TTLV: Ứng dụng đa phương tiện trong truyền thông về đại dịch Covid-19 trên báo điện tử.

Thứ bảy - 20/08/2022 02:06
. Họ và tên học viên: NGUYỄN BÁ CHIÊM : 2. Giới tính: Nam3. Ngày sinh: 08/01/1988
4. Nơi sinh: Đồng Quang, Quốc Oai, Hà Nội
5. Quyết định công nhận học viên: 2705/QĐ- XHNV, ngày 24/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận văn: Ứng dụng đa phương tiện trong truyền thông về đại dịch Covid-19 trên báo điện tử.
8. Chuyên ngành: Báo chí học;             Mã số: 8320101.01
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đặng Thị Thu Hương, Viện Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng, đưa ra giải pháp ứng dụng đa phương tiện trên báo điện tử truyền thông về Covid-19 nói riêng, truyền thông đại chúng nói chung. Theo đó muốn đẩy mạnh việc ứng dụng multimedia, các tòa báo cần:
Nâng cao hơn nữa nhận thức của phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo cơ quan báo chí. Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, công nghệ kỹ thuật. Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ làm báo điện tử, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng, cung cấp sản phẩm báo chí đa phương tiện hoàn chỉnh. Chú trọng việc khảo sát nhằm đáp ứng sự hài lòng của công chúng.
Kết quả của luận văn góp phần làm thay đổi nhận thức, cách ứng dụng truyền thông đa phương tiện, nhất là với những phóng viên vốn quen với cách làm báo truyền thống. Ngoài ra, luận văn cũng chỉ ra những giải pháp giúp các tòa soạn nắm rõ ưu điểm của multimedia, lợi thế của việc làm hài lòng công chúng để đầu tư trọng tâm, hiệu quả cho xu hướng truyền thông này.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Góp phần nâng cao chất lượng, cải tiến những hạn chế về ứng dụng multimedia trên các tờ báo khảo sát.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Chưa
13. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không
      
 
FORMATION ON MASTER’S THESIS


1. Full name: NGUUYEN BA CHIEM     2. Sex: Male
3. Date of birth: 08/01/1988    4. Place of birth: Dong Quang, Quoc Oai, Ha Noi
5. Admission decision number: 2705/QĐ- XHNV Dated: 24/12/2020
6. Changes in academic process: None
7. Official thesis title: Multimedia application in communication about the Covid-19 pandemic in electronic newpaper
8. Major: Journalism          9. Code: 8320101.01
9. Supervisors: PGS. TS Dang Thi Thu Huong, Press and Communication Training Institute, University of Social Sciences and Humanities, National University Ha Noi.
10. Summary of the findings of the thesis:
The thesis analyzes, evaluates the current situation, offers solutions for multimedia application in the electronic media about Covid-19 in particular, and the mass media in general. Accordingly, in order to promote the application of multimedia, newspapers need to:
To further raise awareness of reporters, editors, and leaders of press agencies. To invest, upgrade infrastructure, technical technology. To complete the professional process of producing electronic newspapers, meeting the increasing demands of the public, providing complete multimedia journalism products. To focus on surveys to meet public satisfaction.
The results of the thesis contribute to changing the perception and application of multimedia, especially for reporters who are familiar with traditional journalism. In addition, the thesis also points out solutions to help editorial offices understand the advantages of multimedia and the advantages of pleasing the public in order to invest with focus and efficiency in this communication trend.
11. Practical applicability: Contributing to improving the quality and advancing the limitations of multimedia application on survey newspapers.
12. Further research directions, if any: Not yet
13. Thesis-related publications: None

Tác giả: Hạnh Quỳnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây