TTLV: Trị liệu tâm lý cho một trường hợp có triệu chứng trầm cảm

Thứ hai - 17/10/2022 05:20
1. Họ và tên học viên: Hà Thu Thảo Vân                            2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 31/01/1998
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2705/2020/QĐ-XHNV Ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
(ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)
7. Tên đề tài luận văn: Trị liệu tâm lý cho một trường hợp có triệu chứng trầm cảm
8. Chuyên ngành: Tâm lí học lâm sàng;                          Mã số: 8310401.02
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Thy Cầm, ThS. Đoàn Thị Hương
(Ghi rõ chức danh khoa học, học vị, họ và tên và cơ quan công tác)
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
            Việc sử dụng trị liệu tâm lý bằng liệu pháp nhận thức hành vi có tác động tích cực, giảm các triệu chứng về trầm cảm của thân chủ. Sau khi thực hiện trị liệu:
  • Thân chủ giảm các triệu chứng về trầm cảm: Ăn uống bình thường, giấc ngủ, mức độ tập trung chú ý được cải thiện, thấy hứng thú trở lại với công việc.
  • Thân chủ duy trì thực hiện các hành vi thích ứng hàng tuần: tập gym, đi bơi
  • Thân chủ biết cách nhận thấy là các suy nghĩ tiêu cực của mình không phải lúc nào cũng đúng, biết cổ vũ cho bản thân bằng các trải nghiệm tích cực và các suy nghĩ tích cực.
  • Thân chủ thấy mình không bùng nổ cảm xúc ngay lập tức, TC thấy mình có thể giữ được bình tĩnh trước những kích thích gây ra sự bùng nổ cảm xúc.
  • Thân chủ đã áp dụng được một số kỹ thuật: theo dõi suy nghĩ tự động, kỹ thuật STOP, thư giãn thấy các kỹ thuật này có hiệu quả khi gặp vấn đề.
 
(nêu tóm tắt các kết quả của luận văn, nhấn mạnh các kết quả mới nếu có)
11. Khả năng ứng dụng trong  thực tiễn: (nếu có)
            Nghiên cứu đã chứng minh được hiệu quả của trị liệu tâm lý đối với rối loạn trầm cảm. Từ có thể ứng dụng trị liệu tâm lý đối với rối loạn trầm cảm để bệnh nhân có thể ứng phó với những suy nghĩ tiêu cực, học được cách giải quyết đề của mình.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:
(liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

                                                                                 
 
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
 
1. Full name : Hà Thu Thảo Vân                          2. Sex: Female
3. Date of birth: 31/01/1998                                4. Place of  birth: Hà Nội
5. Admission decision number: 2705/2020/QĐ-XHNV Dated: 24/12/2020
6. Changes in academic process:
(List the forms of change and corresponding times)
7. Official thesis title: Psychotherapy for a case of depressive symptoms
8. Major: Clinical Psychology                             9. Code: 8310401.02
10. Supervisors: PhD. Vu Thy Cam, MSc. Doan Thi Huong
(Full name, academic title and degree)
11. Summary of the findings of the thesis:
The use of psychotherapy with cognitive behavioral therapy has a positive effect, reducing the symptoms of depression of the client. After treatment:
- Clients reduce symptoms of depression: Eat normally, sleep well, improve concentration and attention, feel excited again at work.
- The client maintains the weekly adaptive behaviors: gym, swimming
- The client knows how to recognize that her negative thoughts are not always correct, knows how to cheer herself up with positive experiences and positive thoughts.
- The client finds herself not having an immediate emotional outburst, the client finds herself able to remain calm in the face of stimuli that cause an emotional outburst.
- The client has applied a number of techniques: automatic thought tracking, STOP technique, relaxation found these techniques effective when facing problems.
(Summarize them with stress on the new findings, if any)
12. Practical applicability, if any:
            Research has demonstrated the effectiveness of psychotherapy for depressive disorders. From can apply psychotherapy to depressive disorders so that patients can cope with negative thoughts, learn how to solve their own problems.
13. Further research directions, if any:
14. Thesis-related publications:

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây