TTLV: Truyền thông về đại dịch Covid-19 trên báo in dành cho trẻ em

Thứ năm - 27/10/2022 00:20
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN CAO NHẬT LINH                  2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 11/12/1994
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số 2705/QĐ- XHNV, ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có thay đổi
7. Tên đề tài luận văn: Truyền thông về đại dịch Covid-19 trên báo in dành cho trẻ em
8. Chuyên ngành: Báo chí học ; Mã số: 8320101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Chí Trung, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Khái quát hệ thống những lý luận liên quan đến truyền thông trên báo in và yêu cầu của vấn đề truyền thông về đại dịch Covid-19 trên báo in dành cho trẻ em trong giai đoạn hiện nay; Chỉ ra những điểm thành công và hạn chế của thực trạng truyền thông về đại dịch Covid-19 trên báo in dành cho trẻ em qua khảo sát báo 05 ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng năm 2020; Đề xuất các nhóm giải pháp khả thi nhằm truyền thông về vấn đề chăm sóc sức khỏe trên báo in cho trẻ em trong thời gian tiếp theo.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Là cơ sở để xây dựng kế hoạch, nội dung cũng như hình thức phù hợp cho những bài báo, chuyên mục trên các báo in dành cho trẻ em; là nguồn tư liệu tham khảo có hệ thống cho những người đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí - truyền thông dành cho trẻ em.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không có
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không có

       
INFORMATION ON MASTER’S THESIS

1. Full name: NGUYEN CAO NHAT LINH                2. Sex: Female
3. Date of birth   : 11th December 1994
4. Place of birth  : Hanoi
5. Admission decision number: 2705/QD-XHNV dated 24th December 2020 of the Rector of University of Social Sciences & Humanities – Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: N/A
7. Official thesis title: Communication about the Covid-19 pandemic on the printing newspaper for children
8. Major               : Journalism              9. Code: 8320101.01
10. Supervisors (Full name, academic title and degree):
      Assoc. Prof.; Dr. Bui Chi Trung – School of Journalism & Communication,
University of Social Sciences & Humanities – Vietnam National University, Hanoi
11. Summary of the findings of the thesis:
Generalizing the system of theories in which related to the media on the printing newspaper and requirements of communication issues about Covid-19 pandemic on the printing newspaper for children in the current stage; Pointing out successes & limitations of the communication reality about Covid-19 pandemic on the printing newspaper for children through surveying 05 publications of the “Thieu Nien Tien Phong & Nhi Dong” Newspaper in 2020; Proposing realizable solution groups aiming at communication about health care issues on the printing newspaper for children in next stage.
12. Practical applicability:
Being a ground to set up plans, contents as well as forms so as to be suitable to the column articles on the printing newspaper for children; being a source of documentations for systematic reference for those working in the fields of journalism – communication for children.
13. Further research directions, if any: N/A
14. Thesis-related publications: N/A

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây