TTLV: Chất lượng phục vụ của hướng dẫn viên du lịch tại điểm Sa Pa

Thứ năm - 26/11/2020 21:59

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN THỊ THU TRANG
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 13/07/1984
4. Nơi sinh: Yên Bái
5. Quyết định công nhận học viên số: Quyết định công nhận học viên cao học số: 3053/ QĐ-XHNV, ngày 01 tháng 08 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: gia hạn 03 tháng
7. Tên đề tài luận văn: “CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TẠI ĐIỂM Ở SA PA”.
8. Chuyên ngành: Du lịch; Mã số: 8810101
9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. NGUYÊN QUANG VINH – Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:
Đánh giá chất lượng phục vụ của hướng dẫn viên du lịch tại điểm ở Sa Pa. Về cơ bản, luận văn đã đạt được những kết quả nghiên cứu chính sau:
Một là, tổng quan lý luận về chất lượng hướng dẫn viên du lịch tại điểm ở Sa Pa và các tiêu chí đánh giá chất lượng cũng như yêu cần phải có đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm ở Sa Pa qua đó nâng cao chất lượng du lịch nói chung cũng như chất lượng của hướng dẫn viên du lịch tại điểm nói riêng.
Hai là, luận văn đã phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng phục vụ của hướng dẫn viên du lịch tại điểm ở du lịch Sa Pa, rút ra những thuận lợi và khó khăn, đánh giá chất lượng phục vụ của hướng dẫn viên du lịch tại điểm ở Sa Pa. , từ đó đưa ra các giải pháp phát triển và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ của hướng dẫn viên du lịch tại điểm phù hợp với địa phương.
Ba là, luận văn đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của hướng dẫn viên du lịch tại điểm ở Sa Pa trong thời gian tới.
11. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Từ kết quả nghiên cứu chất lượng phục vụ của hướng dẫn viên du lịch tại điểm ở Sa Pa, luận văn chỉ ra những điểm còn hạn chế trong chất lượng phục vụ của hướng dẫn viên du lịch tại điểm ở Sa Pa để từ đó hoàn thiện và nâng cao hơn chất lượng phục vụ khách du lịch của hướng dẫn viên tại điểm, góp phần phát triển du lịch bền vững tại Sa Pa nói riêng và Lào Cai nói chung.
Luận văn là tài liệu tham khảo cần thiết không chỉ đối với cơ quan quản lý du lịch, các doanh nghiệp du lịch mà còn là tài liệu chuyên khảo cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học chuyên ngành du lịch liên quan đến hướng dẫn viên du lịch tại điểm ở các cơ sở đào tạo của tỉnh cũng như cả nước.
12. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
Tiếp tục nghiên cứu về phát triển chất lượng phục vụ của hướng dẫn viên du lịch tại điểm ở Sa Pa.
13. Các công trình đó công bố có liên quan đến luận văn: Không có

INFORMATION ABOUT THE DOCTOR'S THESIS

1. Full name of trainee: NGUYEN THI THU TRANG
2. Gender: Female
3. Date of birth: July 13, 1984
4. Place of birth: Yen Bai
5. Admission decision number: 1543 / QD-XHNV dated June 1, 2018 of the Rector of University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University
6. Changes in training process: extended 03 months
7. Title of thesis topic: "QUALITY OF SERVICE OF TOURIST GUIDE AT SA PA POINT".
8. Major: Travel; Code: 8810101
9. Scientific instructors: PhD. NGUYEN QUANG VINH - Faculty of Tourism, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University.
10. Summary of the results of the thesis:
Evaluate the service quality of the tour guide at the point in Sa Pa. Basically, the thesis has achieved the following main research results:
Firstly, a theoretical overview of the quality of an on-site tour guide in Sa Pa and the criteria for quality assessment and requirements for a tourist guide in Sa Pa, thereby improving. quality of tourism in general as well as quality of tour guides in particular.
Secondly, the thesis has analyzed and evaluated the actual service quality of the tour guide at the destination in Sa Pa tourism, drawing advantages and disadvantages, and assessing the quality of the tour guide's service. tourist spot in Sa Pa. , thereby giving solutions to develop and gradually improve the service quality of tour guides at a suitable location for the locality.
Third, the thesis proposes solutions and recommendations to improve the service quality of tourist guides at the destination in Sa Pa in the coming time.
11. Practical applicability in practice:
From the research results of service quality of tourist guides at the point in Sa Pa, the thesis points out the shortcomings in the service quality of the tour guides in Sa Pa to complete improving and improving the quality of service for tourists on-site tour guides, contributing to the development of sustainable tourism in Sa Pa in particular and Lao Cai in general.
The dissertation is an essential reference not only for tourism authorities and tourism businesses but also a monograph for teaching, learning and scientific research in tourism industry. to on-site tour guides at provincial as well as national training institutions.
12. Further research directions:
Continuing research on developing service quality of tourist guides at the point in Sa Pa.
13. Published works that are related to the thesis: Not available

Tác giả: Vũ Ngà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây