TTLV: Phòng chống tác hại của thuốc lá trên báo chí

Thứ hai - 14/06/2021 21:18

1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Diệu Linh                         2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 20/07/1987

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận học viên số: 4420/QĐ-XHNV ngày 26/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận văn: Phòng chống tác hại của thuốc lá trên báo chí

8. Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 8320101.01

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Thị Thu Hương, Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH KH Xã hội & Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đề tài luận văn: Phòng chống tác hại của thuốc lá trên báo chí, gồm 3 chương:

- Chương 1: Vai trò của báo chí với công tác truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá.

- Chương 2: Nội dung, hình thức thể hiện thông tin truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá trên 3 báo: Suckhoedoisong.vn, Vietnamplus.vn, Hà nội mới

- Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá trên báo chí

Luận văn đã thực hiện khảo sát các tin, bài viết về công tác truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá trên 3 báo: Suckhoedoisong.vn, Vietnamplus.vn và Hà nội mới trong thời gian 2018 - 2020. Qua đó, tìm hiểu các vấn đề lý luận liên quan đến vai trò, chức năng, tác động của báo chí đến công tác truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành y tế về công tác truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá. Luận văn tập trung phân tích, đánh giá nội dung, hình thức truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá trên 3 báo. Luận văn chỉ ra ưu điểm, nhược điểm về nội dung, hình thức cũng như đánh giá thành công và hạn chế về trong hoạt động truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá trên báo chí. Từ đó, đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của báo chí trong công tác truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá.

11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)

12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: Nguyen Thi Dieu Linh                   2. Sex: Female

3. Date of birth: July 20, 1987                             4. Place of birth: Vinhphuc

5. Admission decision number: 3953/QĐ-XHNV Dated: October 14, 2019

6. Changes in academic process: No

7. Official thesis title: Preventing the harmful effects of tobacco in the press

8. Major: Journalism                                Code: 8320101.01

9. Supervisors: Assoc.Prof.,Dr. Dang Thi Thu Huong, Dean of School of Journalism &Communication, University of Social Sciences & Humanities (VNU)

10. Summary of the findings of the thesis: Preventing the harmful effects of tobacco in the press, including 3 chapters:

- Chapter 1: The role of the press in the prevention of tobacco harms

- Chapter 2: Content and form of communication on tobacco harms prevention and control in 3 newspapers: Suckhoedoisong.vn, Vietnamplus.vn, New Hanoi

-Chapter 3: Some solutions to improve the quality and effectiveness of communication on tobacco harm prevention in the press

The thesis has conducted a survey of news and articles on the communication of tobacco harms prevention in 3 newspapers: Suckhoedoisong.vn, Vietnamplus.vn and New Hanoi during 2018 - 2020. Thereby, finding understand theoretical issues related to the role, function and impact of the press on the communication of tobacco harm prevention; the Party's guidelines and viewpoints, the State's policies and laws, and the health sector on the communication of tobacco harms prevention and control. The thesis focuses on analyzing and evaluating the content and forms of communication to prevent the harmful effects of tobacco in 3 newspapers. The thesis points out advantages and disadvantages in terms of content, form as well as evaluation of success and limitations in communication activities to prevent tobacco harms in the press. From there, propose basic solutions to promote the role of the press in communication to prevent the harmful effects of tobacco.

11. Practical applicability, if any:         

12. Further research directions, if any:         

13. Thesis-related publications

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây