TTLV: Nghiên cứu cải thiện chất lượng dịch vụ tại Trung tâm Thư viện- Học viện Kỹ thuật mật mã

Thứ tư - 19/10/2022 05:05
1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Phương Thúy          
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 19/12/1988                                                
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV, ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
7. Tên đề tài luận văn: Nghiên cứu cải thiện chất lượng dịch vụ tại Trung tâm Thư viện- Học viện Kỹ thuật mật mã
8. Chuyên ngành: Khoa học Thông tin- Thư viện định hướng ứng dụng          
9. Mã số: 8320201.01 (UD)
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Kim Dung
11. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
           Luận văn đi sâu phân tích thực trạng các loại hình dịch vụ thông tin – thư viện đang được tổ chức phục vụ người dùng tin tại Trung tâm Thư viện, Học viện Kỹ thuật mật mã: Đánh giá các yếu tố tác động tới việc tạo dựng, tổ chức dịch vụ thông tin - thư viện tại Trung tâm; Đánh giá chất lượng các dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các tiêu chí. Từ đó có cơ sở đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ tại Trung tâm Thư viện, Học viện Kỹ thuật mật mã giúp nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ người dùng tin tại Thư viện, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
           Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể ứng dụng tại Trung tâm Thư viện, Học viện Kỹ thuật mật mã. Ngoài ra, Luận văn cũng có thể là nguồn tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến hướng nghiên cứu của đề tài về cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện.
13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name : Nguyen Thi Phuong Thuy         
 2. Sex: Female
3. Date of birth: 19/12/1988                        
4. Place of birth: Ha Noi
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV Dated 24/12/2020 by Rector of the Vietnam National University, Hanoi. University of Social Sciences and Humanities.
6. Changes in academic process: ..................... .............................................................
7. Official thesis title: Improving service quality of the Academy of Cryptography Technique’s Library
8. Major: Library and Information Science
9. Code: 8320201.01
10. Supervisors:   Dr. Nguyen Thi Kim Dung
11. Summary of the findings of the thesis:
         The thesis analyzes the current situation of various types of information - library service organized to serve users at the Library Center, Academy of Cryptography Technique: Assessing the factors affecting the creation of information and organizing information service - library at the Center; Appriciating the quality of information - library service through criteria.  From there, there is a basis for proposing a number of solutions to improve service quality at the Library Center of Academy of Cryptography Technique to help improve the efficiency of service users at the Library to enhance the quality of Education and Training at Academy of Cryptography Technique.
12. Practical applicability, if any:
     The research results of the thesis can be applied at the Library Center, Academy of Cryptography Technique.  In addition, the thesis can also be a reference source for those who are interested in the research direction of the topic on improving service quality and improving the operational efficiency of the library.
13. Further research directions, if any: ............ .............................................................
14. Thesis-related publications: ....................... .............................................................
 

 

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây