TTLV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phẩm chất của người lãnh đạo, quản lý: Nội dung và giá trị

Thứ hai - 17/10/2022 05:31
1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THU HÀ
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 21/11/1995
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên số: 2168/QĐ-XHNV, ngày 19/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phẩm chất của người lãnh đạo, quản lý: Nội dung và giá trị
8. Chuyên ngành: Chính trị học                  Mã số: 60.31.02.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  TS. Nguyễn Thanh Tùng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
          - Phân tích nội dung và giá trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh về phẩm chất của người lãnh đạo, quản lý.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao phẩm chất của người lãnh đạo, quản lý tại Việt Nam hiện nay.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Kết quả nghiên cứu luận văn góp phần làm những vấn đề lý luận về phẩm chất của người lãnh đạo, quản lý để rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp hữu hiệu trong việc nâng cao phẩm chất của người lãnh đạo, quản lý tại Việt Nam hiện nay.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Vận dụng để giải quyết những vấn đề về cán bộ, quản lý hiện nay
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn (nếu có):
INFORMATION ON MASTER’S THESIS
1. Full name: NGUYEN THU HA
2. Sex: Female
3. Date of birth: November 21, 1995
4. Place of birth: Ha Noi city
5. Admission decision number: 2168/QĐ-XHNV; 2168/QĐ-XHNV, November 19, 2020 by the Rector of the University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
6. Changes in academic process: No
7. Official thesis title: Ho Chi Minh's thought on the qualities of leaders and managers: Content and values
8. Major: Politics.                                                          Code: 60.31.02.01
9. Scientific supervisor: Dr. Nguyen Thanh Tung, VNU Hanoi University of Social Sciences and Humanities
10. Summary of the results of the thesis:
- Analyze the content and values ​​of Ho Chi Minh's thought on the qualities of leaders and managers
- Propose some solutions to improve the quality of leaders and managers in Vietnam today.
11. Practical applicability:
          The results of the thesis research contribute to theoretical issues about the quality of leaders and managers to draw lessons from experience and propose effective solutions in improving the quality of leaders. management in Vietnam today
12. Further research directions:
          Apply to solve current staffing and management problems
13. Published works related to the thesis: (if any)

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây