the thesis:

Clarify the theoretical and practical basis of reading culture, the role of reading culture in teaching and research activities of lecturers at Political Academy Area  Region I. Analyze and evaluate the current status of reading culture of lecturers, the impact of reading culture on the teaching and scientific research process of lecturers at the Academy. Point out the strengths, weaknesses and causes of the problem. Propose solutions to develop reading culture for lecturers in order to contribute to improving the quality of teaching and scientific research at the Academy.

12. Practical applicability in practice.

The findings can be applied at the Scientific Information Center - Political Academy Region 1. In addition, the paper also provides positive suggestions enhance the reading culture of lecturers in the Academy.

13. Follow-up studies

14. Published works related to the thesis

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây