TTLA: Hội nhập khu vực của các nước MERCOSUR từ 1991 đến 2016

Thứ ba - 19/05/2020 05:02

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN VĂN ĐÁP                       2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:             12/12/1991                                                    4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 3253/2016/QĐ-XHNV ngày 30/09/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN).

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:               

Trong quá trình đào tạo, luận án đã có hai thay đổi như sau:

Thứ nhất, thay đổi tên đề tài luận án, theo Quyết định số 3122/QĐ-XHNV ngày 29/11/2017.

Thứ hai, thay đổi số lượng giáo viên hướng dẫn, theo Quyết định số 1013/QĐ-XHNV ngày 19/04/2019.

7. Tên đề tài luận án:

HỘI NHẬP KHU VỰC CỦA CÁC NƯỚC MERCOSUR TỪ 1991 ĐẾN 2016

8. Chuyên ngành:     Quan hệ Quốc tế                                           9. Mã số: 06 31 02 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:    Hướng dẫn chính:     GS.TS. Nguyễn Thiết Sơn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

 • Xây dựng khung lý thuyết về hội nhập khu vực với nhiều khía cạnh: chủ thể, phương thức, động lực, nội dung và cấp độ. Đồng thời, chỉ rõ những điều kiện, cơ sở thực tiễn đưa đến sự ra đời của tổ chức MERCOSUR;
 • Phân tích nội dung, tác động và lý giải các vấn đề của hội nhập khu vực khối MERCOSUR: thể chế hóa hội nhập, hội nhập kinh tế nội khối, quan hệ kinh tế - thương mại ngoại khối và các vấn đề hội nhập khác;
 • Đánh giá xu hướng vận động của hội nhập khu vực khối MERCOSUR và đưa ra một số so sánh, rút ra bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam và ASEAN.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

 • Luận án có thể trở thành tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu, hay việc giảng dạy về khu vực Mỹ Latinh, hội nhập khu vực nói chung và tổ chức MERCOSUR nói riêng;
 • Luận án cũng có thể trở thành tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung về các vấn đề hội nhập khu vực;
 • Cuối cùng, không kém phần quan trọng, luận án khi hoàn thành sẽ giúp nâng cao nhận thức đầy đủ và cập nhật hơn về các vấn đề liên quan đến hội nhập khu vực, đặc biệt là của các nước đang phát triển hiện nay.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

 • Mối quan hệ giữa hội nhập khu vực và phát triển bền vững
 • Hội nhập liên khu vực

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

 1. Nguyễn Văn Đáp (2019), “Hội nhập kinh tế nội khối MERCOSUR từ năm 1991 đến năm 2019”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (254), tr. 56- 68.
 2. Nguyễn Văn Đáp (2019), “Quá trình thể chế hóa hội nhập nội khối MERCOSUR: nội dung và những vấn đề đặt ra”, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay (257), tr. 23-30.                                                                                                                                        

                                                                  INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name:             NGUYEN VAN DAP                                     2. Sex: Male

3. Date of birth:        12/12/1991                                                    4. Place of birth: Bac Ninh

5. Admission decision number: 3253/2016/QĐ-XHNV   Dated 30/09/2016

6. Changes in academic process:

There are two changes:

First, changing on thesis’s title by Decision no. 3122/QĐ-XHNV dated 29/11/2017,

Second, changing on number of supervisors by Decision no. 1013/QĐ-XHNV dated 19/04/2019

7. Official thesis’s title:

REGIONAL INTEGRATION OF MERCOSUR COUNTRIES FROM 1991 TO 2016

8. Major:        International Relations                                            9. Code: 62 31 02 06

10. Supervisor:         Prof. Dr. Nguyen Thiet Son

11. Summary of the thesis’s new findings

 • Building a theoretical framework on regional integration including but not limited to: actor, method, dynamic, field and level. In addition, showing practical conditions for the formation of MERCOSUR;
 • Analyzing the MERCOSUR integration’s process in four main directions: institutionalization of the bloc, intra-bloc economic integration, extra-bloc economic – trade relations, other integration issues; and its impacts on the bloc as a whole as well as  its member states;
 • Assesing the trend of MERCOSUR’s integration, making a comparition between MERCOSUR and ASEAN and suggesting some experience lessons from the case of MERCOSUR.

12. Paratical applicability, if any:

 • The thesis can be served as reference for studying and teaching on Latin American in general and on regional integration within MERCOSUR in particular;
 • The thesis can be served as reference for Vietnamese and ASEAN’s policy makers on the field of regional integration.
 • Last but not least, the thesis can help to increase the public awareness on regional integration, especially in developing countries.

13. Further research directions, if any

 • Relations between regional integration and Sustainable Development
 • Inter-regional Integration

14. Thesis-related publications:

 1. Nguyen Van Dap (2019), “Intra-bloc economic integration of MERCOSUR from 1991 to 2016”, Review of Americas Today vol 5/2019 (254), pp. 56- 68. (Vietnamese)
 2. Nguyen Van Dap (2019), “The institutionalization of MERCOSUR integration: process and issues”, Review of Americas Today vol 8(2019), pp. 23- 30. (Vietnamese)

Tác giả: ussh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây