TTLV: Quan hệ Việt Nam-Australia (2009-2022)

Thứ tư - 19/10/2022 04:59
1. Họ và tên học viên: Đào Thị Thùy Linh
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 09/9/1988
4. Nơi sinh: Hà Tĩnh
5. Quyết định công nhận học viên số 2705/2020/QĐ-XHNV ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Quan hệ Việt Nam-Australia (2009-2022)
8. Chuyên ngành: Quan hệ Quốc tế ; Mã số: 8310601.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Lê Lêna, giảng viên khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn “Quan hệ Việt Nam-Australia (2009-2022)” đã đạt được một số kết quả đáng chú ý sau:
Luận văn xác định một số nhân tố bên ngoài và bên trong mang lại thời cơ và thách thức cho quan hệ Việt Nam-Australia trong giai đoạn 2009-2022, trong đó có cạnh tranh chiến lược nước lớn ngày càng quyết liệt, sự bùng phát bất ngờ của đại dịch Covid-19, chính sách đối ngoại của Việt Nam và Australia, lịch sử quan hệ Việt Nam-Australia trước năm 2009.
Phân tích các sự kiện nổi bật của quan hệ Việt Nam-Australia trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng-an ninh và các lĩnh vực khác. Trên cơ sở thực tiễn đó, luận văn góp phần làm rõ những bước phát triển, bản chất chiến lược và toàn diện của quan hệ Việt Nam-Australia.
Việt Nam và Australia ngày càng hội tụ nhiều lợi ích về các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu. Hai nước có nhiều cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhưng vẫn còn một số hạn chế về môi trường đầu tư, cơ chế chính sách. Luận văn cũng dự báo triển vọng quan hệ Việt Nam-Australia đến năm 2030; Đánh giá thuận lợi và khó khăn đối với quan hệ hai nước và gợi mở một số khuyến nghị có tính khả thi để hướng tới tăng cường quan hệ Việt Nam-Australia trong tương lai.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các học giả, người nghiên cứu muốn tìm hiểu về vấn đề quan hệ Việt Nam-Australia.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)
 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: Dao Thi Thuy Linh
2. Sex: Female
3. Date of birth: 09/9/1988
4. Place of birth: Ha Tinh
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV, Dated: December 24th, 2020 by Rector of the University of Social Sciences and Humanities, VNU-Hanoi
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Vietnam-Australia relations (2009-2022)
8. Major: International Relations
9. Code: 8310601.01
10. Supervisors: Ph.D. Le Lena, Lecturer, Faculty of International Studies, The University of Social Sciences and Humanities, VNU Hanoi
11. Summary of the findings of the thesis:
The thesis titled “Vietnam-Australia relations (2009-2022)” has obtained some remarkable results as following:
The thesis identifies external and internal factors that bring opportunities and challenges to Vietnam-Australia relations in the period 2009-2022, including, the increasingly fierce strategic competition of great powers, the outbreak of the Covid-19 pandemic, foreign policy of Vietnam and Australia; the history of Vietnam-Australia relations before 2009.
Analysing the prominent events of Vietnam-Australia relations in the field of politics, economics, defense-security and others. On that basis, the thesis clarifies the developments, strategic and comprehensive nature of the Vietnam-Australia relations.
Vietnam and Australia are increasing convergence of interests on bilateral, regional and global issues. The two countries have substantial opportunities to cooperate in many fields. However, the two countries still have a number of limitations in the investment environment, mechanisms and policies. The thesis also forecasts the prospects of Vietnam-Australia relations by 2030; Assessing opportunities and challenges to bilateral relations; and suggesting some recommendations to strengthen Vietnam-Australia relations in the future.
12. Practical applicability, if any: The thesis could be used as reference materials for scholars and researchers who want to learn about Vietnam-Australia relations.
13. Further research directions, if any:
14. Thesis-related publications:

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây